Rejestr zmian w biuletynie

27.08.2019

Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXIX/272/98
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "1." na "uchwała nr XXXIX_272_98"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXIX/272/98
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "2." na "załącznik graficzny douchwały"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXIX/272/98
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXII/154/96
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "3." na "rysunek_mpzp_ogolny_2"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXII/154/96
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "2." na "rysunek_mpzp_ogolny_1"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXII/154/96
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXII/154/96
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "5." na "Uchwała Nr XXII_154_96"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXII/154/96
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "5." na "rysunek_mpzp_ogolny_4"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXII/154/96
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "4." na "rysunek_mpzp_ogolny_3"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał do sesji 04-09-2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "04-projekt uchwały WPF-04.09.2019.zip"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał do sesji 04-09-2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "05-projekt uchwały zmiany wbudżecie-04.09.2019.zip"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał do sesji 04-09-2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał do sesji 04-09-2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał do sesji 04-09-2019 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 04-projekt uchwały WPF-04.09.2019.zip
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał do sesji 04-09-2019 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 05-projekt uchwały zmiany wbudżecie-04.09.2019.pdf
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o wynikach postępowań
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - IR.271.16.2019 z dnia 27-08-2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
I N F O R M A C J A - 3 września 2019 r. o godz. 14:00 w sali nr 13 Urzędu Miasta - wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
I N F O R M A C J A -2 września 2019 r. o godz.15:00 w sali nr 13 Urzędu Miasta- posiedzenie Komisji Oświaty i Spraw Społecznych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
S E S J A RADY MIEJSKIEJ - 4 września 2019 r. o godz. 14:00 w sali narad Rady Miejskiej przy ul. Zdrojowej 27
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał do sesji 04-09-2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr IX/56/19
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "zalacznik nr 3 do uchwaly IX-56-19.pdf"na "zalacznik nr 3 - Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag."
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr IX/56/19
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "zalacznik nr 2 do uchwaly IX-56-19.pdf"na "zalacznik nr 2 -RYSUNEK STUDIUM przedstawiający w formie graficznejustalenia określające kierunki zagospodarowania przestrzennego, októrych mowa w art. 10 ust. 2 i 2a ustawy o planowaniu izagospodarowaniu przestrzennym pn.: „Studium uwarunkowań i kierunkówzagospodarowania przestrzennego Miasta Kudowa-Zdrój"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr IX/56/19
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "zalacznik nr 1 do uchwaly IX-56-19.pdf"na "zalacznik nr 1 -TEKST STUDIUM zawierający ustalenia określającekierunki zagospodarowania przestrzennego, o których mowa w art. 10 ust.2 i 2a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym"
Dotyczy dokumentu:
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kudowa-Zdrój
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

22.08.2019

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju LIPIEC/SIERPIEŃ 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju LIPIEC/SIERPIEŃ 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju LIPIEC/SIERPIEŃ 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 0050.164.2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju LIPIEC/SIERPIEŃ 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 0050.165.2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 0050.168.2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju LIPIEC/SIERPIEŃ 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 0050.149.2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 0050.163.2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Spółki Prawa Handlowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Spółki Prawa Handlowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

21.08.2019

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o zamówieniach publicznych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. IR.271.17.2019 z dnia 21-08-2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kudowskie Centrum Kultury i Sportu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Gospodarka nieruchomościami
Treść zmiany:
Dodano załącznik "oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołaniaod decyzji.docx"
Dotyczy dokumentu:
Gospodarka nieruchomościami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Gospodarka komunalna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kudowskie Centrum Kultury i Sportu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Gospodarka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna