Rejestr zmian w biuletynie

03.09.2019

Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO DS. KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ I ROZLICZEŃ PODATKU VAT
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

02.09.2019

Dotyczy dokumentu:
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE na stanowisko do spraw księgowości budżetowej i rozliczeń podatku VAT
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Budżet Gminy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju LIPIEC/SIERPIEŃ 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.171.2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju LIPIEC/SIERPIEŃ 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.174.2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.166.2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

28.08.2019

Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXII/134/16
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Załącznik Nr 3.docx" na"ROZSTRZYGNIĘCIE o sposobie realizacji "
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXII/134/16
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXII/134/16
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Załącznik Nr 2.docx" na"ROZSTRZYGNIĘCIE o sposobie rozpatrzenia uwag "
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr IX/47/15
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Zał. nr 1" na "Uzasadnienie douchwały"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr IX/47/15
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Zał. nr 2" na "załącznik graficzny"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr IX/47/15
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XLVI/313/14
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Zał. nr 2" na "ROZSTRZYGNIĘCIA"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XLVI/313/14
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XLVI/313/14
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Zał. nr 3" na "Załącznik graficznydo uchwały"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XLVI/313/14
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Zał. nr 1" na "UZASADNIENIE DOUCHWAŁY"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXXIV/239/13
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Zał. nr 2" na "ROZSTRZYGNIĘCIA"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXXIV/239/13
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Zał. nr 3" na "Uzasadnienie douchwały"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXXIV/239/13
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXXIV/239/13
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Zał. nr 1" na "załącznik graficzny"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXI/136/12
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Zał. nr 2" na "Rozstrzygnięcia"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXI/136/12
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Zał. nr 3" na "UZASADNIENIE DOUCHWAŁY"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXI/136/12
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXI/136/12
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Zał. nr 1" na "załacznik graficzny douchwały nr XXI_136_12"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXI/137/12
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Zał. nr 3" na "UZASADNIENIE DOUCHWAŁY nr XXI_137_12"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXI/137/12
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXI/137/12
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Za ł. nr 2" na "Rozstrzygnięcie wsprawie rozpatrzenia uwag "
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXI/137/12
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Zał. nr 1" na "załącznik graficznydo uchwały nr XXI_137_12"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na "Przewóz uczniów zamieszkałych w Kudowie-Zdroju przy ul.Jakubowice, ul.Pstrążna i ul. Słonecznej powyżej nr 31 do i ze szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Kudowa-Zdrój
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXI/138/12
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Zał. nr 1" na "Załącznik graficznydo uchwały nr XXI_138_12"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXI/138/12
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Zał nr 3" na "UZASADNIENIE DO UCHWAŁYNR XXI_138_12"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXI/138/12
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Zał. nr 2" na "Załącznik Nr 2 i nr 3do uchwały nr XXI_138_12"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXI/138/12
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XLIV/311/09
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Zał. nr 2" na "Załącznik nr 2 douchwały"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XLIV/311/09
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XLIV/311/09
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Zał. nr 1" na "UZASADNIENIE DOUCHWAŁY"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXVI/260/09
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Załącznik nr 3" na "załącznikmapowy"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXVI/260/09
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Załącznik nr 1" na "UZASADNIENIE"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXVI/260/09
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Załącznik nr 2" na "Załącznik nr 2do uchwały"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXVI/260/09
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXVI/259/09
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Załącznik nr 2" na "Załącznik nr 2do uchwały"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXVI/259/09
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXVI/259/09
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Zał.nr 3" na "załącznik mapowy nr 1"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXVI/259/09
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Załącznik nr 1" na "UZASADNIENIE"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXVI/172/08
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "2." na "Zalacznik nr 2 172"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXVI/172/08
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Zalacznik nr 2 172" na "Zalacznik nr 2"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXVI/172/08
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "1." na "Uzasadnienie"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXVI/172/08
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXVI/172/08
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "3." na "Zalacznik graficzny nr 1"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXIII/153/08
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "1." na "rysunek-153-08"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXIII/153/08
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "2." na "Uzasadnienie i zalacznik nr 2"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXIII/153/08
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR IX/58/07
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "4." na "Zalacznik nr 3 plan"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR IX/58/07
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR IX/58/07
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "1." na "plan zagosp"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR IX/58/07
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "2." na "UZASADNIENIE plan"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR IX/58/07
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "3." na "Zalacznik nr 2 plan"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr LII/324/06
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr LII/324/06
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "2." na "mapa-zal.1do324"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr LII/324/06
Treść zmiany:
Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z"informację o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu" na"zal.2-informację o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr LII/324/06
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "1." na "informację o sposobierozpatrzenia uwag do projektu planu"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XLI/246/05
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XLI/246/05
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "1." na "mapa-XLI_246_2005"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr XXIII/122/2004
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "1." na "Załacznik graficzny"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr XXIII/122/2004
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr XIII/63/2003
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "1." na "mapa-XIII_63_2003"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr XIII/63/2003
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXIII/213/2001
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "1." na "mapa-XXXIII_213_2001.jpg"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXIII/213/2001
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXIII/213/2001
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "2." na "XXXIII_213_2001_legenda"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXIII/213/2001
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "XXXIII_213_2001_legenda" na"legenda+XXXIII_213_2001"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXIII/213/2001
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "legenda+XXXIII_213_2001" na"legenda-XXXIII_213_2001"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXIII/212/2001
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "1." na "mapa-XXXIII_212_2001a"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXIII/212/2001
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXIII/211/2001
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "1." na "mapa-XXXIII_211_2001"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXIII/211/2001
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXIII/210/2001
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "1." na "mapa-XXXIII_210_2001"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXIII/210/2001
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXIII/208/2001
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "1." na "mapa-XXXIII_208_2001"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXIII/208/2001
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXIII/206/2001
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "1." na "mapa-XXXIII_206_2001"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXIII/206/2001
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXIII/209/2001
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "1." na "mapa-XXXIII_209_2001"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXIII/209/2001
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXIII/205/2001
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "1." na "mapa-XXXIII_205_2001"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXIII/205/2001
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXIII/207/2001
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "1." na "rysunek_mpzp_XXXIII-207-2001"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXIII/207/2001
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXIII/204/2001
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "1." na "Mapa-XXXIII_204_2001"

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna