Rejestr zmian w biuletynie

28.08.2019

Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXII/134/16
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Załącznik Nr 3.docx" na"ROZSTRZYGNIĘCIE o sposobie realizacji "
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXII/134/16
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXII/134/16
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Załącznik Nr 2.docx" na"ROZSTRZYGNIĘCIE o sposobie rozpatrzenia uwag "
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr IX/47/15
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Zał. nr 1" na "Uzasadnienie douchwały"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr IX/47/15
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Zał. nr 2" na "załącznik graficzny"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr IX/47/15
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XLVI/313/14
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Zał. nr 2" na "ROZSTRZYGNIĘCIA"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XLVI/313/14
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XLVI/313/14
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Zał. nr 3" na "Załącznik graficznydo uchwały"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XLVI/313/14
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Zał. nr 1" na "UZASADNIENIE DOUCHWAŁY"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXXIV/239/13
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Zał. nr 2" na "ROZSTRZYGNIĘCIA"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXXIV/239/13
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Zał. nr 3" na "Uzasadnienie douchwały"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXXIV/239/13
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXXIV/239/13
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Zał. nr 1" na "załącznik graficzny"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXI/136/12
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Zał. nr 2" na "Rozstrzygnięcia"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXI/136/12
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Zał. nr 3" na "UZASADNIENIE DOUCHWAŁY"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXI/136/12
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXI/136/12
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Zał. nr 1" na "załacznik graficzny douchwały nr XXI_136_12"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXI/137/12
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Zał. nr 3" na "UZASADNIENIE DOUCHWAŁY nr XXI_137_12"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXI/137/12
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXI/137/12
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Za ł. nr 2" na "Rozstrzygnięcie wsprawie rozpatrzenia uwag "
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXI/137/12
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Zał. nr 1" na "załącznik graficznydo uchwały nr XXI_137_12"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na "Przewóz uczniów zamieszkałych w Kudowie-Zdroju przy ul.Jakubowice, ul.Pstrążna i ul. Słonecznej powyżej nr 31 do i ze szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Kudowa-Zdrój
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXI/138/12
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Zał. nr 1" na "Załącznik graficznydo uchwały nr XXI_138_12"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXI/138/12
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Zał nr 3" na "UZASADNIENIE DO UCHWAŁYNR XXI_138_12"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXI/138/12
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Zał. nr 2" na "Załącznik Nr 2 i nr 3do uchwały nr XXI_138_12"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXI/138/12
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XLIV/311/09
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Zał. nr 2" na "Załącznik nr 2 douchwały"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XLIV/311/09
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XLIV/311/09
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Zał. nr 1" na "UZASADNIENIE DOUCHWAŁY"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXVI/260/09
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Załącznik nr 3" na "załącznikmapowy"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXVI/260/09
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Załącznik nr 1" na "UZASADNIENIE"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXVI/260/09
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Załącznik nr 2" na "Załącznik nr 2do uchwały"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXVI/260/09
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXVI/259/09
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Załącznik nr 2" na "Załącznik nr 2do uchwały"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXVI/259/09
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXVI/259/09
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Zał.nr 3" na "załącznik mapowy nr 1"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXVI/259/09
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Załącznik nr 1" na "UZASADNIENIE"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXVI/172/08
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "2." na "Zalacznik nr 2 172"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXVI/172/08
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Zalacznik nr 2 172" na "Zalacznik nr 2"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXVI/172/08
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "1." na "Uzasadnienie"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXVI/172/08
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXVI/172/08
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "3." na "Zalacznik graficzny nr 1"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXIII/153/08
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "1." na "rysunek-153-08"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXIII/153/08
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "2." na "Uzasadnienie i zalacznik nr 2"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXIII/153/08
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR IX/58/07
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "4." na "Zalacznik nr 3 plan"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR IX/58/07
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR IX/58/07
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "1." na "plan zagosp"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR IX/58/07
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "2." na "UZASADNIENIE plan"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR IX/58/07
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "3." na "Zalacznik nr 2 plan"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr LII/324/06
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr LII/324/06
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "2." na "mapa-zal.1do324"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr LII/324/06
Treść zmiany:
Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z"informację o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu" na"zal.2-informację o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr LII/324/06
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "1." na "informację o sposobierozpatrzenia uwag do projektu planu"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XLI/246/05
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XLI/246/05
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "1." na "mapa-XLI_246_2005"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr XXIII/122/2004
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "1." na "Załacznik graficzny"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr XXIII/122/2004
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr XIII/63/2003
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "1." na "mapa-XIII_63_2003"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr XIII/63/2003
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXIII/213/2001
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "1." na "mapa-XXXIII_213_2001.jpg"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXIII/213/2001
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXIII/213/2001
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "2." na "XXXIII_213_2001_legenda"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXIII/213/2001
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "XXXIII_213_2001_legenda" na"legenda+XXXIII_213_2001"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXIII/213/2001
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "legenda+XXXIII_213_2001" na"legenda-XXXIII_213_2001"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXIII/212/2001
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "1." na "mapa-XXXIII_212_2001a"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXIII/212/2001
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXIII/211/2001
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "1." na "mapa-XXXIII_211_2001"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXIII/211/2001
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXIII/210/2001
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "1." na "mapa-XXXIII_210_2001"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXIII/210/2001
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXIII/208/2001
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "1." na "mapa-XXXIII_208_2001"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXIII/208/2001
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXIII/206/2001
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "1." na "mapa-XXXIII_206_2001"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXIII/206/2001
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXIII/209/2001
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "1." na "mapa-XXXIII_209_2001"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXIII/209/2001
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXIII/205/2001
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "1." na "mapa-XXXIII_205_2001"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXIII/205/2001
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXIII/207/2001
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "1." na "rysunek_mpzp_XXXIII-207-2001"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXIII/207/2001
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXIII/204/2001
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "1." na "Mapa-XXXIII_204_2001"

27.08.2019

Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXIX/272/98
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "1." na "uchwała nr XXXIX_272_98"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXIX/272/98
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "2." na "załącznik graficzny douchwały"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXIX/272/98
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXII/154/96
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "3." na "rysunek_mpzp_ogolny_2"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXII/154/96
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "2." na "rysunek_mpzp_ogolny_1"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXII/154/96
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXII/154/96
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "5." na "Uchwała Nr XXII_154_96"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXII/154/96
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "5." na "rysunek_mpzp_ogolny_4"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXII/154/96
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "4." na "rysunek_mpzp_ogolny_3"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał do sesji 04-09-2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "04-projekt uchwały WPF-04.09.2019.zip"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał do sesji 04-09-2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "05-projekt uchwały zmiany wbudżecie-04.09.2019.zip"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał do sesji 04-09-2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał do sesji 04-09-2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał do sesji 04-09-2019 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 04-projekt uchwały WPF-04.09.2019.zip
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał do sesji 04-09-2019 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 05-projekt uchwały zmiany wbudżecie-04.09.2019.pdf
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o wynikach postępowań
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - IR.271.16.2019 z dnia 27-08-2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
I N F O R M A C J A - 3 września 2019 r. o godz. 14:00 w sali nr 13 Urzędu Miasta - wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
I N F O R M A C J A -2 września 2019 r. o godz.15:00 w sali nr 13 Urzędu Miasta- posiedzenie Komisji Oświaty i Spraw Społecznych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
S E S J A RADY MIEJSKIEJ - 4 września 2019 r. o godz. 14:00 w sali narad Rady Miejskiej przy ul. Zdrojowej 27
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał do sesji 04-09-2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr IX/56/19
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "zalacznik nr 3 do uchwaly IX-56-19.pdf"na "zalacznik nr 3 - Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag."
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr IX/56/19
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "zalacznik nr 2 do uchwaly IX-56-19.pdf"na "zalacznik nr 2 -RYSUNEK STUDIUM przedstawiający w formie graficznejustalenia określające kierunki zagospodarowania przestrzennego, októrych mowa w art. 10 ust. 2 i 2a ustawy o planowaniu izagospodarowaniu przestrzennym pn.: „Studium uwarunkowań i kierunkówzagospodarowania przestrzennego Miasta Kudowa-Zdrój"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr IX/56/19
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "zalacznik nr 1 do uchwaly IX-56-19.pdf"na "zalacznik nr 1 -TEKST STUDIUM zawierający ustalenia określającekierunki zagospodarowania przestrzennego, o których mowa w art. 10 ust.2 i 2a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym"
Dotyczy dokumentu:
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kudowa-Zdrój
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 ... następna