Rejestr zmian w biuletynie

07.02.2020

Dotyczy dokumentu:
Odpowiedź do pytania nr 1 z dnia 07.02.2020 r. do ogłoszonego przez Gminę Kudowa-Zdrój zapytania ofertowego pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej iluminacji świetlnej Hali Spacerowej w Parku-Zdrojowym w Kudowie-Zdroju” projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020 za pośrednictwem Euroregionu Glacensis.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju STYCZEŃ/LUTY 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 0050.22.2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju STYCZEŃ/LUTY 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 0050.20.2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju STYCZEŃ/LUTY 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE - Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w mieszkaniu nr 3 w budynku zlokalizowanym przy ul. Chopina 6 w Kudowie-Zdroju
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 0050.23.2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa-Zdrój
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO- Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w mieszkaniu nr 3 w budynku zlokalizowanym przy ul. Chopina 6 w Kudowie-Zdroju
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

05.02.2020

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 0050.16.2020
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie 2020.01.22zmiany.xls
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 0050.16.2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zarządzenie 2020.01.22zmiany.xls"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 0050.16.2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Odpowiedź do pytania nr 1 z dnia 05.02.2020 r. do ogłoszonego przez Gminę Kudowa-Zdrój zapytania ofertowego pn.: „Opracowanie dokumentacji technicznej wykonania modernizacji systemu oświetlenia ulicznego miasta Kudowa-Zdrój pod kątem oszczędności energii oraz redukcji emisji CO2 z zastosowaniem technologii LED i systemu inteligentnego sterowania oświetleniem ulicznym.”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Odpowiedź do pytania nr 1 z dnia 05.02.2020 r. do ogłoszonego przez Gminę Kudowa-Zdrój zapytania ofertowego pn.: „Opracowanie dokumentacji technicznej wykonania modernizacji systemu oświetlenia ulicznego miasta Kudowa-Zdrój pod kątem oszczędności energii oraz redukcji emisji CO2 z zastosowaniem technologii LED i systemu inteligentnego sterowania oświetleniem ulicznym.”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Budżet Gminy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XII/19/2020 Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z dnia 30.01.2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XII/20/2020 Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z dnia 30.01.2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 0050.19.2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju STYCZEŃ/LUTY 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 0050.18.2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja w sprawie wywieszenia na tablicy ogłoszeń wykazu dot. sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowych położonych w Kudowie-Zdroju
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja w sprawie wywieszenia na tablicy ogłoszeń wykazu dot. sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowych położonych w Kudowie-Zdroju
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wykaz działka Nowy Zdrój 7-25.docx"
Dotyczy dokumentu:
Informacja w sprawie wywieszenia na tablicy ogłoszeń wykazu dot. sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowych położonych w Kudowie-Zdroju
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja w sprawie wywieszenia na tablicy ogłoszeń wykazu dot. sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowych położonych w Kudowie-Zdroju
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja w sprawie wywieszenia na tablicy ogłoszeń wykazu dot. sprzedaży nieruchomości gruntowych w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnego Adama Frankowskiego z dnia 29-01-2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej - działka nr 16/4 obręb Jakubowice z przeznaczeniem na mieszkalnictwo niskiej intensywności, mieszkalnictwo pensjonatowe (również letniskowe), usługi (dopuszcza się rodzaje usług: hotelarskie, gastronomi, rzemiosła usługowego itp. spełniające ograniczenia określone w ustaleniach ogólnych dla strefy F)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr 1 (pustostanu), położonego na parterze w budynku mieszkalno-użytkowym, wielorodzinnym w zwartej zabudowie - ul. Zdrojowa 33A, w obrębie Stary Zdrój, Gmina Kudowa-Zdrój, działka nr 40/2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie - przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości bez zabudowań - obręb Czermna, działka nr 160/5 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności usługowej - parking
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o opracowaniu Programu ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim, w których w 2018 r. zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu wraz z planem działań krótkoterminowych, przyjętego uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego Nr 1691/VI/2020 z dnia 27 stycznia 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

04.02.2020

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju STYCZEŃ/LUTY 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 0050.16.2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU Z 2020 ROKU
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU Z 2020 ROKU
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU Z 2019 ROKU
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU Z 2020 ROKU
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju STYCZEŃ/LUTY 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 0050.17.2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju STYCZEŃ/LUTY 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwały
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju STYCZEŃ/LUTY 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie dokumentacji technicznej wykonania modernizacji systemu oświetlenia ulicznego miasta Kudowa-Zdrój pod kątem oszczędności energii oraz redukcji emisji CO2 z zastosowaniem technologii LED i systemu inteligentnego sterowania oświetleniem ulicznym.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załącznik nr 10 OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ ZZAMAWIAJĄCYM.docx"
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie dokumentacji technicznej wykonania modernizacji systemu oświetlenia ulicznego miasta Kudowa-Zdrój pod kątem oszczędności energii oraz redukcji emisji CO2 z zastosowaniem technologii LED i systemu inteligentnego sterowania oświetleniem ulicznym.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie dokumentacji technicznej wykonania modernizacji systemu oświetlenia ulicznego miasta Kudowa-Zdrój pod kątem oszczędności energii oraz redukcji emisji CO2 z zastosowaniem technologii LED i systemu inteligentnego sterowania oświetleniem ulicznym.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik załącznik nr 10 OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃZ ZAMAWIAJĄCYM.docx
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 109 (Am-6) i nr 110/3 (AM-6), o łącznej pow. 1184 m2, położonej w Gminie Kudowa-Zdrój, obręb Stary Zdrój z przeznaczeniem na mieszkalnictwo niskiej intensywności, mieszkalnictwo pensjonatowe, usługi (dopuszcza się rodzaje usług np.: hotelarskie, gastronomii, rzemiosła usługowego, rolno - przemysłowe
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej - działka nr 16/4 obręb Jakubowice z przeznaczeniem na mieszkalnictwo niskiej intensywności, mieszkalnictwo pensjonatowe (również letniskowe), usługi (dopuszcza się rodzaje usług: hotelarskie, gastronomi, rzemiosła usługowego itp. spełniające ograniczenia określone w ustaleniach ogólnych dla strefy F)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr 1 (pustostanu), położonego na parterze w budynku mieszkalno-użytkowym, wielorodzinnym w zwartej zabudowie - ul. Zdrojowa 33A, w obrębie Stary Zdrój, Gmina Kudowa-Zdrój, działka nr 40/2
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej - działka nr 16/4 obręb Jakubowice z przeznaczeniem na mieszkalnictwo niskiej intensywności, mieszkalnictwo pensjonatowe (również letniskowe), usługi (dopuszcza się rodzaje usług: hotelarskie, gastronomi, rzemiosła usługowego itp. spełniające ograniczenia określone w ustaleniach ogólnych dla strefy F)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie dokumentacji technicznej wykonania modernizacji systemu oświetlenia ulicznego miasta Kudowa-Zdrój pod kątem oszczędności energii oraz redukcji emisji CO2 z zastosowaniem technologii LED i systemu inteligentnego sterowania oświetleniem ulicznym.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

03.02.2020

Dotyczy dokumentu:
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "OGÓLNY SCHEMAT PROCEDUR KONTROLI PRZESTRZEGANIAZASAD I WARUNKÓW KORZYSTANIA Z ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓWALKOHOLOWYCH W GMINIE KUDOWA.pdf"

poprzednia ... 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 ... następna