Rejestr zmian w biuletynie

12.06.2020

Dotyczy dokumentu:
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Kudowa-Zdrój informacja Komisarza Wyborczego wWałbrzychu II z dnia 12 czerwca 2020 r"
Dotyczy dokumentu:
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój osiedzibach Obwodowych Komisji Wyborczych"
Dotyczy dokumentu:
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja_o_zmienionych_siedzibach_obkw_komisarzwyborczy"
Dotyczy dokumentu:
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja_o_siedzibach_obkw_komisarz wyborczy"
Dotyczy dokumentu:
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Obwieszczenie_o_siedzibach_obkw_burmistrz"

10.06.2020

Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU - usługi. IR.271.10.2020 z dnia 10-06-2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o zamówieniach publicznych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU - usługi. IR.271.10.2020 z dnia 10-06-2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE RADNEGO GMINY - 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE- Burmistrza Miasta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną - 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE NA „Demontaż i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kudowa-Zdrój”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 0050.95.2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 0050.96.2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 0050.99.2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

09.06.2020

Dotyczy dokumentu:
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała PKW 161-2020 - powoływanie komisjiobwodowych"
Dotyczy dokumentu:
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała PKW 161-2020 - powoływanie komisjiobwodowych - załącznik"
Dotyczy dokumentu:
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o sposobie przyjmowania zgłoszeń doOKW"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie - PGW Wody Polskie - WR.ZUZ.4.4210.111.2020.AW Z DNIA 19.05.2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

08.06.2020

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o zamówieniach publicznych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o zamówieniach publicznych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - IR.271.9.2020 z dnia 08-06-2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY na dostawę sprzętu komputerowego do szkół w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu, Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach zdalna Szkoła+
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Raport o stanie Gminy Kudowa-Zdrój za 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zgłoszenie mieszkańca do udzialu w debacie nadraportem o stanie gminy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Raport o stanie Gminy Kudowa-Zdrój za 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zgłoszenie mieszkańca do udzialu w debacie nadraportem o stanie gminy.docx"
Dotyczy dokumentu:
Raport o stanie Gminy Kudowa-Zdrój za 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Raport o stanie Gminy Kudowa-Zdrój za 2019
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zgłoszenie mieszkańca do udzialu w debacie nadraportem o stanie gminy.docx
Dotyczy dokumentu:
Raport o stanie Gminy Kudowa-Zdrój za 2019
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zgłoszenie mieszkańca do udzialu w debacie nadraportem o stanie gminy.pdf
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT na dostawę sprzętu komputerowego do szkół w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu, Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach zdalna Szkoła+
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 ... następna