Rejestr zmian w biuletynie

12.06.2019

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o zamówieniach publicznych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - IR.271.11.2019 z dnia 12-06-2019r
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sesja Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju - 27.06.2019r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sesja Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju - 27.06.2019r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sesja Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju - 27.06.2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wybory ławników sadowych na kadencję 2020-2023
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wybory ławników sadowych na kadencję 2020-2023
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Oświadczeniae kandydata, że nie jestlub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także że władzarodzicielska nie została mu oigraniczona ani zawieszona.odt" na"Oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzyrodzicielskiej, a także że władza rodzicielska nie została muograniczona ani zawieszona.odt"
Dotyczy dokumentu:
Wybory ławników sadowych na kadencję 2020-2023
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja w sprawie wywieszenia na tablicy ogłoszeń wykazów dot. nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na cele rolne i ogród przydomowy oraz dojazd do miejsca prowadzonej działalności
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr VIII/19 z dnia 29 maja 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

11.06.2019

Dotyczy dokumentu:
Posiedzenie Komisji Skarg,Wniosków i Petycji - 14.06.2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wspólne posiedzenie Komisji - 19.06.2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Posiedzenie Komisji Skarg,Wniosków i Petycji - 14.06.2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Posiedzenie Komisji Skarg,Wniosków i Petycji - 14.06.2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

10.06.2019

Dotyczy dokumentu:
Informacja w sprawie wywieszenia na tablicy ogłoszeń wykazu dot. nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na działalność usługową w drodze bezprzetargowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wybory ławników sadowych na kadencję 2020-2023
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 0050.114.2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wybory ławników sadowych na kadencję 2020-2023
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wybory ławników sadowych na kadencję 2020-2023
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Karta zgłoszenia kandydata na ławnika.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wybory ławników sadowych na kadencję 2020-2023
Treść zmiany:
Dodano załącznik "LISTA OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH.docx"
Dotyczy dokumentu:
Wybory ławników sadowych na kadencję 2020-2023
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczeniae kandydata, że nie jest lub nie byłpozbawiony władzy rodzicielskiej, a także że władza rodzicielska niezostała mu oigraniczona ani zawieszona.odt"
Dotyczy dokumentu:
Wybory ławników sadowych na kadencję 2020-2023
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczysię postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznegolub przestępstwo skarbowe.docx"
Dotyczy dokumentu:
Wybory ławników sadowych na kadencję 2020-2023
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wybory ławników sadowych na kadencję 2020-2023
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wybory ławników sadowych na kadencję 2020-2023
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wybory ławników sadowych na kadencję 2020-2023
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wybory ławników sadowych na kadencję 2020-2023
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wybory ławników sadowych na kadencję 2020-2023
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wybory ławników sadowych na kadencję 2020-2023
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
KARTA ZGŁOSZENIA
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
KARTA ZGŁOSZENIA
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
KARTA ZGŁOSZENIA
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie - władza rodzicielska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie - przestępsrtwo skarbowe
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
lista
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
KARTA ZGŁOSZENIA
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wybory ławników sadowych na kadencję 2020-2023
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 ... następna