Rejestr zmian w biuletynie

07.01.2019

Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na zakup usługi pełnienia funkcji koordynatora projektu pn. Eksperymentalne nauczanie kluczem do wiedzy: wspieranie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów/uczennic klas ponadgimnazjalnych w ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie-Zdroju
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZMODYFIKOWANA treść zapytanie ofertowego z dnia04-01-2019 na zakup usługi pełnienia funkcji koordynatoraprojektu.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na zakup usługi pełnienia funkcji koordynatora projektu pn. Eksperymentalne nauczanie kluczem do wiedzy: wspieranie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów/uczennic klas ponadgimnazjalnych w ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie-Zdroju
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 0050.4.2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja dla osób ubiegających się o przydział mieszkania z zasobów gminy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja dla osób ubiegających się o przydział mieszkania z zasobów gminy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 0050.3.2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 0050.2.2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

03.01.2019

Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA dot. stanowiska do spraw działalności gospodarczej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 0050.294.2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 0050.292.2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 0050.293.2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE- stanowisko pracy: do spraw infrastruktury technicznej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr XXVIII/16 z dnia 30 listopada 2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokoły z sesji Rady Miejskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokoły z sesji Rady Miejskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

02.01.2019

Dotyczy dokumentu:
Budżet Gminy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XII/81/2018 Składu Orzekającego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XII/80/2018 Składu Orzekającego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XII/79/2018 Składu Orzekającego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Posiedzenie Komisji Skarg,Wniosków i Petycji - 9.01.2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o zamówieniach publicznych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - ZP.271.7.2018 z dnia 02.01.2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Podstawowa kwota dotacji dla przedszkola - stan na 01.2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE-do spraw opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU Z 2018 ROKU
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU Z 2018 ROKU
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr IV/19/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr IV/18/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU Z 2018 ROKU
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr IV/17/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU Z 2018 ROKU
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU Z 2018 ROKU
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr IV/16/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr IV/15/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU Z 2018 ROKU
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
PROJEKT ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KUDOWA-ZDRÓJ
Treść zmiany:
Usunięto załącznik oswiadczenie AW do PONS do proj studiumKudowa-Zdr.pdf
Dotyczy dokumentu:
PROJEKT ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KUDOWA-ZDRÓJ
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr IV/14/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU Z 2018 ROKU
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr IV/13/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PROJEKT ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KUDOWA-ZDRÓJ
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju LISTOPAD/GRUDZIEŃ 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju LISTOPAD/GRUDZIEŃ 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 0050.297.2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 0050.295.2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju LISTOPAD/GRUDZIEŃ 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 0050.296.2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju LISTOPAD/GRUDZIEŃ 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju LISTOPAD/GRUDZIEŃ 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju LISTOPAD/GRUDZIEŃ 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 0050.292.2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 0050.293.2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 0050.294.2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju LISTOPAD/GRUDZIEŃ 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 0050.291.2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 ... następna