Rejestr zmian w biuletynie

22.04.2008

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Wiceprzewodniczący Rady do katalogu Rada Miejska w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Przewodniczący Rady do katalogu Rada Miejska w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Przeniesienie katalogu Skład Rady Miejskiej do katalogu Rada Miejska w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Skład Rady Miejskiej do katalogu Statut Gminy w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Statut Gminy do katalogu Rada Miejska w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie katalogu Rada Miejska do menu przedmiotowego

17.01.2008

Treść zmiany:
Zmiana danych adresowych

poprzednia ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40