Rejestr zmian w biuletynie

02.01.2019

Dotyczy dokumentu:
Budżet Gminy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XII/81/2018 Składu Orzekającego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XII/80/2018 Składu Orzekającego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XII/79/2018 Składu Orzekającego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Posiedzenie Komisji Skarg,Wniosków i Petycji - 9.01.2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o zamówieniach publicznych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - ZP.271.7.2018 z dnia 02.01.2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Podstawowa kwota dotacji dla przedszkola - stan na 01.2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE-do spraw opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU Z 2018 ROKU
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU Z 2018 ROKU
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr IV/19/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr IV/18/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU Z 2018 ROKU
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr IV/17/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU Z 2018 ROKU
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU Z 2018 ROKU
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr IV/16/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr IV/15/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU Z 2018 ROKU
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
PROJEKT ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KUDOWA-ZDRÓJ
Treść zmiany:
Usunięto załącznik oswiadczenie AW do PONS do proj studiumKudowa-Zdr.pdf
Dotyczy dokumentu:
PROJEKT ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KUDOWA-ZDRÓJ
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr IV/14/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU Z 2018 ROKU
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr IV/13/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PROJEKT ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KUDOWA-ZDRÓJ
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju LISTOPAD/GRUDZIEŃ 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju LISTOPAD/GRUDZIEŃ 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 0050.297.2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 0050.295.2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju LISTOPAD/GRUDZIEŃ 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 0050.296.2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju LISTOPAD/GRUDZIEŃ 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju LISTOPAD/GRUDZIEŃ 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju LISTOPAD/GRUDZIEŃ 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 0050.292.2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 0050.293.2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 0050.294.2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju LISTOPAD/GRUDZIEŃ 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 0050.291.2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

31.12.2018

Dotyczy dokumentu:
Rada Miejska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nagrania z sesji Rady Miejskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Imienny wykaz głosowań Radnych Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju- sesja 28.12.2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

28.12.2018

Dotyczy dokumentu:
poz. 1071/2018 - 1083/2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
poz. 1071/2018 - 1083/2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1081-2018.tif"
Dotyczy dokumentu:
poz. 1071/2018 - 1083/2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1082-2018.tif"
Dotyczy dokumentu:
poz. 1071/2018 - 1083/2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1083-2018.tif"
Dotyczy dokumentu:
poz. 1071/2018 - 1083/2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
poz. 1071/2018 - 1083/2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
poz. 1061/2018 - 1070/2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
poz. 1051/2018 - 1060/2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
poz. 1041/2018 - 1050/2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr umów - 2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "urzedowy rejestr umow 2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr umów - 2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "urzedowy rejestr umow 2018.xls"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr umów - 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
poz. 1030/2018 - 1040/2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr umów - 2018 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik urzedowy rejestr umow 2018.xls
Dotyczy dokumentu:
Rejestr umów - 2018 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik urzedowy rejestr umow 2018.pdf
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE-stanowisko pracy: do spraw inwestycji.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 183/07 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 20 listopada 2007 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Opłata targowa 2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ulgi podatkowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr VII/44/07
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr LV/347/06
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Opłata uzdrowiskowa 2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie opłaty targowej na terenie miasta Kudowa-Zdrój
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Opłata targowa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpretacja indywidualna w sprawie poboru opłaty uzdrowiskowej w szpitalach uzdrowiskowych - FBO3135.93.2012
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Opłata uzdrowiskowa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja w sprawie opłaty uzdrowiskowej w 2010 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLVI/323/09
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podatek od środków transportowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje ogólne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podatek od środków transportowych 2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Opłata targowa 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podatek od nieruchomości 2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podatek od nieruchomości 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XLVI/321/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 4 grudnia 2009 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podatek od nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje ogólne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 109/2009 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 23 grudnia 2009 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podatek leśny 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Opłata uzdrowiskowa 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
PODATEK LEŚNY 2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podatek od środków transportowych 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje ogólne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podatek od nieruchomości 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podatek leśny 2015
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Stawki podatku leśnego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podatek rolny 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podatek leśny 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
PODATEK ROLNY 2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podatek rolny 2015
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Stawki podatku rolnego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje ogólne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podatek rolny 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podatek rolny 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podatki i opłaty lokalne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OPŁATA TARGOWA-2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OPŁATA UZDROWISKOWA-2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH-2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

27.12.2018

Dotyczy dokumentu:
Podatki i opłaty lokalne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Podatek leśny 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Podatki i opłaty lokalne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podatek rolny 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 ... następna