Rejestr zmian w biuletynie

31.01.2019

Dotyczy dokumentu:
Imienny wykaz głosowań Radnych Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju- sesja 30.01.2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Druki dla organizacji pożytku publicznego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zalacznik nr 1-wzór oferty realizacji zadaniapublicznego-art. 14 ust. 1 i 2 ustawy.docx"
Dotyczy dokumentu:
Druki dla organizacji pożytku publicznego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zalacznik nr 2-wzór oferty realizacji zadaniapublicznego-art. 14 ust. 1a i 2 ustawy.docx"
Dotyczy dokumentu:
Druki dla organizacji pożytku publicznego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zalacznik nr 3-ramowy wzór umowy o realizacjęzadania publicznego-art. 16 ust. 1 i 6 ustawy.docx"
Dotyczy dokumentu:
Druki dla organizacji pożytku publicznego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zalacznik nr 4-ramowy wzór umowy o realizacjęzadania publicznego-art. 16 ust. 1a i 6 ustawy.docx"
Dotyczy dokumentu:
Druki dla organizacji pożytku publicznego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zalacznik nr 5-wzór sprawozdania z wykonaniazadania publicznego-art. 18 ust. 4 ustawy.docx"
Dotyczy dokumentu:
Druki dla organizacji pożytku publicznego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zalacznik nr 6-wzór sprawozdania z wykonaniazadania publicznego-art. 18 ust. 5 ustawy.docx"
Dotyczy dokumentu:
Druki dla organizacji pożytku publicznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

30.01.2019

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o zamówieniach publicznych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA o zmianie treści SIWZ - IR.271.1.2019 z dnia 30-01-2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - IR.271.1.2019 z dnia 30-01-2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

29.01.2019

Dotyczy dokumentu:
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY-„Wycinka drzew metodą alpinistyczną w Kudowie-Zdroju – rok 2019 – ETAP I”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY początek kadencji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY początek kadencji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH-początek VIII kadencji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sylwia Bielawska-01-12-2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH-początek VIII kadencji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

28.01.2019

Dotyczy dokumentu:
Zamówienia publiczne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ NA 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja w sprawie wywieszenia wykazu dot. sprzedaży lokali mieszkalnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rada Miejska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

25.01.2019

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o zamówieniach publicznych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku postępowania - "Zakup usługi pełnienia funkcji koordynatora projektu pn. Eksperymentalne nauczanie kluczem do wiedzy: wspieranie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów/uczennic klas ponadgimnazjalnych w ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie-Zdroju"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - IR.271.1.2019 z dnia 25-01-2019r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA o zmianie treści SIWZ - IR.271.1.2019 z dnia 25-01-2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - IR.271.1.2019 z dnia 25-01-2019r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - IR.271.1.2019 z dnia 25-01-2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 0050.15.2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Druki dla organizacji pożytku publicznego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik DzU-poz-2057.doc
Dotyczy dokumentu:
Druki dla organizacji pożytku publicznego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "DzU-poz-2057.docx"
Dotyczy dokumentu:
Druki dla organizacji pożytku publicznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU Z 2018 ROKU
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Druki dla organizacji pożytku publicznego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "DzU-poz-2057.doc"
Dotyczy dokumentu:
Druki dla organizacji pożytku publicznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia ... 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 ... następna