Rejestr zmian w biuletynie

05.02.2019

Dotyczy dokumentu:
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje ogólne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Punkt Informacyjno-Konsultacyjny
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rada Miejska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram-2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram-2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram-2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Harmonogram-2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram-2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budżet Gminy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - ZAWIADOMIENIE
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

04.02.2019

Dotyczy dokumentu:
I N F O R M A C J A-wykazy:nr 1-4, dotyczące nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY -2018 rok-zakończenie kadencji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY -2018 rok-zakończenie kadencji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Krzysztof Kierończyk-25-01-2010.pdf"
Dotyczy dokumentu:
PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ustawa o przekształceniu prawa użytkowaniawieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe.pdf"
Dotyczy dokumentu:
PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Otwarty konkurs ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy Kudowa-Zdrój
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wzór oferty.doc"
Dotyczy dokumentu:
Otwarty konkurs ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy Kudowa-Zdrój
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Otwarty konkurs ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy Kudowa-Zdrój
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Pliki do pobrania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Organizacje pożytku publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

01.02.2019

Dotyczy dokumentu:
Imienny wykaz głosowań Radnych Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju- sesja 30.01.2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Druki dla organizacji pożytku publicznego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zalacznik nr 1-wzór oferty realizacji zadaniapublicznego-art. 14 ust. 1 i 2 ustawy.docx"
Dotyczy dokumentu:
Druki dla organizacji pożytku publicznego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zalacznik nr 2-wzór oferty realizacji zadaniapublicznego-art. 14 ust. 1a i 2 ustawy.docx"
Dotyczy dokumentu:
Druki dla organizacji pożytku publicznego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zalacznik nr 3-ramowy wzór umowy o realizacjęzadania publicznego-art. 16 ust. 1 i 6 ustawy.docx"
Dotyczy dokumentu:
Druki dla organizacji pożytku publicznego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zalacznik nr 4-ramowy wzór umowy o realizacjęzadania publicznego-art. 16 ust. 1a i 6 ustawy.docx"
Dotyczy dokumentu:
Druki dla organizacji pożytku publicznego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zalacznik nr 5-wzór sprawozdania z wykonaniazadania publicznego-art. 18 ust. 4 ustawy.docx"
Dotyczy dokumentu:
Druki dla organizacji pożytku publicznego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zalacznik nr 6-wzór sprawozdania z wykonaniazadania publicznego-art. 18 ust. 5 ustawy.docx"
Dotyczy dokumentu:
Druki dla organizacji pożytku publicznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

31.01.2019

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o zamówieniach publicznych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wyjaśnienia do wniosków nr 1-4 - IR.271.1.2019 z dnia 31-01-2019r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wyjaśnienia do wniosków nr 1-4 - IR.271.1.2019 z dnia 31-01-2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

30.01.2019

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o zamówieniach publicznych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA o zmianie treści SIWZ - IR.271.1.2019 z dnia 30-01-2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - IR.271.1.2019 z dnia 30-01-2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 ... następna