Rejestr zmian w biuletynie

06.12.2019

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o wynikach postępowań
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - IR.271.23.2019 z dnia 06-12-2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

04.12.2019

Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LI/346/10
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja w sprawie wywieszenia na tablicy ogłoszeń wykazu dot. nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkowanika wieczystego - działka nr 200/1 obręb Stary Zdrój, gmina Kudowa-Zdrój
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja w sprawie wywieszenia na tablicy ogłoszeń wykazu dot. sprzedaży lokalu użytkowego nr 1 położonego w budynku przy ul. Zdrojowej 33A w Kudowie-Zdroju, który będzie przedmiotem sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja w sprawie wywieszenia na tablicy ogłoszeń wykazu dot. sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej - działki nr 109 i nr 110/3 o łacznej pow. 1184m2 położonej w obrębie Stary Zdrój, gmina Kudowa-Zdrój
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja w sprawie wywieszenia na tablicy ogłoszeń wykazu dot.nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkowanika wieczystego - działka nr 286/2 obręb Nowy Zdrój, gmina Kudowa-Zdrój
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja w sprawie wywieszenia na tablicy ogłoszeń wykazu dot. sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej - działki nr 109 i nr 110/3 o łacznej pow. 1184m2 położonej w obrębie Stary Zdrój, gmina Kudowa-Zdrój
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

03.12.2019

Dotyczy dokumentu:
Protokoły z sesji Rady Miejskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr XIII/19 z dnia 30 października 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU Z 2019 ROKU
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU Z 2019 ROKU
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XIV/95/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XIV/94/2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU Z 2019 ROKU
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU Z 2019 ROKU
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XIV/93/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE-stanowisko pracy: do spraw eksploatacji budynków i zasobów mieszkaniowych gminy.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XIV/92/2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU Z 2019 ROKU
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XIV/91/2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XIV/90/2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU Z 2019 ROKU
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU Z 2019 ROKU
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XIV/90/2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XIV/88/2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XIV/89/2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU Z 2019 ROKU
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XIV/88/2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju LISTOPAD/GRUDZIEŃ 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju LISTOPAD/GRUDZIEŃ 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju LISTOPAD/GRUDZIEŃ 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

02.12.2019

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o wynikach postępowań
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - IR.271.21.2019 z dnia 02-12-2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o wynikach postępowań
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - IR.271.20.2019 z dnia 02-12-2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o zamówieniach publicznych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o zamówieniach publicznych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - IR.271.25.2019 z dnia 02-12-2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Inspektor Ochrony Danych - IOD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Stanowisko ds. informacji niejawnych - IN
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Stanowisko ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień - PU
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Urząd Stanu Cywilnego - USC
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Referat Promocji - P
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Referaty
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Referat Nieruchomości i Zagospodarowania Przestrzennego - NZP
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Referat Gospodarki Komunalnej i Zieleni Miejskiej - GKZM
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Referat Gospodarki Mieszkaniowej - GM
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Referat Inwestycji i Rozwoju - IR
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Referat Ochrony Mienia i Straży Miejskiej - OMSM
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Referat Finansowo-Budżetowy - FB
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Referat Organizacyjny, Oświaty i Spraw Obywatelskich - OOSO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Samodzielne Stanowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Referaty
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Regulamin Organizacyjny
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju LISTOPAD/GRUDZIEŃ 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.259.2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej - działka nr 129 obręb Czermna z przeznaczeniem pod mieszkalnictwo niskiej intensywności, mieszkalnictwo pensjonatowe (również letniskowe), usługiudi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej - działka nr 129 obręb Czermna z przeznaczeniem pod mieszkalnictwo niskiej intensywności, mieszkalnictwo pensjonatowe (również letniskowe), usługiudi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Imienny wykaz głosowań Radnych Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju- sesja 28.11.2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ... następna