Rejestr zmian w biuletynie

27.11.2019

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o zamówieniach publicznych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT IR. 271.26.2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE- stanowisko pracy: do spraw obsługi kasowej i klienta.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

26.11.2019

Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO DS. INWESTYCJI
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO DS. INWESTYCJI
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na zbycie drewna wielkowymiarowego stanowiącego własność gminy Kudowa-Zdrój, pochodzącego z cięć sanitarnych drzewostanu lasów komunalnych.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na zbycie drewna średniowymiarowego stanowiącego własność gminy Kudowa-Zdrój, pochodzącego z cięć sanitarnych drzewostanu lasów komunalnych.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Organizacje pożytku publicznego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój ogłasza otwartykonkurs ofert na wsparcie lub powierzenie zadań publicznych GminyKudowa-Zdrój"
Dotyczy dokumentu:
Organizacje pożytku publicznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Posiedzenia wspólne wszystkich Komisji Rady w dniach 29.11.2019 r., 03.12.2019 r. oraz 09.12.2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

25.11.2019

Dotyczy dokumentu:
Organizacje pożytku publicznego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ROZPORZĄDZENIE Poz. 2057 PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETUDO SPRAW POŻYTKU PUBLICZNEGO z dnia 24 października 2018 r. w sprawiewzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadańpublicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań"
Dotyczy dokumentu:
Organizacje pożytku publicznego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wzór oferty realizacji zadania publicznego orazoferty wspólnej realizacji zadania publicznego, o których mowa w art.14 ust. 1 i 2 ustawy"
Dotyczy dokumentu:
Organizacje pożytku publicznego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wzór oferty realizacji zadania publicznego orazoferty wspólnej realizacji zadania publicznego, o których mowa w art.14 ust. 1a i 2 ustawy"
Dotyczy dokumentu:
Organizacje pożytku publicznego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ramowy wzór umowy o realizację zadania publicznegooraz umowy o realizację zadania publicznego na podstawie ofertywspólnej, o których mowa w art. 16 ust. 1 i 6 ustawy"
Dotyczy dokumentu:
Organizacje pożytku publicznego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ramowy wzór umowy o realizację zadania publicznegooraz umowy o realizację zadania publicznego na podstawie ofertywspólnej, o których mowa w art. 16 ust. 1a i 6 ustawy"
Dotyczy dokumentu:
Organizacje pożytku publicznego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego,o którym mowa w art. 18 ust. 4 ustawy"
Dotyczy dokumentu:
Organizacje pożytku publicznego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego,o którym mowa w art. 18 ust. 5 ustawy"
Dotyczy dokumentu:
Organizacje pożytku publicznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ... następna