Rejestr zmian w biuletynie

27.11.2019

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o zamówieniach publicznych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT IR. 271.26.2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE- stanowisko pracy: do spraw obsługi kasowej i klienta.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

26.11.2019

Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO DS. INWESTYCJI
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO DS. INWESTYCJI
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na zbycie drewna wielkowymiarowego stanowiącego własność gminy Kudowa-Zdrój, pochodzącego z cięć sanitarnych drzewostanu lasów komunalnych.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na zbycie drewna średniowymiarowego stanowiącego własność gminy Kudowa-Zdrój, pochodzącego z cięć sanitarnych drzewostanu lasów komunalnych.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Organizacje pożytku publicznego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój ogłasza otwartykonkurs ofert na wsparcie lub powierzenie zadań publicznych GminyKudowa-Zdrój"
Dotyczy dokumentu:
Organizacje pożytku publicznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Posiedzenia wspólne wszystkich Komisji Rady w dniach 29.11.2019 r., 03.12.2019 r. oraz 09.12.2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

25.11.2019

Dotyczy dokumentu:
Organizacje pożytku publicznego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ROZPORZĄDZENIE Poz. 2057 PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETUDO SPRAW POŻYTKU PUBLICZNEGO z dnia 24 października 2018 r. w sprawiewzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadańpublicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań"
Dotyczy dokumentu:
Organizacje pożytku publicznego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wzór oferty realizacji zadania publicznego orazoferty wspólnej realizacji zadania publicznego, o których mowa w art.14 ust. 1 i 2 ustawy"
Dotyczy dokumentu:
Organizacje pożytku publicznego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wzór oferty realizacji zadania publicznego orazoferty wspólnej realizacji zadania publicznego, o których mowa w art.14 ust. 1a i 2 ustawy"
Dotyczy dokumentu:
Organizacje pożytku publicznego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ramowy wzór umowy o realizację zadania publicznegooraz umowy o realizację zadania publicznego na podstawie ofertywspólnej, o których mowa w art. 16 ust. 1 i 6 ustawy"
Dotyczy dokumentu:
Organizacje pożytku publicznego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ramowy wzór umowy o realizację zadania publicznegooraz umowy o realizację zadania publicznego na podstawie ofertywspólnej, o których mowa w art. 16 ust. 1a i 6 ustawy"
Dotyczy dokumentu:
Organizacje pożytku publicznego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego,o którym mowa w art. 18 ust. 4 ustawy"
Dotyczy dokumentu:
Organizacje pożytku publicznego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego,o którym mowa w art. 18 ust. 5 ustawy"
Dotyczy dokumentu:
Organizacje pożytku publicznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

22.11.2019

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o zamówieniach publicznych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
WYJAŚNIENIA ORAZ INFORMACJA o zmianie treści SIWZ - IR.271.25.2019 z dnia 22-11-2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - IR.271.25.2019 z dnia 22-11-2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnego Artura Lipińskiego z dnia 30-10-19 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna