Rejestr zmian w biuletynie

03.07.2020

Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU Z 2020 ROKU
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXI/146/2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU Z 2020 ROKU
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU Z 2020 ROKU
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXI/145/2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXI/144/2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU Z 2020 ROKU
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXI/142/20
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXI/143/2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU Z 2020 ROKU
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU Z 2020 ROKU
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXI/142/20
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXI/141/20
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU Z 2020 ROKU
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU Z 2020 ROKU
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXI/140/20
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXI/139/20
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU Z 2020 ROKU
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie PGW Wody Polskie WR.ZUZ.4.4210.138.2020.TD
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXI/138/20
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU Z 2020 ROKU
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXI/137/20
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU Z 2020 ROKU
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU Z 2020 ROKU
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXI/136/20
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU Z 2020 ROKU
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXI/135/2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 0050.120.2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU Z 2020 ROKU
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXI/134/20
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU Z 2020 ROKU
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU Z 2020 ROKU
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXI/133/20
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU Z 2020 ROKU
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU Z 2020 ROKU
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXI/132/20
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU Z 2020 ROKU
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXI/131/20
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU Z 2020 ROKU
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXI/130/20
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXI/129/2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU Z 2020 ROKU
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU Z 2020 ROKU
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXI/128/20
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXI/127/20
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 0050.124.2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 0050.119.2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 0050.121.2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju LIPIEC/SIERPIEŃ 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.124.2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza Miasta -
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju LIPIEC/SIERPIEŃ 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

02.07.2020

Dotyczy dokumentu:
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

01.07.2020

Dotyczy dokumentu:
Informacja w sprawie wywieszenia na tablicy ogłoszeń wykazów dot. nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia - na działalność usługowo-handlową, ogrody przydomowe , grunt pod garażem oraz najmu garażu u
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Imienny wykaz głosowań Radnych Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju - sesja 30.06.2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wyniki Kudowa-Zdrój I tura prezydent 2020"
Dotyczy dokumentu:
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wyniki Kudowa I tura prezydent 2020
Dotyczy dokumentu:
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wyniki Kudowa I tura prezydent 2020"
Dotyczy dokumentu:
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Obwieszczenie PKW-II tura"

30.06.2020

Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. IR.271.11.2020 z dnia 25-06-2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. IR.271.11.2020 z dnia 25-06-2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "271-11-2020_SIWZ-Mod_nawierzchni dróg ipoboczy_Jakubowice -cz_I,II,III"
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. IR.271.11.2020 z dnia 25-06-2020 r.
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "2.STWiORB_Modernizacja dróg ichodników do części nr 1 i 2 zamówienia" na "3.Przedmiary doczęści nr 1 i 2 zamówienia ul. Jakubowice"
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. IR.271.11.2020 z dnia 25-06-2020 r.
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "3.Przedmiary do części nr 1 i 2zamówienia ul. Jakubowice" na "271-11-2020_SIWZ-załącznikiedytowalne"
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. IR.271.11.2020 z dnia 25-06-2020 r.
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "271-11-2020_SIWZ-Modernizacjanawierzchni dróg i poboczy na terenie gminy_Jakubowice -cz_I,II,III" na"1.Załaczniki graficzne do części nr 1 i 2 zamówienia"
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. IR.271.11.2020 z dnia 25-06-2020 r.
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "1.Załaczniki graficzne do części nr1 i 2 zamówienia" na "2.STWiORB_Modernizacja dróg i chodników doczęści nr 1 i 2 zamówienia"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o zamówieniach publicznych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA o zmianie treści SIWZ oraz o zmianie terminu składania ofert - IR.271.11.2020 z dnia 30-06-2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1.Załaczniki graficzne do części nr 1 i 2zamówienia"
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA o zmianie treści SIWZ oraz o zmianie terminu składania ofert - IR.271.11.2020 z dnia 30-06-2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "2.STWiORB_Modernizacja dróg i chodników doczęści nr 1 i 2 zamówienia"
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA o zmianie treści SIWZ oraz o zmianie terminu składania ofert - IR.271.11.2020 z dnia 30-06-2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "3.Przedmiary do części nr 1 i 2 zamówienia ul.Jakubowice"
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA o zmianie treści SIWZ oraz o zmianie terminu składania ofert - IR.271.11.2020 z dnia 30-06-2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "271-11-2020_SIWZ-załączniki edytowalne"
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA o zmianie treści SIWZ oraz o zmianie terminu składania ofert - IR.271.11.2020 z dnia 30-06-2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA o zmianie treści SIWZ oraz o zmianie terminu składania ofert - IR.271.11.2020 z dnia 30-06-2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA o zmianie treści SIWZ oraz o zmianie terminu składania ofert - IR.271.11.2020 z dnia 30-06-2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - IR.271.11.2020 z dnia 30-06-2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

29.06.2020

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 0050.118.2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ... następna