Rejestr zmian w biuletynie

29.10.2008

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Ewidencje i rejestry do katalogu Urząd Miasta w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Samodzielne Stanowiska do katalogu Urząd Miasta w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Referaty do katalogu Urząd Miasta w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Sekretarz Gminy do katalogu Urząd Miasta w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Skarbnik Gminy do katalogu Urząd Miasta w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Zastępca Burmistrza do katalogu Urząd Miasta w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Przeniesienie katalogu Burmistrz Miasta do katalogu Urząd Miasta w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Burmistrz Miasta do katalogu Regulamin Organizacyjny w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Regulamin Organizacyjny do katalogu Urząd Miasta w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie katalogu Urząd Miasta do menu przedmiotowego

poprzednia ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 następna