Rejestr zmian w biuletynie

29.04.2016

Treść zmiany:
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.

20.04.2016

Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w głównym katalogu Menu przedmiotowego
Treść zmiany:
Dodanie katalogu Petycje, wnioski do menu przedmiotowego

02.03.2016

Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Licytacje sądowe i komornicze w menu przedmiotowym (nowa nazwa Ogłoszenia i licytacje sądowe/komornicze)

09.12.2015

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Opłata targowa do katalogu Podatki i opłaty lokalne w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Podatki i opłaty lokalne Menu przedmiotowego
Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Opłata targowa w menu przedmiotowym (nowa nazwa Opłata targowa 2016)
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Opłata uzdrowiskowa 2016 do katalogu Podatki i opłaty lokalne w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Podatki i opłaty lokalne Menu przedmiotowego
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Podatek od środków transportowych 2016 do katalogu Podatki i opłaty lokalne w menu przedmiotowym

poprzednia ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ...następna