Rejestr zmian w biuletynie

12.06.2019

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o zamówieniach publicznych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - IR.271.11.2019 z dnia 12-06-2019r
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sesja Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju - 27.06.2019r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sesja Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju - 27.06.2019r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sesja Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju - 27.06.2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wybory ławników sadowych na kadencję 2020-2023
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wybory ławników sadowych na kadencję 2020-2023
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Oświadczeniae kandydata, że nie jestlub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także że władzarodzicielska nie została mu oigraniczona ani zawieszona.odt" na"Oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzyrodzicielskiej, a także że władza rodzicielska nie została muograniczona ani zawieszona.odt"
Dotyczy dokumentu:
Wybory ławników sadowych na kadencję 2020-2023
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja w sprawie wywieszenia na tablicy ogłoszeń wykazów dot. nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na cele rolne i ogród przydomowy oraz dojazd do miejsca prowadzonej działalności
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr VIII/19 z dnia 29 maja 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

11.06.2019

Dotyczy dokumentu:
Posiedzenie Komisji Skarg,Wniosków i Petycji - 14.06.2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wspólne posiedzenie Komisji - 19.06.2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Posiedzenie Komisji Skarg,Wniosków i Petycji - 14.06.2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Posiedzenie Komisji Skarg,Wniosków i Petycji - 14.06.2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

10.06.2019

Dotyczy dokumentu:
Informacja w sprawie wywieszenia na tablicy ogłoszeń wykazu dot. nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na działalność usługową w drodze bezprzetargowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wybory ławników sadowych na kadencję 2020-2023
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 0050.114.2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wybory ławników sadowych na kadencję 2020-2023
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wybory ławników sadowych na kadencję 2020-2023
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Karta zgłoszenia kandydata na ławnika.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wybory ławników sadowych na kadencję 2020-2023
Treść zmiany:
Dodano załącznik "LISTA OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH.docx"
Dotyczy dokumentu:
Wybory ławników sadowych na kadencję 2020-2023
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczeniae kandydata, że nie jest lub nie byłpozbawiony władzy rodzicielskiej, a także że władza rodzicielska niezostała mu oigraniczona ani zawieszona.odt"
Dotyczy dokumentu:
Wybory ławników sadowych na kadencję 2020-2023
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczysię postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznegolub przestępstwo skarbowe.docx"
Dotyczy dokumentu:
Wybory ławników sadowych na kadencję 2020-2023
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wybory ławników sadowych na kadencję 2020-2023
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wybory ławników sadowych na kadencję 2020-2023
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wybory ławników sadowych na kadencję 2020-2023
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wybory ławników sadowych na kadencję 2020-2023
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wybory ławników sadowych na kadencję 2020-2023
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wybory ławników sadowych na kadencję 2020-2023
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
KARTA ZGŁOSZENIA
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
KARTA ZGŁOSZENIA
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
KARTA ZGŁOSZENIA
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie - władza rodzicielska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie - przestępsrtwo skarbowe
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
lista
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
KARTA ZGŁOSZENIA
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wybory ławników sadowych na kadencję 2020-2023
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... następna