Rejestr zmian w biuletynie

25.06.2019

Dotyczy dokumentu:
Informacja z przeprowadzonego postepowania na zbycie drewna średniowymiarowego stanowiącego własność gminy Kudowa-Zdrój, pochodzącego z cięć sanitarnych drzewostanu lasów komunalnych.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja z przeprowadzonego postępowania na zbycie drewna wielkowymiarowego stanowiącego własność gminy Kudowa-Zdrój, pochodzącego z cięć sanitarnych drzewostanu lasów komunalnych.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT i ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY PN.: Publikacja 4 artykułów prasowych promujących projekt pn. „Nowa Kudowa - rewitalizacja przestrzeni publicznej i infrastruktury drogowej w Kudowie-Zdroju” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT i ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY PN.: Publikacja 6 artykułów prasowych promujących projekt pn. „Nowy Stary Zdrój - rewitalizacja infrastruktury publicznej wraz z infrastrukturą drogową w sąsiedztwie Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej - 27.06.2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

24.06.2019

Dotyczy dokumentu:
Informacja w sprawie wywieszenia na tablicy ogłoszeń wykazów dot. nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o zamówieniach publicznych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o wynikach postępowań
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o wynikach postępowań
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
MEMORANDUM INFORMACYJNE NA POTRZEBY TESTOWANIA RYNKU WYKONAWCÓW ZAINTERESOWANYCH REALIZACJĄ PROJEKTU PARTNERSTWA PUBLICZNO – PRYWATNEGO
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wydłużenie terminu odpowiedzi.pdf"
Dotyczy dokumentu:
MEMORANDUM INFORMACYJNE NA POTRZEBY TESTOWANIA RYNKU WYKONAWCÓW ZAINTERESOWANYCH REALIZACJĄ PROJEKTU PARTNERSTWA PUBLICZNO – PRYWATNEGO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - IR.271.12.2019 z dnia 21.06.2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

21.06.2019

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 0050.124.2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 0050.122.2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 0050.121.2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wspólne posiedzenie Komisji - 24.06.2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 0050.120.2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 0050.119.2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 0050.117.2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 0050.125.2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT i ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na wykonanie zadania pn.: „Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta Kudowa-Zdrój lub/oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy Kudowa-Zdrój w 2019 i 2020 roku”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... następna