Rejestr zmian w biuletynie

23.05.2019

Dotyczy dokumentu:
Deklaracje
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Deklaracje
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik nr 1 do Uchwały deklaracje.pdf
Dotyczy dokumentu:
Deklaracje
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik nr 1 do Uchwałydeklaracje-interakt.pdf
Dotyczy dokumentu:
Deklaracje
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Deklaracja smieciowa-załacznik Nr 1 do Uchwały NrVIII_48_19 Rady Miejskiej z dnia 29 kwietnia 2019 r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego - 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego - 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja zbiorcza o godzinach rozpoczęcia pracyprzez OKW.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego - 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego - 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Dowóz wyborców-Brzozowie-Bukowina iPstrążna-Jakubowice.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej - 31.05.2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA PN.: Publikacja 4 artykułów prasowych promujących projekt pn. „Nowa Kudowa - rewitalizacja przestrzeni publicznej i infrastruktury drogowej w Kudowie-Zdroju” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA PN.: Publikacja 6 artykułów prasowych promujących projekt pn. „Nowy Stary Zdrój - rewitalizacja infrastruktury publicznej wraz z infrastrukturą drogową w sąsiedztwie Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

21.05.2019

Dotyczy dokumentu:
Wspólne posiedzenie Komisji - 27.05.2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał do sesji 29-05-2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sesja Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju - 29.05.2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego - 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego - 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o aktualnych składach obwodowych komisjiwyborczych na obszarze właściwości m. Kudowa-Zdrój.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego - 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

17.05.2019

Dotyczy dokumentu:
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY -„Wykonanie, dostawa i montaż 10 tablic informacyjno-pamiątkowych dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Kudowa-Zdrój w ramach dwóch projektów dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Budżet Gminy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budżet Gminy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XII/35/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu za 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. IR.271.10.2019 z dnia 16-05-2019r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. IR.271.10.2019 z dnia 16-05-2019r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. 271-10-2019_SIWZ-Budowa placuzabaw_ul.Kombatantow-cz_I,II,III"
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. IR.271.10.2019 z dnia 16-05-2019r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. IR.271-10-2019_SIWZ-Budowa placuzabaw_ul.Kombatantów w Kudowie-Zdroju-cz_I,II,III
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o zamówieniach publicznych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
NFORMACJA o zmianie treści SIWZ - IR.271.10.2019 z dnia 17-05-2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
GŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - IR.271.10.2019 z dnia 17-05-2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr VIII/19 z dnia 29 kwietnia 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja w sprawie wywieszenia na tablicy ogłoszeń wykazu dot. sprzedaży lokalu mieszkalnego w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... następna