Rejestr zmian w biuletynie

12.03.2020

Dotyczy dokumentu:
Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju NIECZYNNY do ODWOŁANIA od dnia 13.03.2020 r. (piątek)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju NIECZYNNY do ODWOŁANIA od dnia 13.03.2020 r. (piątek)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE na usługi cateringowe w ramach projektu Eksperymentalne nauczanie kluczem do wiedzy: wspieranie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów/uczennic klas ponadgimnazjalnych w ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE na usługi cateringowe w ramach projektu Eksperymentalne nauczanie kluczem do wiedzy: wspieranie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów/uczennic klas ponadgimnazjalnych w ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE na usługi cateringowe w ramach projektu Eksperymentalne nauczanie kluczem do wiedzy: wspieranie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów/uczennic klas ponadgimnazjalnych w ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "modyfikacja zapytania ofertowego.pdf"
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE na usługi cateringowe w ramach projektu Eksperymentalne nauczanie kluczem do wiedzy: wspieranie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów/uczennic klas ponadgimnazjalnych w ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "formularz ofertowy catering po modyfikacji.docx"
Dotyczy dokumentu:
Odwołanie spotkania informacyjnego (szkolenia) z podatnikami oraz punkty przyjmowania rocznych zeznań podatkowych za rok 2019 na terenie Urzędu Kudowa-Zdrój.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

11.03.2020

Dotyczy dokumentu:
Referaty
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Samodzielne Stanowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Samodzielne Stanowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Stanowisko ds. informacji niejawnych - IN
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Inspektor Ochrony Danych - IOD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Stanowisko ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień - PU
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Samodzielne Stanowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Samodzielne Stanowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Stanowisko ds. Promocji - P
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Referat Nieruchomości i Zagospodarowania Przestrzennego - NZP
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Urząd Stanu Cywilnego - USC
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Referat Gospodarki Komunalnej i Zieleni Miejskiej - GKZM
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Referat Inwestycji i Rozwoju - IR
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Referat Gospodarki Mieszkaniowej - GM
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Referat Ochrony Mienia i Straży Miejskiej - OMSM
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Referat Finansowo-Budżetowy - FB
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 0050.45.2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Referat Organizacyjny, Oświaty i Spraw Obywatelskich - OOSO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Statut Gminy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 0050.44.2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Referaty
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 0050.43.2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

09.03.2020

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o zamówieniach publicznych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - IR.271.1.2020 z dnia 09-03-2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe dot. zadania pn.: Opracowanie dokumentacji technicznej wykonania modernizacji systemu oświetlenia ulicznego miasta Kudowa-Zdrój pod kątem oszczędności energii oraz redukcji emisji CO2 z zastosowaniem technologii LED i systemu inteligentnego sterowania oświetleniem ulicznym
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe dot. zadania pn.: Opracowanie dokumentacji technicznej wykonania modernizacji systemu oświetlenia ulicznego miasta Kudowa-Zdrój pod kątem oszczędności energii oraz redukcji emisji CO2 z zastosowaniem technologii LED i systemu inteligentnego sterowania oświetleniem ulicznym
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź do pytania nr 1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe dot. zadania pn.: Opracowanie dokumentacji technicznej wykonania modernizacji systemu oświetlenia ulicznego miasta Kudowa-Zdrój pod kątem oszczędności energii oraz redukcji emisji CO2 z zastosowaniem technologii LED i systemu inteligentnego sterowania oświetleniem ulicznym
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał nr 3 IPU ujenolicony wzór.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe dot. zadania pn.: Opracowanie dokumentacji technicznej wykonania modernizacji systemu oświetlenia ulicznego miasta Kudowa-Zdrój pod kątem oszczędności energii oraz redukcji emisji CO2 z zastosowaniem technologii LED i systemu inteligentnego sterowania oświetleniem ulicznym
Treść zmiany:
Dodano załącznik "harmonogram rzeczowo-finansowy.docx"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe dot. zadania pn.: Opracowanie dokumentacji technicznej wykonania modernizacji systemu oświetlenia ulicznego miasta Kudowa-Zdrój pod kątem oszczędności energii oraz redukcji emisji CO2 z zastosowaniem technologii LED i systemu inteligentnego sterowania oświetleniem ulicznym
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Odpowiedzi do pytania nr 1 z dn. 06.03.2020 r. do zapytania ofertowego dot. zadania pn.: Opracowanie dokumentacji technicznej wykonania modernizacji systemu oświetlenia ulicznego miasta Kudowa-Zdrój pod kątem oszczędności energii oraz redukcji emisji CO2 z zastosowaniem technologii LED i systemu inteligentnego sterowania oświetleniem ulicznym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju STYCZEŃ/LUTY 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 0050.36.2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju STYCZEŃ/LUTY 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Unieważnienie postępowania na wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w mieszkaniu nr 3 w budynku zlokalizowanym przy ul. Chopina 6 w Kudowie-Zdroju
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 0050.35.2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Regulamin Organizacyjny
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Regulamin Organizacyjny
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju STYCZEŃ/LUTY 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 0050.38.2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... następna