Rejestr zmian w biuletynie

20.03.2020

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o zamówieniach publicznych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
GŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU - dostawy. IR.271.4.2020 z dnia 20-03-2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 0050.47.2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

19.03.2020

Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał do sesji 27-03-2020 r
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sesja Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju - 27.03.2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

18.03.2020

Dotyczy dokumentu:
Protokół z postępowania dot. zadanie pn.: „Opracowanie dokumentacji technicznej wykonania modernizacji systemu oświetlenia ulicznego miasta Kudowa-Zdrój pod kątem oszczędności energii oraz redukcji emisji CO2 z zastosowaniem technologii LED i systemu inteligentnego sterowania oświetleniem ulicznym.”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr działalności regulowanej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik RDR_wykaz styczeń 2020 r.pdf
Dotyczy dokumentu:
Rejestr działalności regulowanej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "RDR_wykaz 2020.03.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr działalności regulowanej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

17.03.2020

Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kudowa-Zdrój dla obszaru położonego w rejonie ulic Głównej, Łąkowej i Fabrycznej w Kudowie-Zdroju
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja w sprawie wywieszenia na tablicy ogłoszeń wykazu dot. działki nr 178/3 obręb Zakrze gm.Kudowa-Zdrój przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja w sprawie wywieszenia na tablicy ogłoszeń wykazu dot. działki nr 178/3 obręb Zakrze gm.Kudowa-Zdrój przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja w sprawie wywieszenia na tablicy ogłoszeń wykazu dot. działki nr 178/3 obręb Zakrze gm.Kudowa-Zdrój przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT ORAZ ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot. zadanie pn.: „Opracowanie dokumentacji technicznej wykonania modernizacji systemu oświetlenia ulicznego miasta Kudowa-Zdrój pod kątem oszczędności energii oraz redukcji emisji CO2 z zastosowaniem technologii LED i systemu inteligentnego sterowania oświetleniem ulicznym.”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja w sprawie wywieszenia na tablicy ogłoszeń wykazu dot. sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowych położonych w Kudowie-Zdroju
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 0050.46.2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... następna