Rejestr zmian w biuletynie

10.06.2019

Dotyczy dokumentu:
Informacja w sprawie wywieszenia na tablicy ogłoszeń wykazu dot. nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na działalność usługową w drodze bezprzetargowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wybory ławników sadowych na kadencję 2020-2023
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 0050.114.2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wybory ławników sadowych na kadencję 2020-2023
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wybory ławników sadowych na kadencję 2020-2023
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Karta zgłoszenia kandydata na ławnika.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wybory ławników sadowych na kadencję 2020-2023
Treść zmiany:
Dodano załącznik "LISTA OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH.docx"
Dotyczy dokumentu:
Wybory ławników sadowych na kadencję 2020-2023
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczeniae kandydata, że nie jest lub nie byłpozbawiony władzy rodzicielskiej, a także że władza rodzicielska niezostała mu oigraniczona ani zawieszona.odt"
Dotyczy dokumentu:
Wybory ławników sadowych na kadencję 2020-2023
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczysię postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznegolub przestępstwo skarbowe.docx"
Dotyczy dokumentu:
Wybory ławników sadowych na kadencję 2020-2023
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wybory ławników sadowych na kadencję 2020-2023
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wybory ławników sadowych na kadencję 2020-2023
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wybory ławników sadowych na kadencję 2020-2023
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wybory ławników sadowych na kadencję 2020-2023
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wybory ławników sadowych na kadencję 2020-2023
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wybory ławników sadowych na kadencję 2020-2023
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
KARTA ZGŁOSZENIA
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
KARTA ZGŁOSZENIA
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
KARTA ZGŁOSZENIA
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie - władza rodzicielska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie - przestępsrtwo skarbowe
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
lista
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
KARTA ZGŁOSZENIA
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wybory ławników sadowych na kadencję 2020-2023
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

06.06.2019

Dotyczy dokumentu:
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT na wykonanie zadania pn. Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę tężni solankowej w Gminie Kudowa-Zdrój wraz z zagospodarowaniem terenu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 0050.112.2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na zbycie drewna wielkowymiarowego stanowiącego własność gminy Kudowa-Zdrój, pochodzącego z cięć sanitarnych drzewostanu lasów komunalnych.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na zbycie drewna średniowymiarowego stanowiącego własność gminy Kudowa-Zdrój, pochodzącego z cięć sanitarnych drzewostanu lasów komunalnych.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na zbycie drewna wielkowymiarowego stanowiącego własność gminy Kudowa-Zdrój, pochodzącego z cięć sanitarnych drzewostanu lasów komunalnych.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
MEMORANDUM INFORMACYJNE NA POTRZEBY TESTOWANIA RYNKU WYKONAWCÓW ZAINTERESOWANYCH REALIZACJĄ PROJEKTU PARTNERSTWA PUBLICZNO – PRYWATNEGO
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Ankieta - Memorandum.doc" na "ANKIETANA POTRZEBY TESTOWANIA RYNKU WYKONAWCÓW ZAINTERESOWANYCH REALIZACJĄPROJEKTU PARTNERSTWA PUBLICZNO - PRYWATNEGO.doc"
Dotyczy dokumentu:
MEMORANDUM INFORMACYJNE NA POTRZEBY TESTOWANIA RYNKU WYKONAWCÓW ZAINTERESOWANYCH REALIZACJĄ PROJEKTU PARTNERSTWA PUBLICZNO – PRYWATNEGO
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Ankieta - Memorandum.odt" na "ANKIETANA POTRZEBY TESTOWANIA RYNKU WYKONAWCÓW ZAINTERESOWANYCH REALIZACJĄPROJEKTU PARTNERSTWA PUBLICZNO - PRYWATNEGO.odt"
Dotyczy dokumentu:
MEMORANDUM INFORMACYJNE NA POTRZEBY TESTOWANIA RYNKU WYKONAWCÓW ZAINTERESOWANYCH REALIZACJĄ PROJEKTU PARTNERSTWA PUBLICZNO – PRYWATNEGO
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ankieta - Memorandum.doc"
Dotyczy dokumentu:
MEMORANDUM INFORMACYJNE NA POTRZEBY TESTOWANIA RYNKU WYKONAWCÓW ZAINTERESOWANYCH REALIZACJĄ PROJEKTU PARTNERSTWA PUBLICZNO – PRYWATNEGO
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ankieta - Memorandum.odt"
Dotyczy dokumentu:
MEMORANDUM INFORMACYJNE NA POTRZEBY TESTOWANIA RYNKU WYKONAWCÓW ZAINTERESOWANYCH REALIZACJĄ PROJEKTU PARTNERSTWA PUBLICZNO – PRYWATNEGO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokoły z kontroli zewnętrznych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół kontroli nr 0201-ICE.52.48.2019 z dnia 26.04.2019 Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu w zakresie Aqua Mineralis Glacensis
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół kontroli nr 432019030084PRO001 ZUS Wałbrzych z dnia 26.03.2019- prawidłowość i rzetelność rozliczania składek
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół kontroli nr 85/III/2018 z dnia 18.12.2018 PGW Wody Polskie - kontrola gospodarowania wodami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

05.06.2019

Dotyczy dokumentu:
Wyjazdowe posiedzenie Komisji Oświaty i Spraw Społecznych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA PN.: Publikacja 4 artykułów prasowych promujących projekt pn. „Nowa Kudowa - rewitalizacja przestrzeni publicznej i infrastruktury drogowej w Kudowie-Zdroju”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA PN.: Publikacja 6 artykułów prasowych promujących projekt pn. „Nowy Stary Zdrój - rewitalizacja infrastruktury publicznej wraz z infrastrukturą drogową w sąsiedztwie Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA PN.: Publikacja 6 artykułów prasowych promujących projekt pn. „Nowy Stary Zdrój - rewitalizacja infrastruktury publicznej wraz z infrastrukturą drogową w sąsiedztwie Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego IR.7010.1.2019 na wykonanie zadania pn. Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę tężni solankowej w Gminie Kudowa-Zdrój wraz z zagospodarowaniem terenu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokoły z kontroli zewnętrznych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół kontroli 457/HK/19-plac zabaw-Wojska Polskiego 1
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert na wykonanie zadania pn. Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę tężni solankowej w Gminie Kudowa-Zdrój wraz z zagospodarowaniem terenu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
MEMORANDUM INFORMACYJNE NA POTRZEBY TESTOWANIA RYNKU WYKONAWCÓW ZAINTERESOWANYCH REALIZACJĄ PROJEKTU PARTNERSTWA PUBLICZNO – PRYWATNEGO
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ANKIETA NA POTRZEBY TESTOWANIA RYNKU WYKONAWCÓWZAINTERESOWANYCH REALIZACJĄ PROJEKTU PARTNERSTWA PUBLICZNO -PRYWATNEGO.pdf"
Dotyczy dokumentu:
MEMORANDUM INFORMACYJNE NA POTRZEBY TESTOWANIA RYNKU WYKONAWCÓW ZAINTERESOWANYCH REALIZACJĄ PROJEKTU PARTNERSTWA PUBLICZNO – PRYWATNEGO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Deklaracje
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Deklaracje
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Interaktywna Deklaracja smieciowa-załacznik Nr 1 doUchwały Nr VIII_48_19 Rady Miejskiej z dnia 29 kwietnia 2019 r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Informacja w sprawie wywieszenia na tablicy ogłoszeń wykazu dot. sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wykaz Kościuszki 31-5.doc
Dotyczy dokumentu:
Informacja w sprawie wywieszenia na tablicy ogłoszeń wykazu dot. sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wykaz Kościuszki 31-5.doc"
Dotyczy dokumentu:
Informacja w sprawie wywieszenia na tablicy ogłoszeń wykazu dot. sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

04.06.2019

Dotyczy dokumentu:
Raport o stanie Gminy Kudowa-Zdrój za 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o debacie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Raport o stanie Gminy Kudowa-Zdrój za 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o zamówieniach publicznych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju MAJ/CZERWIEC 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Raport o stanie Gminy Kudowa-Zdrój za 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 0050.110.2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Raport o stanie Gminy Kudowa-Zdrój za 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 0050.102.2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Raport o stanie Gminy Kudowa-Zdrój za 2018
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja o debacie.pdf
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. IR.271.12.2019 z dnia 04-06-2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wspólne posiedzenie Komisji - 10.06.2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wspólne posiedzenie Komisji - 10.06.2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju MAJ/CZERWIEC 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 0050.111.2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 0050.111.2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju MAJ/CZERWIEC 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 0050.110.2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju MAJ/CZERWIEC 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 0050.102.2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju MAJ/CZERWIEC 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 0050.101.2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o wynikach postępowań
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - IR.271.10.2019 z dnia 04.06.2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na „Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w latach 2019 - 2020”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... następna