Rejestr zmian w biuletynie

25.04.2017

Dotyczy dokumentu:
Harmonogram-2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram-2017
Treść zmiany:
Usunięto załącznik harmonogram zmieszane.pdf
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram-2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "harmonogram -IIkw.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram-2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budżet Gminy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania budżetowe Gminy Kudowa-Zdrój za I kw. 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Podstawowa kwota dotacji dla przedszkola wg stanu na 31.03.2017 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju MARZEC/KWIECIEŃ 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 94/17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

21.04.2017

Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na: "Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad robotami z zakresu realizacji zadania pn.: Budowa ścieżki rowerowej na lewobrzeżnym odcinku ul. Nad Potokiem w Kudowie-Zdroju wraz z dostosowaniem infrastruktury technicznej, remontem 2 obiektów mostowych w ramach projektu „Ścieżka edukacyjna Miasta Europejskiego Nachod - Kudowa-Zdrój”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na: "Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad robotami z zakresu realizacji zadania pn.: Budowa ścieżki rowerowej na lewobrzeżnym odcinku ul. Nad Potokiem w Kudowie-Zdroju wraz z dostosowaniem infrastruktury technicznej, remontem 2 obiektów mostowych w ramach projektu „Ścieżka edukacyjna Miasta Europejskiego Nachod - Kudowa-Zdrój”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń wykazu dot. nieruchomości położonych w gminie Kudowa-Zdrój przeznaczonych do wydzierżawienia na działalność usługowo-handlową w drodze bezprzetargowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń wykazu dot. nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie przetargu ustnego nieograniczonego na cele rolne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń wykazu dot. nieruchomości położonych w gminie Kudowa-Zdrój przeznaczonych do wydzierżawienia na działalność usługowo-handlową w drodze bezprzetargowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

20.04.2017

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 95/17
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń wykazu dot. sprzedaży nieruchomości gruntowych - działek gruntu oznaczonyvh geodezyjnie nr 17/30 i 17/32, obręb Zakrze położonych w Kudowie-Zdroju
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju MARZEC/KWIECIEŃ 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 96/17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju MARZEC/KWIECIEŃ 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 95/17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wspólne posiedzenie Komisji - 26.04.2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

19.04.2017

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o wynikach postępowań
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty. ZP.271.2.2017 z dnia 19.04.2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokoły z sesji Rady Miejskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr XXXII/17 z dnia 6 marca 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokoły z sesji Rady Miejskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr XXXII/17 z dnia 6 marca 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr XXXIII/17 z dnia 27 marca 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju MARZEC/KWIECIEŃ 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju MARZEC/KWIECIEŃ 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 82/17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 81/17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert w konkursie na realizację świadczenia zdrowotnego „Szczepienia przeciwko czynnikom ryzyka raka szyjki macicy dziewczynek urodzonych w 2004 r. i zamieszkałych w Kudowie - Zdroju”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert w konkursie na realizację świadczenia zdrowotnego „Szczepienia przeciwko czynnikom ryzyka raka szyjki macicy dziewczynek urodzonych w 2004 r. i zamieszkałych w Kudowie - Zdroju”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sesja Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju - 27.04.2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
poz. 0211/2017 - 0220/2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "0214-2017.pdf"
Dotyczy dokumentu:
poz. 0211/2017 - 0220/2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
poz. 0211/2017 - 0220/2017
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 0214-2017.pdf

poprzednia ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... następna