Rejestr zmian w biuletynie

02.01.2019

Dotyczy dokumentu:
Budżet Gminy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XII/81/2018 Składu Orzekającego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XII/80/2018 Składu Orzekającego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XII/79/2018 Składu Orzekającego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Posiedzenie Komisji Skarg,Wniosków i Petycji - 9.01.2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o zamówieniach publicznych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - ZP.271.7.2018 z dnia 02.01.2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Podstawowa kwota dotacji dla przedszkola - stan na 01.2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE-do spraw opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU Z 2018 ROKU
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU Z 2018 ROKU
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr IV/19/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr IV/18/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU Z 2018 ROKU
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr IV/17/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU Z 2018 ROKU
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU Z 2018 ROKU
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr IV/16/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr IV/15/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU Z 2018 ROKU
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
PROJEKT ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KUDOWA-ZDRÓJ
Treść zmiany:
Usunięto załącznik oswiadczenie AW do PONS do proj studiumKudowa-Zdr.pdf
Dotyczy dokumentu:
PROJEKT ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KUDOWA-ZDRÓJ
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr IV/14/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU Z 2018 ROKU
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr IV/13/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PROJEKT ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KUDOWA-ZDRÓJ
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju LISTOPAD/GRUDZIEŃ 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju LISTOPAD/GRUDZIEŃ 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 0050.297.2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 0050.295.2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju LISTOPAD/GRUDZIEŃ 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 0050.296.2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju LISTOPAD/GRUDZIEŃ 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju LISTOPAD/GRUDZIEŃ 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju LISTOPAD/GRUDZIEŃ 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 0050.292.2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 0050.293.2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 0050.294.2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju LISTOPAD/GRUDZIEŃ 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 0050.291.2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

31.12.2018

Dotyczy dokumentu:
Rada Miejska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nagrania z sesji Rady Miejskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Imienny wykaz głosowań Radnych Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju- sesja 28.12.2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

28.12.2018

Dotyczy dokumentu:
poz. 1071/2018 - 1083/2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
poz. 1071/2018 - 1083/2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1081-2018.tif"
Dotyczy dokumentu:
poz. 1071/2018 - 1083/2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1082-2018.tif"
Dotyczy dokumentu:
poz. 1071/2018 - 1083/2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1083-2018.tif"
Dotyczy dokumentu:
poz. 1071/2018 - 1083/2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
poz. 1071/2018 - 1083/2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
poz. 1061/2018 - 1070/2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
poz. 1051/2018 - 1060/2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
poz. 1041/2018 - 1050/2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr umów - 2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "urzedowy rejestr umow 2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr umów - 2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "urzedowy rejestr umow 2018.xls"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr umów - 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
poz. 1030/2018 - 1040/2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr umów - 2018 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik urzedowy rejestr umow 2018.xls
Dotyczy dokumentu:
Rejestr umów - 2018 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik urzedowy rejestr umow 2018.pdf
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE-stanowisko pracy: do spraw inwestycji.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 183/07 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 20 listopada 2007 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Opłata targowa 2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ulgi podatkowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr VII/44/07
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr LV/347/06
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Opłata uzdrowiskowa 2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie opłaty targowej na terenie miasta Kudowa-Zdrój
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Opłata targowa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpretacja indywidualna w sprawie poboru opłaty uzdrowiskowej w szpitalach uzdrowiskowych - FBO3135.93.2012
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Opłata uzdrowiskowa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja w sprawie opłaty uzdrowiskowej w 2010 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLVI/323/09
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podatek od środków transportowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje ogólne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podatek od środków transportowych 2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Opłata targowa 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podatek od nieruchomości 2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podatek od nieruchomości 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XLVI/321/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 4 grudnia 2009 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podatek od nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje ogólne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 109/2009 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 23 grudnia 2009 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podatek leśny 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Opłata uzdrowiskowa 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
PODATEK LEŚNY 2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podatek od środków transportowych 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje ogólne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podatek od nieruchomości 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podatek leśny 2015
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Stawki podatku leśnego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podatek rolny 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podatek leśny 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
PODATEK ROLNY 2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podatek rolny 2015
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Stawki podatku rolnego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje ogólne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podatek rolny 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podatek rolny 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podatki i opłaty lokalne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OPŁATA TARGOWA-2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OPŁATA UZDROWISKOWA-2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH-2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... następna