Rejestr zmian w biuletynie

02.11.2017

Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU Z 2017 ROKU
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Statut Gminy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Statut Gminy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Załączniki do Statutu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Statut Gminy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 1 do Statutu.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Statut Gminy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 2 do Statutu.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Statut Gminy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 3 do Statutu.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Statut Gminy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 4 do Statutu.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Statut Gminy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Statut Gminy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Statut Gminy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Część IV POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Statut Gminy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Część II organizacja i tryb pracy Rady
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Część III
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rozpatrywanie wezwania do usunięcia naruszenia prawa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rozpatrywanie skarg do sądu administracyjnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rozpatrywanie wezwania do usunięcia naruszenia prawa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Statut Gminy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Statut Gminy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Statut Gminy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rozdział 11. Udostępnianie dokimentów Rady i Komisji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rozdział 10. Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rozdział 9. Interpelacje i zapytania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rozdział 8.Głosowanie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rozdział 7. Uchwały i inne akty Rady
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rozdział 6. Sesje Rady
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rozdział 5. Klub Radych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rozdział 4. Rady
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Statut Gminy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rozdział 3. Komisje
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Statut Gminy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rozdział 2. Przewodniczący i Wiceprzewodniczący
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Statut Gminy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rozdział 1. postanowienia ogólne
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Statut Gminy - rozdział I
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU Z 2017 ROKU
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU Z 2017 ROKU
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXXIX/237/17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXXIX/236/17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU Z 2017 ROKU
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXXIX/235/17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU Z 2017 ROKU
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXXIX/234/17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU Z 2017 ROKU
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXXIX/233/17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU Z 2017 ROKU
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXXIX/232/17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU Z 2017 ROKU
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU Z 2017 ROKU
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXXIX/231/17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXXIX/230/17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU Z 2017 ROKU
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXXIX/229/17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU Z 2017 ROKU
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU Z 2017 ROKU
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXXIX/228/17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU Z 2017 ROKU
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXXIX/227/17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU Z 2017 ROKU
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXXIX/226/17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXXIX/225/17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Podstawowa kwota dotacji dla przedszkola - aktualizacja na październik 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wspólne posiedzenie Komisji - 7.11.2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

31.10.2017

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o zamówieniach publicznych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wyjaśnienia do wniosku nr 6 - ZP.271.10.2017 z dnia 31-10-2017r
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o zamówieniach publicznych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wyjaśnienia do wniosku nr 4 i 5 - ZP.271.10.2017 wraz z informacją o zmianie treści SIWZ z dnia 31-10-2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - ZP.271.10.2017 z dnia 31-10-2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju WRZESIEŃ/PAŹDZIERNIK 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 204/17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju WRZESIEŃ/PAŹDZIERNIK 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 203/17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju WRZESIEŃ/PAŹDZIERNIK 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju WRZESIEŃ/PAŹDZIERNIK 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 202/17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 201/17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju WRZESIEŃ/PAŹDZIERNIK 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 199/17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju WRZESIEŃ/PAŹDZIERNIK 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 198/17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju WRZESIEŃ/PAŹDZIERNIK 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 185/17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

30.10.2017

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o wynikach postępowań
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o zamówieniach publicznych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - ZP.271.11.2017 z dnia 30.10.2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - ZP.271.11.2017 z dnia 30.10.2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
poz. 0841/2017 - 0846/2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
poz. 0831/2017 - 0840/2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
poz. 0821/2017 - 0830/2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
poz. 0811/2017 - 0820/2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
poz. 0801/2017 - 0810/2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
poz. 0791/2017 - 0800/2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
poz. 0781/2017 - 0790/2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
poz. 0771/2017 - 0780/2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
poz. 0761/2017 - 0770/2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
poz. 0751/2017 - 0760/2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
poz. 0746/2017 - 0750/2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr umów - 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "urzedowy rejestr umow 2017.xls"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr umów - 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "urzedowy rejestr umow 2017.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr umów - 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr umów - 2017 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik urzedowy rejestr umow 2017.xls
Dotyczy dokumentu:
Rejestr umów - 2017 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik urzedowy rejestr umow 2017.pdf
Dotyczy dokumentu:
Budżet Gminy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania budżetowe Gminy Kudowa-Zdrój za III kw. 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o zamówieniach publicznych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wyjaśnienia do wniosku nr 2 i 3 - ZP.271.10.2017 z dnia 30-10-2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Budżet Gminy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
KWARTALNA INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY KUDOWA-ZDRÓJ - III kw. 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... następna