Rejestr zmian w biuletynie

04.02.2019

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o zamówieniach publicznych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - IR.271.1.2019 z dnia 05.02.2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju STYCZEŃ/LUTY 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.24.2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

01.02.2019

Dotyczy dokumentu:
Imienny wykaz głosowań Radnych Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju- sesja 30.01.2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Druki dla organizacji pożytku publicznego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zalacznik nr 1-wzór oferty realizacji zadaniapublicznego-art. 14 ust. 1 i 2 ustawy.docx"
Dotyczy dokumentu:
Druki dla organizacji pożytku publicznego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zalacznik nr 2-wzór oferty realizacji zadaniapublicznego-art. 14 ust. 1a i 2 ustawy.docx"
Dotyczy dokumentu:
Druki dla organizacji pożytku publicznego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zalacznik nr 3-ramowy wzór umowy o realizacjęzadania publicznego-art. 16 ust. 1 i 6 ustawy.docx"
Dotyczy dokumentu:
Druki dla organizacji pożytku publicznego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zalacznik nr 4-ramowy wzór umowy o realizacjęzadania publicznego-art. 16 ust. 1a i 6 ustawy.docx"
Dotyczy dokumentu:
Druki dla organizacji pożytku publicznego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zalacznik nr 5-wzór sprawozdania z wykonaniazadania publicznego-art. 18 ust. 4 ustawy.docx"
Dotyczy dokumentu:
Druki dla organizacji pożytku publicznego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zalacznik nr 6-wzór sprawozdania z wykonaniazadania publicznego-art. 18 ust. 5 ustawy.docx"
Dotyczy dokumentu:
Druki dla organizacji pożytku publicznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

31.01.2019

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o zamówieniach publicznych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wyjaśnienia do wniosków nr 1-4 - IR.271.1.2019 z dnia 31-01-2019r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wyjaśnienia do wniosków nr 1-4 - IR.271.1.2019 z dnia 31-01-2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

30.01.2019

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o zamówieniach publicznych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA o zmianie treści SIWZ - IR.271.1.2019 z dnia 30-01-2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - IR.271.1.2019 z dnia 30-01-2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

29.01.2019

Dotyczy dokumentu:
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY-„Wycinka drzew metodą alpinistyczną w Kudowie-Zdroju – rok 2019 – ETAP I”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY początek kadencji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY początek kadencji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH-początek VIII kadencji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sylwia Bielawska-01-12-2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH-początek VIII kadencji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... następna