Rejestr zmian w biuletynie

19.03.2019

Treść zmiany:
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.

05.03.2019

Treść zmiany:
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.

15.02.2019

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Interpelacje i zapytania radnych do katalogu Rada Miejska w menu przedmiotowym

13.02.2019

Treść zmiany:
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.

07.02.2019

Treść zmiany:
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.

04.02.2019

Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO w menu przedmiotowym (nowa nazwa Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego)
Treść zmiany:
Dodanie katalogu PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO do menu przedmiotowego
Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w głównym katalogu Menu przedmiotowego
Treść zmiany:
Usunięcie podkatalogu PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO z katalogu Aktualności w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO do katalogu Aktualności w menu przedmiotowym

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...następna