Rejestr zmian w biuletynie

14.05.2018

Dotyczy dokumentu:
Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych - 18.05.2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wspólne posiedzenie Komisji - 23.05.2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wspólne posiedzenie Komisji - 16.05.2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

11.05.2018

Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. ZP.271.3.2018 z dnia 11-05-2018r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o zamówieniach publicznych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO Z DNIA 07.05.2018R. o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 30.000 euro pn.: „Dostawa sprzętu ratowniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Kudowa-Zdrój”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu - 17.05.2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. ZP.271.3.2018 z dnia 11-05-2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę pięciu wiat przystankowych oraz pięciu tablic edukacyjnych o wym. max. 1,5 m x 1,0 m o tematyce przyrodniczej, w ramach projektu pod nazwą: Ochrona klimatu Gór Stołowych-ograniczenie ruchu kołowego wraz z zakupem wyposażenia i elementami Edukacji ekologicznej na obszarze Gminy Kudowa-Zdrój” wraz z montażem.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę czterech słupków parkingowych automatycznych w ramach projektu pod nazwą: Ochrona klimatu Gór Stołowych-ograniczenie ruchu kołowego wraz z zakupem wyposażenia i elementami Edukacji ekologicznej na obszarze Gminy Kudowa-Zdrój” wraz z ich montażem.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę krzeseł w ramach projektu pod nazwą: Ochrona klimatu Gór Stołowych-ograniczenie ruchu kołowego wraz z zakupem wyposażenia i elementami Edukacji ekologicznej na obszarze Gminy Kudowa-Zdrój”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sesja Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju - 28.05.2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Posiedzenie Komisji Gospodarczo-Ekonomicznej - 14.05.2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wywieszeniu na tablicy ogłoszenia wykazów dot. nieruchomosci przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na: działalność usługowo-handlową, cele rolne i ogrody przydomowe
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

08.05.2018

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o wynikach postępowań
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - ZP.271.2.2018 z dnia 08.05.2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna