Rejestr zmian w biuletynie

28.10.2008

Treść zmiany:
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.

22.04.2008

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Komisje Rady Miejskiej do katalogu Rada Miejska w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Protokoły z sesji Rady Miejskiej do katalogu Rada Miejska w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Uchwały do katalogu Rada Miejska w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Wiceprzewodniczący Rady do katalogu Rada Miejska w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Przewodniczący Rady do katalogu Rada Miejska w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Przeniesienie katalogu Skład Rady Miejskiej do katalogu Rada Miejska w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Skład Rady Miejskiej do katalogu Statut Gminy w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Statut Gminy do katalogu Rada Miejska w menu przedmiotowym

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 następna