Rejestr zmian w biuletynie

29.10.2008

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Ewidencje i rejestry do katalogu Urząd Miasta w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Samodzielne Stanowiska do katalogu Urząd Miasta w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Referaty do katalogu Urząd Miasta w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Sekretarz Gminy do katalogu Urząd Miasta w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Skarbnik Gminy do katalogu Urząd Miasta w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Zastępca Burmistrza do katalogu Urząd Miasta w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Przeniesienie katalogu Burmistrz Miasta do katalogu Urząd Miasta w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Burmistrz Miasta do katalogu Regulamin Organizacyjny w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Regulamin Organizacyjny do katalogu Urząd Miasta w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie katalogu Urząd Miasta do menu przedmiotowego

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 następna