Rejestr zmian w biuletynie

03.07.2020

Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU Z 2020 ROKU
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXI/146/2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU Z 2020 ROKU
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU Z 2020 ROKU
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXI/145/2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXI/144/2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU Z 2020 ROKU
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXI/142/20
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXI/143/2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU Z 2020 ROKU
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU Z 2020 ROKU
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXI/142/20
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXI/141/20
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU Z 2020 ROKU
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU Z 2020 ROKU
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXI/140/20
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXI/139/20
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU Z 2020 ROKU
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie PGW Wody Polskie WR.ZUZ.4.4210.138.2020.TD
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXI/138/20
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU Z 2020 ROKU
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXI/137/20
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU Z 2020 ROKU
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU Z 2020 ROKU
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXI/136/20
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU Z 2020 ROKU
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXI/135/2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU Z 2020 ROKU
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXI/134/20
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU Z 2020 ROKU
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU Z 2020 ROKU
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXI/133/20
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU Z 2020 ROKU
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU Z 2020 ROKU
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXI/132/20
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU Z 2020 ROKU
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXI/131/20
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU Z 2020 ROKU
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXI/130/20
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXI/129/2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU Z 2020 ROKU
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU Z 2020 ROKU
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXI/128/20
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXI/127/20
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju LIPIEC/SIERPIEŃ 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.124.2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza Miasta -
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju LIPIEC/SIERPIEŃ 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

02.07.2020

Dotyczy dokumentu:
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

01.07.2020

Dotyczy dokumentu:
Informacja w sprawie wywieszenia na tablicy ogłoszeń wykazów dot. nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia - na działalność usługowo-handlową, ogrody przydomowe , grunt pod garażem oraz najmu garażu u
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Imienny wykaz głosowań Radnych Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju - sesja 30.06.2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wyniki Kudowa-Zdrój I tura prezydent 2020"
Dotyczy dokumentu:
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wyniki Kudowa I tura prezydent 2020
Dotyczy dokumentu:
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wyniki Kudowa I tura prezydent 2020"
Dotyczy dokumentu:
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Obwieszczenie PKW-II tura"

30.06.2020

Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. IR.271.11.2020 z dnia 25-06-2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. IR.271.11.2020 z dnia 25-06-2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "271-11-2020_SIWZ-Mod_nawierzchni dróg ipoboczy_Jakubowice -cz_I,II,III"
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. IR.271.11.2020 z dnia 25-06-2020 r.
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "2.STWiORB_Modernizacja dróg ichodników do części nr 1 i 2 zamówienia" na "3.Przedmiary doczęści nr 1 i 2 zamówienia ul. Jakubowice"
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. IR.271.11.2020 z dnia 25-06-2020 r.
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "3.Przedmiary do części nr 1 i 2zamówienia ul. Jakubowice" na "271-11-2020_SIWZ-załącznikiedytowalne"
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. IR.271.11.2020 z dnia 25-06-2020 r.
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "271-11-2020_SIWZ-Modernizacjanawierzchni dróg i poboczy na terenie gminy_Jakubowice -cz_I,II,III" na"1.Załaczniki graficzne do części nr 1 i 2 zamówienia"
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. IR.271.11.2020 z dnia 25-06-2020 r.
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "1.Załaczniki graficzne do części nr1 i 2 zamówienia" na "2.STWiORB_Modernizacja dróg i chodników doczęści nr 1 i 2 zamówienia"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o zamówieniach publicznych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA o zmianie treści SIWZ oraz o zmianie terminu składania ofert - IR.271.11.2020 z dnia 30-06-2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1.Załaczniki graficzne do części nr 1 i 2zamówienia"
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA o zmianie treści SIWZ oraz o zmianie terminu składania ofert - IR.271.11.2020 z dnia 30-06-2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "2.STWiORB_Modernizacja dróg i chodników doczęści nr 1 i 2 zamówienia"
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA o zmianie treści SIWZ oraz o zmianie terminu składania ofert - IR.271.11.2020 z dnia 30-06-2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "3.Przedmiary do części nr 1 i 2 zamówienia ul.Jakubowice"
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA o zmianie treści SIWZ oraz o zmianie terminu składania ofert - IR.271.11.2020 z dnia 30-06-2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "271-11-2020_SIWZ-załączniki edytowalne"
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA o zmianie treści SIWZ oraz o zmianie terminu składania ofert - IR.271.11.2020 z dnia 30-06-2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA o zmianie treści SIWZ oraz o zmianie terminu składania ofert - IR.271.11.2020 z dnia 30-06-2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA o zmianie treści SIWZ oraz o zmianie terminu składania ofert - IR.271.11.2020 z dnia 30-06-2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - IR.271.11.2020 z dnia 30-06-2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna