Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
15.03.2019 15:23 FB.3032.8.2019 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na wykonanie zadania pn. Audyt rekompensaty należnej Kudowskiemu Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z tytułu świadczenia usług publicznych w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018
12.03.2019 15:15 IR.041.8.3-2.2019 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Dostawę krzeseł w ramach projektu pod nazwą: Ochrona klimatu Gór Stołowych - ograniczenie ruchu kołowego wraz z zakupem wyposażenia i elementami edukacji ekologicznej na obszarze Gminy Kudowa Zdrój”
12.03.2019 14:47 IR.041.8.3-1.2019 Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę krzeseł w ramach projektu pod nazwą: Ochrona klimatu Gór Stołowych - ograniczenie ruchu kołowego wraz z zakupem wyposażenia i elementami edukacji ekologicznej na obszarze Gminy Kudowa-Zdrój”
11.03.2019 11:39 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO IR.7021.4.1.2019
11.03.2019 08:52 IR.041 .8.2-2.2019 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY pn.: Dostawa trzech wiat przystankowych w ramach projektu pod nazwą: Ochrona klimatu Gór Stołowych - ograniczenie ruchu kołowego wraz z zakupem wyposażenia i elementami edukacji ekologicznej na obszarze Gminy Kudowa-Zdrój"
01.03.2019 14:47 IR.041.8.3.2019 ZAPYTANIE OFERTOWE NR IR.041.8.3.2019 na dostawę krzeseł w ramach projektu pod nazwą: Ochrona klimatu Gór Stołowych-ograniczenie ruchu kołowego wraz z zakupem wyposażenia i elementami Edukacji ekologicznej na obszarze Gminy Kudowa-Zdrój”
01.03.2019 14:18 IR.041.8.2.2019 ZAPYTANIE OFERTOWE NR IR.041.8.2.2019 na dostawę 3 sztuk wiat przystankowych stylizowanych w ramach projektu pod nazwą: Ochrona klimatu Gór Stołowych - ograniczenie ruchu kołowego wraz z zakupem wyposażenia i elementami Edukacji ekologicznej na obszarze Gminy Kudowa-Zdrój” wraz z montażem i wykonaniem prac związanych z zagospodarowaniem terenu.
28.02.2019 15:26 IR.7021.4.1.2019 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - Naprawa nawierzchni dróg szutrowych na terenie Gminy Kudowa-Zdrój
15.02.2019 14:20 IR.041.8.3.2019 ZAPYTANIE OFERTOWE NR IR.041.8.3.2019 na dostawę krzeseł w ramach projektu pod nazwą: Ochrona klimatu Gór Stołowych-ograniczenie ruchu kołowego wraz z zakupem wyposażenia i elementami Edukacji ekologicznej na obszarze Gminy Kudowa-Zdrój”
11.02.2019 08:25 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: „Wycinka drzew metodą alpinistyczną w Kudowie-Zdroju – rok 2019 – ETAP I”
29.01.2019 11:34 GMZM.7021.18.3.2019 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY-„Wycinka drzew metodą alpinistyczną w Kudowie-Zdroju – rok 2019 – ETAP I”
15.01.2019 10:06 Zapytanie ofertowe- „Zapewnienia opieki nad zwierzętami bezdomnymi z terenu Gminy Kudowa-Zdrój w schronisku dla zwierząt”.
20.12.2018 07:51 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT- "Wykonanie i dostawa 4 tablic pamiątkowych na konstrukcjach dla zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach projektu: „Poprawa jakości powietrza na obszarze OSI ZKD-Kudowa-Zdrój-kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej- etap III”
10.12.2018 15:09 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY- wykonanie i dostawa 4 tablic pamiątkowych na konstrukcjach dla zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach projektu: „Poprawa jakości powietrza na obszarze OSI ZKD-Kudowa-Zdrój-kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej- etap III”
16.11.2018 15:05 Notatka służbowa z przeprowadzonego postępowania na zbycie drewna wielkowymiarowego, stanowiącego własność gminy Kudowa-Zdrój, pochodzącego z cięć sanitarnych drzewostanu lasów komunalnych.
09.11.2018 08:16 ZAPYTANIE OFERTOWE- na zbycie drewna wielkowymiarowego stanowiącego własność gminy Kudowa-Zdrój, pochodzącego z cięć sanitarnych drzewostanu lasów komunalnych.
08.10.2018 12:59 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pn. „Wycinka drzew metodą alpinistyczną w Kudowie – Zdroju – rok 2018 – ETAP II”
26.09.2018 13:59 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY pn. "Budowa jednego z dwóch budynków zaplecza boiska sportowego przy ul. Kościuszki w Kudowie -Zdroju"
25.09.2018 10:35 GMZM.7021.18.16.2018 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY pn. „Wycinka drzew metodą alpinistyczną w Kudowie – Zdroju – rok 2018 – ETAP II”
04.09.2018 15:14 ZAPYTANIE OFERTOWE-dot.oferty na wykonanie zadania pn. "Remont nawierzchni chodnika przy ul. Nad Potokiem w Kudowie – Zdroju"

1 2 3 4 5 6 następna