Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
06.07.2020 13:56 IR.7010.3.2020 ZAPYTANIE OFERTOWE na "Remont kładek pieszo-rowerowych oraz obiektów mostowych w Kudowie-Zdroju"
26.06.2020 08:06 IR.7010.3.2020 ZAPYTANIE OFERTOWE na „Remont kładek pieszo-rowerowych oraz obiektów mostowych w Kudowie-Zdroju”
23.06.2020 09:38 GKZM.7021.5.2020 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na „Demontaż i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kudowa-Zdrój”
10.06.2020 10:10 GKZM.7021.5.2020 ZAPYTANIE OFERTOWE NA „Demontaż i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kudowa-Zdrój”
08.06.2020 13:30 OOSO.271.4.2020 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY na dostawę sprzętu komputerowego do szkół w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu, Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach zdalna Szkoła+
08.06.2020 09:00 OOSO.271.4.2020 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT na dostawę sprzętu komputerowego do szkół w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu, Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach zdalna Szkoła+
26.05.2020 15:33 OOSO.271.4.2020 ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę sprzętu komputerowego do szkół w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu, Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach zdalna Szkoła+
14.05.2020 08:30 GKZM.GL.616.11.2020 ZESTAWIENIE PORÓWNANIA i OCENY OFERT na sprzedaż drewna wielkowymiarowego.
14.05.2020 08:26 GKZM.GL.616.10.2020 ZESTAWIENIE PORÓWNANIA i OCENY OFERT na sprzedaż drewna średniowymiarowego.
11.05.2020 15:19 OMiSM.5542.9.2020 Informacja z otwarcia ofert na sprzedaż samochodu strażackiego Star 244.
30.04.2020 13:58 GKZM.GL.616.11.2020 ZAPYTANIE OFERTOWE na sprzedaż drewna wielkowymiarowego
30.04.2020 13:54 GKZM.GL.616.10.2020 ZAPYTANIE OFERTOWE na sprzedaż drewna średniowymiarowego o gat.świerk S 2A na masę 56,33 m3
30.04.2020 08:32 GKZM.GL.616.8.2020 ZESTAWIENIE PORÓWNANIA i OCENY OFERT na sprzedaż drewna wielkowymiarowego
29.04.2020 08:47 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na sprzedaż samochodu strażackiego Star 244
28.04.2020 09:34 GKZM.GL.616.9.2020 ZESTAWIENIE PORÓWNANIA i OCENY OFERT na sprzedaż drewna średniowymiarowego.
22.04.2020 14:33 OOSO.271.3.2020 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na zakup sprzętu komputerowego do szkół w Kudowie-Zdroju w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu, Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach Zdalna szkoła.
22.04.2020 10:11 OOSO.271.3.2020 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT na zakup sprzętu komputerowego do szkół w Kudowie-Zdroju w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu, Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach Zdalna szkoła.
21.04.2020 13:48 GKZM.GL.616.9.2020 ZAPYTANIE OFERTOWE na sprzedaż drewna średniowymiarowego
21.04.2020 13:44 GKZM.GL.616.8.2020 ZAPYTANIE OFERTOWE na sprzedaż drewna wielkowymiarowego
20.04.2020 09:38 GKZM.GL.616.6.2020 ZESTAWIENIE PORÓWNANIA i OCENY OFERT na zbycie drewna wielkowymiarowego stanowiącego własność gminy Kudowa-Zdrój, pochodzącego z cięć sanitarnych drzewostanu lasów komunalnych.

1 2 3 4 5 6 następna