Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
21.08.2017 13:43 Wspólne posiedzenie Komisji - 28.08.2017r.
21.08.2017 08:04 Sesja Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju - 30.08.2017r.
16.08.2017 11:19 Informacja
09.08.2017 15:43 I N F O R M A C J A- wykaz dotyczący nieruchomości, położonych w Gminie Kudowa-Zdrój, przeznaczonych do wydzierżawienia na działalność usługowo-handlową w drodze bezprzetargowej.
09.08.2017 15:39 I N F O R M A C J A -wykazy dotyczące nieruchomości, położonych w Gminie Kudowa-Zdrój, przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
02.08.2017 14:58 Oferta Moniuszkowskiego Towarzystwa Kulturalnego na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert zgodnie z art. 19a z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (ostatnia zmiana: Dz.U. z 2017 r., poz. 573)
26.07.2017 15:01 INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO DYREKTORA ŻŁOBKA IM. KUBUSIA PUCHATKA W KUDOWIE-ZDROJU
25.07.2017 09:33 Informacja o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń wykazów dot. nieruchomosci przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na: grunt pod garażem, ogrody przydomowe
12.07.2017 09:28 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu - 17.07.2017r.
11.07.2017 14:25 Informacja o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń wykazów dot. nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na: miejsca postojowe, ogrody przydomowe, grunt pod garażem
07.07.2017 13:09 I N F O R M A C J A-wykazy dotyczące nieruchomości, położonych w Gminie Kudowa-Zdrój, przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
04.07.2017 10:06 INFORMACJA - praca w charakterze opiekunek/opiekunów osób starszych
30.06.2017 12:04 Posiedzenie Komisji Gospodarczo-Ekonomicznej - 6.07.2017 r.
29.06.2017 10:50 INFORMACJA !!! Dotyczy zmiany ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r (Dz.U. z 2016 poz 2134, ostatnia zmiana 17.06.2017 r.)
29.06.2017 08:30 Wspólne posiedzenie Komisji - 4.07.2017r.
29.06.2017 08:21 Sesja Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju - 7.07.2017r.
28.06.2017 10:55 Oferta ULKS „Wodny świat” na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert zgodnie z art. 19a z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (ostatnia zmiana: Dz.U. z 2017 r., poz. 573)
21.06.2017 14:45 BURMISTRZ MIASTA KUDOWA – ZDRÓJ ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Kudowie – Zdroju przy ul. Szkolnej 8
21.06.2017 14:39 OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE -Dyrektora Żłobka im. Kubusia Puchatka w Kudowie - Zdroju.
21.06.2017 12:06 Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych - 23.06.2017 r.

1 2 3 4 5 6 następna