Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
10.12.2019 16:33 I N F O R M A C J A - wykazy dotyczące nieruchomości.
10.12.2019 15:15 LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE na stanowisko ds. obsługi kasowej i klienta
10.12.2019 12:24 Sesja Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju - 18.12.2019r.
10.12.2019 12:22 Wspólne posiedzenie Komisji - 17.12.2019 r.
05.12.2019 14:48 Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie lub powierzenie zadań publicznych Gminy Kudowa-Zdrój
05.12.2019 11:28 Informacja o dofinansowaniu od WFOŚiGW we Wrocławiu
04.12.2019 09:46 Informacja w sprawie wywieszenia na tablicy ogłoszeń wykazu dot. nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkowanika wieczystego - działka nr 200/1 obręb Stary Zdrój, gmina Kudowa-Zdrój
04.12.2019 09:41 Informacja w sprawie wywieszenia na tablicy ogłoszeń wykazu dot. sprzedaży lokalu użytkowego nr 1 położonego w budynku przy ul. Zdrojowej 33A w Kudowie-Zdroju, który będzie przedmiotem sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
04.12.2019 09:36 Informacja w sprawie wywieszenia na tablicy ogłoszeń wykazu dot.nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkowanika wieczystego - działka nr 286/2 obręb Nowy Zdrój, gmina Kudowa-Zdrój
04.12.2019 09:31 Informacja w sprawie wywieszenia na tablicy ogłoszeń wykazu dot. sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej - działki nr 109 i nr 110/3 o łacznej pow. 1184m2 położonej w obrębie Stary Zdrój, gmina Kudowa-Zdrój
03.12.2019 13:23 OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE-stanowisko pracy: do spraw eksploatacji budynków i zasobów mieszkaniowych gminy.
27.11.2019 11:57 OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE- stanowisko pracy: do spraw obsługi kasowej i klienta.
26.11.2019 14:28 INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO DS. INWESTYCJI
26.11.2019 11:57 Posiedzenia wspólne wszystkich Komisji Rady w dniach 29.11.2019 r., 03.12.2019 r. oraz 09.12.2019 r.
20.11.2019 10:29 Wspólne posiedzenie Komisji - 25.11.2019 r.
20.11.2019 10:14 Sesja Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju - 28.11.2019r.
19.11.2019 15:08 LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE na stanowisko ds. inwestycji
19.11.2019 07:57 INFORMACJA - ODWOŁANY DYŻUR PRZEWODNICZĄCEJ RADY MIEJSKIEJ
18.11.2019 13:11 Informacja w sprawie wywieszenia na tablicy ogłoszeń wykazu dot. sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy
15.11.2019 10:29 Informacja w sprawie wywieszenia na tablicy ogłoszeń wykazu dot. nieodpłatnego przeniesienia na własność prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej

1 2 3 4 5 6 następna