Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
12.07.2018 12:30 Ogłoszenie - I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w gminie Kudwa-Zdrój, obręb Słone w rejonie ul. Wrzosowej
04.07.2018 10:52 Ogłoszenie - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem użytkowym, położonej przy ul. Nad Potokiem
06.03.2018 13:14 Ogłoszenie - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu niemieszkalnego (garaż) położonego przy ul. Pogodnej 1
02.02.2018 08:43 Ogłoszenie - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w gminie Kudowa-Zdrój przy ul. Fabrycznej, oznaczonej geodezyjnie jako dz. nr 438/65 i nr 438/66 obręb Zakrze
22.12.2017 09:51 III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu niemieszkalnego (garaż) położ. przy ul.Pogodnej 1
22.12.2017 09:47 III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych przy ul.Łąkowej 16, 18 w Gminie Kudowa - Zdrój
21.11.2017 07:51 Ogłoszenie - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej przy ul. Jakubowice 11 w gminie Kudowa-Zdrój, obręb Jakubowice
21.11.2017 07:44 Ogłoszenie - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w gminie Kudowa-Zdrój obręb Czermna - działka nr 507/3
21.11.2017 07:42 Ogłoszenie - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 położonego przy ul. Słonecznej 23 w Kudowie-Zdroju
21.11.2017 07:24 Ogłoszenie - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 9 położonego przy ul. Słonecznej 23 w Kudowie-Zdroju
16.11.2017 15:02 Ogłoszenie - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w gminie Kudowa-Zdrój obręb Czermna - działka nr 162/7
16.11.2017 14:56 Ogłoszenie - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 położonego przy ul. 1 Maja 11 w Kudowie-Zdroju
25.10.2017 11:49 OGŁOSZENIE- przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 położ. przy ul.Łąkowej 2 w Kudowie-Zdroju
19.10.2017 08:56 OGŁOSZENIE- II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu niemieszkalnego (garaż) położ. przy ul.Pogodnej 1 (dawna ul.Buczka)
19.10.2017 08:50 Ogłoszenie- II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych przy ul.Łąkowej 16, 18
03.10.2017 14:28 Ogłoszenie o odwołaniu przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości lokalowej – lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Łąkowej 2/5 2 Kudowie-Zdroju
06.09.2017 09:56 Ogłoszenie - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu niemieszkalnego (garaż) położonego przy ul. Pogodnej 1 (dawna ul. Buczka)
06.09.2017 09:54 Ogłoszenie - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 położonego przy ul. Łąkowej 2 w Kudowie-Zdroju
31.08.2017 14:31 Ogłoszenie - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych przy ul. Łąkowej 16, 18 w gminie Kudowa-Zdrój obręb Zakrze z przeznaczeniem jako teren zabudowy usługowej, usługi turystyki, mieszkalnictwo niskiej intensywności
02.08.2017 14:29 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Gminie Kudowa - Zdrój, oznaczonej jako działka nr 345/1 (AM-10) obręb Zakrze

1 2 3 4 5 6 następna