Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
28.01.2022 08:10 Informacja o wyniku przetargu nieograniczonego na dzierżawę działki nr 592 obręb Słone
20.01.2022 10:07 Informacja o wyniku przetargu nieograniczonego na dzierżawę części działki nr 572 obręb Słone oraz na najem lokalu położonego na działce nr 572 obręb Słone
20.01.2022 10:05 Informacja o wyniku przetargu ograniczonego na dzierżawę działki nr 8 obręb Nowy Zdrój
10.01.2022 12:07 Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę działki nr 8 obręb Nowy Zdrój
14.12.2021 13:09 Ogłoszenie - przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości bez zabudowań - działka nr 592 obręb Słone gmina Kudowa-Zdrój
26.11.2021 13:03 Ogłoszenie - przetarg ustny ograniczony na dzierżawę działki nr 8 obręb Nowy Zdrój z przeznaczeniem na ogród przydomowy
26.11.2021 13:01 Ogłoszenie - przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego na działce nr 572 obręb Słone z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej wraz z dzierżawą części działki nr 572 z przeznaczeniem na miejsce postojowe przy prowadzonej działalności
30.09.2021 19:54 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego o powierzchni 20,81 m2 położonego w Kudowie-Zdroju na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 572 obręb Słone (AM-17)
13.08.2021 12:21 Ogłoszenie - przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego na działce nr 572 obręb Słone z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej wraz z dzierżawą części działki nr 572 z przeznaczeniem na miejsce postojowe przy prowadzonej działalności
30.07.2021 13:20 Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego przy ul. Zdrojowej 48 w Kudowie-Zdroju stanowiącego własność Gminy Kudowa–Zdrój, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej, usługowej, gastronomicznej.
09.07.2021 13:56 Ogłoszenie - przetag ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości położonej w obrębie Brzozowie - działka nr 72 z przeznaczeniem na cele rekreacyjne nie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą
28.05.2021 10:19 Ogłoszenie - drugi przetag ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości bez zabudowań - działka nr 473 obręb Słone
28.05.2021 10:15 Ogłoszenie - drugi przetag ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości bez zabudowań - działka nr 377 obręb Zakrze
26.03.2021 12:28 Ogłoszenie - przetag ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości bez zabudowań - działka nr 62 obręb Czermna
26.03.2021 12:24 Ogłoszenie - przetag ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości bez zabudowań - działka nr 59 obręb Czermna
26.03.2021 12:22 Ogłoszenie - przetag ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości bez zabudowań - działka nr 56 obręb Czermna
26.03.2021 12:18 Ogłoszenie - przetag ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości bez zabudowań - działki nr 430, 434 i 435 obręb Słone
26.03.2021 12:13 Ogłoszenie - przetag ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości bez zabudowań - działka nr 377 obręb Zakrze
26.03.2021 12:07 Ogłoszenie - przetag ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości bez zabudowań - działka nr 473 obręb Słone
24.02.2021 14:56 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości bez zabudowań położonej w gminie Kudowa-Zdrój, obręb Słone (AM-15), oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 460

1 2 3 4 następna