Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
22.08.2022 14:11 Petycja w sprawie uchwały nr XXXVIII/268/21 Rady miejskiej Kudowy-Zdrój z 30.11.2021 r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania, wprowadzenia opłat, określenia wysokości opłaty dodatkowej i ustalenia zasad pobierania tych opłat
14.10.2021 08:44 Petycja z 29.09.2021 roku o wykorzystanie narzędzi związanych z Internetem do działań w ramach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
03.01.2020 11:07 Petycja z dn.04.12.2019 r. w interesie publicznym w zakresie przepisów prawa miejscowego.
29.04.2019 09:43 PETYCJA w zakresie zmiany przepisów prawa-dotyczy reformy Wymiaru Sprawiedliwości i innych ważnych kwestii społecznych.
19.03.2019 14:18 Petycja dot. konkursu "Podwórko Talentów NIVEA"-edycja 2019
12.10.2018 09:59 Petycja dot. konkursu "Wzorowa Łazienka"
27.09.2018 09:09 Petycja z dnia 11-09-2018 r. w sprawie projektów założeń do planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.
25.04.2018 11:36 Petycja z dnia 16-04-2018 r.
31.05.2017 12:42 Petycja dotycząca przystapienia Gminy do konkursu w ramach programu "Podwórko Talentow NIVEA"-edycja 2017
07.10.2016 14:00 Petycja dotycząca odnawiania szkolnych toalet.
20.04.2016 09:55 Petycja o utworzenie przez Kierownika JST - "biblioteczki samorządowca" - w której kompletowane będą pozycje książkowe przydatne Pracownikom Urzędu do podnoszenia kwalifikacji - stosownie do wzmiankowanej dyspozycji art. 24 ust. 2 pkt. 7 Ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. z dnia 18 grudnia 2008 r.)
20.04.2016 09:50 Petycja w przedmiocie - aby Pracownicy Jednostki Samorządu Terytorialnego (Adresata) wypełniający w ramach przydzielonych im kompetencji - zadania związane z poprawą efektywności energetycznej - dokonali analizy wyżej sygnalizowanej problematyki.