Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
10.10.2017 14:30 RO-KiO.042.1.1.2017 INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty-RO-KiO.042.1.1.2017 z dnia 10.10.2017 r.
02.10.2017 13:31 RO-KiO.042.1.1.2017 Odpowiedzi na wniosek nr 2 do zapytania ofertowego „Dostawa i wdrożenie platformy edukacyjnej, technologii TIK i dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. Kreatywna szkoła - nowoczesna edukacja w Gminie Kudowa-Zdrój”
02.10.2017 11:14 RO-KiO.042.1.1.2017 Odpowiedzi na wniosek nr 1 do zapytania ofertowego „Dostawa i wdrożenie platformy edukacyjnej, technologii TIK i dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. Kreatywna szkoła - nowoczesna edukacja w Gminie Kudowa-Zdrój”
26.09.2017 15:11 RO-KiO.042.1.1.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE - DOSTAWA na zadanie: „Dostawa i wdrożenie platformy edukacyjnej, technologii TIK i dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. Kreatywna szkoła - nowoczesna edukacja w Gminie Kudowa-Zdrój”
26.09.2017 15:03 RO-KiO.042.1.2.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE - USŁUGA na zadanie: „Realizacja zajęć dydaktycznych i pozostałych form wsparcia dla uczestników projektu pn.: Kreatywna szkoła - nowoczesna edukacja w Gminie Kudowa-Zdrój”
21.08.2017 10:23 OMiSM.5521.52.2017 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na zbycie maszyny budowlanej- spycharki gąsienicowej m-ki DT 75 stanowiącego własność gminy Kudowa-Zdrój dotychczas użytkowanego przez Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji.
09.08.2017 10:09 OMiSM.5521.52.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE - Gmina Kudowa-Zdrój zaprasza do złożenia oferty na zakup maszyny budowlanej- spycharki gąsienicowej m-ki DT 75 model pojazdu: DT 606 stanowiącego własność gminy Kudowa-Zdrój dotychczas użytkowanego przez Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacj.
26.07.2017 14:44 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY-pn. "Przewóz uczniów zamieszkałych w Kudowie – Zdroju przy ul. Jakubowice, ul. Pstrążna i ul. Słoneczna powyżej nr 31 do i ze szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez gminę Kudowa – Zdrój "
28.06.2017 08:20 OMiSM.5521.6.1.2017 Notatka służbowa z przeprowadzonego postępowania na zbycie samochodu ciężarowego m-ki MAN „śmieciarka” stanowiącego własność gminy Kudowa-Zdrój dotychczas użytkowanego przez Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji
27.06.2017 11:26 GMZM.GL.6121.12.2017 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na zbycie drewna wielkowymiarowego i drewna średniowymiarowego stanowiącego własność gminy Kudowa-Zdrój, pochodzącego z cięć sanitarnych drzewostanu lasów komunalnych.
19.06.2017 12:02 GMZM.GL.6121.12.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE na zbycie drewna wielkowymiarowego -Pakiet A i drewna średniowymiarowego- Pakiet B, stanowiącego własność gminy Kudowa-Zdrój, pochodzącego z cięć sanitarnych drzewostanu lasów komunalnych.
09.06.2017 13:28 OMiSM.5521.6.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE -na sprzedaż samochodu ciężarowego m-ki MAN „śmieciarka” stanowiącego własność gminy Kudowa-Zdrój dotychczas użytkowanego przez Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji.
23.05.2017 14:38 Zaproszenie do złożenia oferty pn. „MIEJSCA ODPOCZYNKU DLA TURYSTÓW „
18.05.2017 13:12 OMiSM.5521.5.2017 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na sprzedaż samochodu ciężarowego m-ki CITROEN BERLINGO 1.9 Diesel MR’03 stanowiącego własność gminy Kudowa-Zdrój dotychczas użytkowanego przez Straż Miejską.
11.05.2017 08:50 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY pn. "Wykonanie miejsc odpoczynku dla turystów"
10.05.2017 12:58 RO-KiO.8010.1.2017 INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA REALIZACJĘ ŚWIADCZENIA ZDROWOTNEGO „Szczepienia przeciwko czynnikom ryzyka raka szyjki macicy dziewczynek urodzonych w 2004 r. i zamieszkałych w Kudowie-Zdroju”
04.05.2017 15:17 RPiOŚ.7021.2.2-1.2017 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY pn-"Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad robotami z zakresu realizacji zadania pn.: Budowa ścieżki rowerowej na lewobrzeżnym odcinku ul. Nad Potokiem w Kudowie-Zdroju wraz z dostosowaniem infrastruktury technicznej, remontem 2 obiektów mostowych w ramach projektu „Ścieżka edukacyjna Miasta Europejskiego Nachod - Kudowa-Zdrój”.
04.05.2017 14:28 RPiOŚ.6232.2.2.2017.AC ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY pn „Demontaż i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kudowa-Zdrój”
27.04.2017 14:33 OMiSM.5521.5.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE -Gmina Kudowa-Zdrój zaprasza do złożenia oferty na sprzedaż samochodu ciężarowego m-ki CITROEN BERLINGO 1.9 Diesel MR’03 stanowiącego własność gminy Kudowa-Zdrój dotychczas użytkowanego przez Straż Miejską.
21.04.2017 15:30 Zaproszenie do złożenia oferty na: "Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad robotami z zakresu realizacji zadania pn.: Budowa ścieżki rowerowej na lewobrzeżnym odcinku ul. Nad Potokiem w Kudowie-Zdroju wraz z dostosowaniem infrastruktury technicznej, remontem 2 obiektów mostowych w ramach projektu „Ścieżka edukacyjna Miasta Europejskiego Nachod - Kudowa-Zdrój”.

poprzednia 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 następna