Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
21.12.2015 10:58 GK 612.26.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE na zbycie drewna wielkowymiarowego -Pakiet A i drewna średniowymiarowego- Pakiet B, stanowiącego własność gminy Kudowa-Zdrój, pochodzącego z cięć sanitarnych drzewostanu lasów komunalnych.
04.11.2015 12:56 IK.7021.10.12.2015 Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę linii oświetlenia drogowego na wybranych odcinkach dróg na terenie gminy Kudowa-Zdrój
04.11.2015 08:54 O.2635.1.1.2015 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dla zadania: „Dostawa serwera z sieciowym systemem operacyjnym wraz z instalacją”
27.10.2015 15:19 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY "Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę linii oświetlenia drogowego na wybranych odcinkach dróg na terenie gminy Kudowa-Zdrój"
09.10.2015 09:29 O.2635.1.1.2015 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY dla zadania: „Dostawa serwera z sieciowym systemem operacyjnym wraz z instalacją”
02.10.2015 10:27 ZMiR.7021.18.10.2015 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Wycinka drzew metodą alpinistyczną w Kudowie-Zdroju
01.10.2015 11:35 GL.612.19.1015 Notatka służbowa z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 12000 euro netto- GL.612.19.1015
25.09.2015 14:48 ZMiR.7021.18.10.2015 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY dla zadania: „Wycinka drzew metoda alpinistyczną w Kudowie-Zdroju”
20.08.2015 14:37 O-KiO.4464.2.2015 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na przewóz uczniów do i ze szkół podstawowych i gimnazjum z ul. Jakubowice i ul. Pstrążnej
14.08.2015 12:41 ROMiSM.5540.18-1.2015 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY „Dostawę sprzętu ratowniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Kudowa-Zdrój”
06.08.2015 11:28 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY „Dostawa sprzętu ratowniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Kudowa-Zdrój”
04.08.2015 08:13 OŚ.7021.15.12.2.2015 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY „Dostawa kontenerów na odpady komunalne do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kudowie-Zdroju”
30.07.2015 09:40 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY "Przewóz uczniów zamieszkałych w Kudowie – Zdroju przy ul. Jakubowice i u. Pstrążna do i ze szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez gminę Kudowa – Zdrój"
28.07.2015 08:45 OŚ.7021.15.12.1.2015 ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA „Dostawa kontenerów na odpady komunalne do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kudowie-Zdroju”
24.07.2015 14:37 OŚ.7021.15.12.2015 Zaproszenie do złożenia oferty „Dostawa kontenerów na odpady komunalne do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kudowie-Zdroju”
11.06.2015 09:12 IFE.721.3.12.2015 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY „Remont i modernizacja nawierzchni dróg utwardzonych grysami i emulsją”
11.06.2015 09:07 IFE.721.3.12.2015 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY „Remont i modernizacja nawierzchni dróg szutrowych i żwirowych”
03.06.2015 09:50 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY „Remont i modernizacja nawierzchni dróg utwardzanych grysami i emulsją”
02.06.2015 11:49 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA „Remont i modernizację nawierzchni dróg utwardzanych grysami i emulsją”
29.05.2015 12:22 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY „wykonanie prac z zakresu poprawy montażu znaków drogowych usytuowanych na drogach gminnych na terenie Kudowy-Zdroju"

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 następna