Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
01.08.2019 14:54 OOSO.271.4.2019 Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego na dostawę mebli w ramach projektu Eksperymentalne nauczanie kluczem do wiedzy: wspieranie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów/uczennic klas ponadgimnazjalnych w ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
24.07.2019 14:56 Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę mebli w ramach projektu Eksperymentalne nauczanie kluczem do wiedzy: wspieranie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów/uczennic klas ponadgimnazjalnych w ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Oś Priorytetowa: 10 Edukacja, Działanie: 10.2: Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałanie: 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej - konkursy horyzontalne.
24.07.2019 11:19 OMiSM.5521.2.2019 INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania na zadanie „Sukcesywna dostawa paliw płynnych do pojazdów i sprzętu wyposażonego w silniki spalinowe dla Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju od 01-09 do 31-12-2019 r.”
23.07.2019 14:46 IR.042.5.2-1.2019 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT i ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na dostawę i montaż dwóch stacji ładujących e-bike na terenie Gminy Kudowa-Zdrój w ramach realizacji projektu "Singletrack Orlicko - Kladsko" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska - Polska.
18.07.2019 10:24 OMiSM.5521.2.2019 Wyjaśnienia do wniosku nr 1 z dnia 17.07.2019r. dot. postępowania na zadanie „Sukcesywna dostawa paliw płynnych do pojazdów i sprzętu wyposażonego w silniki spalinowe dla Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju od 01-09 do 31-12-2019 r.” Postępowanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 16-07-2019r.
16.07.2019 12:21 OMiSM.5521.2.2019 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na wykonanie zadania pn. Sukcesywna dostawa paliw płynnych do pojazdów i sprzętu wyposażonego w silniki spalinowe dla Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju od 01-09 do 31-12-2019 r.
15.07.2019 12:00 GKZM.7021.18.13.2019 Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego na wykonanie zadania pn.:„Jednokrotne wykoszenie potoku Czermnica w Kudowie-Zdroju”.
12.07.2019 14:47 IR.042.5.2.2019 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na dostawę i montaż dwóch stacji ładujących e-bike na terenie Gminy Kudowa-Zdrój w ramach realizacji projektu "Singletrack Orlicko - Kladsko" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska - Polska.
11.07.2019 14:11 IR.041.8.2-8.2019 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT i ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na dostawę 2 sztuk wiat przystankowych stylizowanych w ramach projektu pod nazwą: Ochrona klimatu Gór Stołowych - ograniczenie ruchu kołowego wraz z zakupem wyposażenia i elementami Edukacji ekologicznej na obszarze Gminy Kudowa-Zdrój”.
04.07.2019 16:47 IR.041.8.2-8.2019 ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę 2 sztuk wiat przystankowych stylizowanych w ramach projektu pod nazwą: Ochrona klimatu Gór Stołowych - ograniczenie ruchu kołowego wraz z zakupem wyposażenia i elementami Edukacji ekologicznej na obszarze Gminy Kudowa-Zdrój” wraz z montażem i wykonaniem prac związanych z zagospodarowaniem terenu.
28.06.2019 11:18 GKZM.7021.18.13.2019 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na wykonanie zadania pn.:„Jednokrotne wykoszenie potoku Czermnica w Kudowie-Zdroju”.
25.06.2019 13:38 GKZM.GL.5.2019 Informacja z przeprowadzonego postepowania na zbycie drewna średniowymiarowego stanowiącego własność gminy Kudowa-Zdrój, pochodzącego z cięć sanitarnych drzewostanu lasów komunalnych.
25.06.2019 13:36 GKZM.GL.4.2019 Informacja z przeprowadzonego postępowania na zbycie drewna wielkowymiarowego stanowiącego własność gminy Kudowa-Zdrój, pochodzącego z cięć sanitarnych drzewostanu lasów komunalnych.
25.06.2019 13:26 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT i ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY PN.: Publikacja 4 artykułów prasowych promujących projekt pn. „Nowa Kudowa - rewitalizacja przestrzeni publicznej i infrastruktury drogowej w Kudowie-Zdroju” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020”
25.06.2019 13:18 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT i ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY PN.: Publikacja 6 artykułów prasowych promujących projekt pn. „Nowy Stary Zdrój - rewitalizacja infrastruktury publicznej wraz z infrastrukturą drogową w sąsiedztwie Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020”.
21.06.2019 08:25 FB.172.1.2.2019, FB.172.1.3.20 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT i ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na wykonanie zadania pn.: „Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta Kudowa-Zdrój lub/oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy Kudowa-Zdrój w 2019 i 2020 roku”
17.06.2019 14:44 IR.7010.1.1.2019, IR.7010.1.2 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT oraz ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na wykonanie zadania pn.: Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę tężni solankowej w Gminie Kudowa-Zdrój wraz z zagospodarowaniem terenu
06.06.2019 14:41 IR.7010.1.2019 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT na wykonanie zadania pn. Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę tężni solankowej w Gminie Kudowa-Zdrój wraz z zagospodarowaniem terenu.
06.06.2019 11:24 GKZM.GL 5.2019 Zaproszenie do złożenia oferty na zbycie drewna średniowymiarowego stanowiącego własność gminy Kudowa-Zdrój, pochodzącego z cięć sanitarnych drzewostanu lasów komunalnych.
06.06.2019 11:21 GKZM.GL 4.2019 Zaproszenie do złożenia oferty na zbycie drewna wielkowymiarowego stanowiącego własność gminy Kudowa-Zdrój, pochodzącego z cięć sanitarnych drzewostanu lasów komunalnych.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 następna