Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
27.04.2017 14:33 OMiSM.5521.5.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE -Gmina Kudowa-Zdrój zaprasza do złożenia oferty na sprzedaż samochodu ciężarowego m-ki CITROEN BERLINGO 1.9 Diesel MR’03 stanowiącego własność gminy Kudowa-Zdrój dotychczas użytkowanego przez Straż Miejską.
21.04.2017 15:30 Zaproszenie do złożenia oferty na: "Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad robotami z zakresu realizacji zadania pn.: Budowa ścieżki rowerowej na lewobrzeżnym odcinku ul. Nad Potokiem w Kudowie-Zdroju wraz z dostosowaniem infrastruktury technicznej, remontem 2 obiektów mostowych w ramach projektu „Ścieżka edukacyjna Miasta Europejskiego Nachod - Kudowa-Zdrój”.
19.04.2017 10:00 Zaproszenie do składania ofert w konkursie na realizację świadczenia zdrowotnego „Szczepienia przeciwko czynnikom ryzyka raka szyjki macicy dziewczynek urodzonych w 2004 r. i zamieszkałych w Kudowie - Zdroju”
18.04.2017 14:55 RPiOŚ.6232.2.1.2017.AC ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - Demontaż i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kudowa-Zdrój
31.03.2017 13:47 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY pn "PRACE W KORONACH DRZEW NA TERENIE MIASTA KUDOWA – ZDRÓJ”
17.03.2017 15:23 GMZM.7021.18.6.2017 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY-„PRACE W KORONACH DRZEW NA TERNIE MIASTA KUDOWA – ZDRÓJ”
17.03.2017 15:12 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY pn „Prowadzenie eksploatacji, konserwacji i napraw urządzeń systemu instalacji nawadniającej znajdującej się na terenie Parku Zdrojowego w Kudowie – Zdroju – w sezonie 2017”.
10.03.2017 12:24 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY pn.:„Wycinka drzew metoda alpinistyczną w Kudowie-Zdroju – rok 2017 - etap I”
08.03.2017 14:44 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY pn.:„Prace w koronach drzew na terenie miasta Kudowa - Zdrój”
28.02.2017 09:52 GMZM.7021.2.1.2017 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY-Prowadzenie eksploatacji, konserwacji i napraw urządzeń systemu instalacji nawadniającej znajdującej się na terenie Parku Zdrojowego w Kudowie – Zdroju – w sezonie 2017
23.02.2017 14:42 GMZM.7021.18.4.2017 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY „Wycinka drzew metoda alpinistyczną w Kudowie-Zdroju – rok 2017 - etap I”
23.02.2017 14:37 GMZM.7021.18.3.2017 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY „Prace w koronach drzew na terenie miasta Kudowa - Zdrój”
09.02.2017 14:38 RPiOŚ.7021.5.2017.AC ZAPYTANIE CENOWE-„Dostawa pojemników do zbiórki odpadów komunalnych”
03.02.2017 12:08 RPiOŚ.7021.4.2.2017.AC ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY „Prowadzenie monitoringu składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Kudowa-Zdrój w roku 2017”
16.01.2017 15:24 RPiOŚ.7021.4.2017.AC ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY „Prowadzenie monitoringu składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Kudowa-Zdrój w roku 2017”
15.12.2016 13:56 Sukcesywna dostawa paliw płynnych do pojazdów i sprzętu wyposażonego w silniki spalinowe dla Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju w 2017r
08.12.2016 14:54 GMZM.GL 6121.18.2016 Notatka służbowa z przeprowadzonego postępowania na zbycie drewna wielkowymiarowego i drewna średniowymiarowego, stanowiącego własność gminy Kudowa-Zdrój, pochodzącego z cięć sanitarnych drzewostanu lasów komunalnych.
02.12.2016 10:26 GMZM.GL 6121.18.2016 ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2 na zbycie drewna wielkowymiarowego -Pakiet A i drewna średniowymiarowego- Pakiet B, stanowiącego własność gminy Kudowa-Zdrój, pochodzącego z cięć sanitarnych drzewostanu lasów komunalnych.
02.12.2016 10:23 GMZM.GL 6121.16.2016 Notatka służbowa z przeprowadzonego postępowania na zbycie drewna wielkowymiarowego i średniowymiarowego, stanowiącego własność gminy Kudowa-Zdrój, pochodzącego z cięć sanitarnych drzewostanu lasów komunalnych.
23.11.2016 13:20 GMZM.GL 6121.16.2016 ZAPYTANIE OFERTOWE na zbycie drewna wielkowymiarowego -Pakiet A i drewna średniowymiarowego- Pakiet B, stanowiącego własność gminy Kudowa-Zdrój, pochodzącego z cięć sanitarnych drzewostanu lasów komunalnych.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna