Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
16.03.2016 10:47 ZFiP.271.1.9.2016 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu o udzielenie zamówienia na Wykonanie audytu energetycznego i dokumentacji projektowo – kosztorysowej termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 1
16.03.2016 10:45 ZFiP.271.1.8.2016 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu o udzielenie zamówienia na Wykonanie audytu energetycznego i dokumentacji projektowo – kosztorysowej termomodernizacji budynku Liceum Ogólnokształcącego
16.03.2016 10:43 ZFiP.271.1.7.2016 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie Wykonanie audytu energetycznego i dokumentacji projektowo – kosztorysowej termomodernizacji budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3
16.03.2016 10:40 ZFiP.271.1.6.2016 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie audytu energetycznego i dokumentacji projektowo – kosztorysowej termomodernizacji budynku byłego Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu
16.03.2016 10:36 ZFiP.271.1.5.2016 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie audytu energetycznego i dokumentacji projektowo – kosztorysowej termomodernizacji budynku Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju
25.02.2016 15:10 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - Wykonanie audytu energetycznego i dokumentacji projektowo – kosztorysowej termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 1
25.02.2016 15:07 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - Wykonanie audytu energetycznego i dokumentacji projektowo – kosztorysowej termomodernizacji budynku Liceum Ogólnokształcącego
25.02.2016 15:05 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - Wykonanie audytu energetycznego i dokumentacji projektowo – kosztorysowej termomodernizacji budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3
25.02.2016 15:00 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - Wykonanie audytu energetycznego i dokumentacji projektowo – kosztorysowej termomodernizacji budynku byłego Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu
25.02.2016 14:46 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - Wykonanie audytu energetycznego i dokumentacji projektowo – kosztorysowej termomodernizacji budynku Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju
10.02.2016 11:41 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia „Sporządzenie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Kudowa-Zdrój na lata 2015-2025”
02.02.2016 13:04 OŚ.7021.2.1.3.2016 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY -„Prowadzenie monitoringu składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Kudowa-Zdrój w roku 2016”
26.01.2016 14:50 OŚ.7021.1.3.1.2016 ZAWIADOMIENIE O UZUPEŁNIENIU OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT „Prowadzenie monitoringu składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Kudowa-Zdrój w roku 2016”
25.01.2016 14:27 OŚ.7021.2.1.2016 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY-„Prowadzenie monitoringu składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Kudowa-Zdrój w roku 2016”
21.01.2016 12:34 GL.612.4.2016 z dnia 21-01-201 Notatka służbowa z przeprowadzonego postępowania na zbycie drewna wielko i średniowymiarowego.
19.01.2016 14:56 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY : Sporządzenie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Kudowa – Zdrój na lata 2015 – 2025
13.01.2016 16:05 ZMiR.7021.18.12.2015 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY-„Wycinka drzew metodą alpinistyczną w Kudowie – Zdroju – etap II. ”
11.01.2016 10:13 GK 612.1.2016 ZAPYTANIE OFERTOWE na zbycie drewna wielkowymiarowego i średniowymiarowego, pochodzącego z cięć sanitarnych drzewostanu lasów komunalnych
31.12.2015 11:47 ZMiR.7021.18.12.2015 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY -„Wycinka drzew metoda alpinistyczną w Kudowie-Zdroju – etap II”, ZMiR.7021.18.12.2015
22.12.2015 12:52 ZMiR.7021.18.11.2015 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - Sukcesywna dostawa paliw płynnych do pojazdów i sprzętu wyposażonego w silniki spalinowe dla Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju w 2016r.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna