Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
18.05.2017 13:12 OMiSM.5521.5.2017 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na sprzedaż samochodu ciężarowego m-ki CITROEN BERLINGO 1.9 Diesel MR’03 stanowiącego własność gminy Kudowa-Zdrój dotychczas użytkowanego przez Straż Miejską.
11.05.2017 08:50 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY pn. "Wykonanie miejsc odpoczynku dla turystów"
10.05.2017 12:58 RO-KiO.8010.1.2017 INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA REALIZACJĘ ŚWIADCZENIA ZDROWOTNEGO „Szczepienia przeciwko czynnikom ryzyka raka szyjki macicy dziewczynek urodzonych w 2004 r. i zamieszkałych w Kudowie-Zdroju”
04.05.2017 15:17 RPiOŚ.7021.2.2-1.2017 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY pn-"Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad robotami z zakresu realizacji zadania pn.: Budowa ścieżki rowerowej na lewobrzeżnym odcinku ul. Nad Potokiem w Kudowie-Zdroju wraz z dostosowaniem infrastruktury technicznej, remontem 2 obiektów mostowych w ramach projektu „Ścieżka edukacyjna Miasta Europejskiego Nachod - Kudowa-Zdrój”.
04.05.2017 14:28 RPiOŚ.6232.2.2.2017.AC ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY pn „Demontaż i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kudowa-Zdrój”
27.04.2017 14:33 OMiSM.5521.5.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE -Gmina Kudowa-Zdrój zaprasza do złożenia oferty na sprzedaż samochodu ciężarowego m-ki CITROEN BERLINGO 1.9 Diesel MR’03 stanowiącego własność gminy Kudowa-Zdrój dotychczas użytkowanego przez Straż Miejską.
21.04.2017 15:30 Zaproszenie do złożenia oferty na: "Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad robotami z zakresu realizacji zadania pn.: Budowa ścieżki rowerowej na lewobrzeżnym odcinku ul. Nad Potokiem w Kudowie-Zdroju wraz z dostosowaniem infrastruktury technicznej, remontem 2 obiektów mostowych w ramach projektu „Ścieżka edukacyjna Miasta Europejskiego Nachod - Kudowa-Zdrój”.
19.04.2017 10:00 Zaproszenie do składania ofert w konkursie na realizację świadczenia zdrowotnego „Szczepienia przeciwko czynnikom ryzyka raka szyjki macicy dziewczynek urodzonych w 2004 r. i zamieszkałych w Kudowie - Zdroju”
18.04.2017 14:55 RPiOŚ.6232.2.1.2017.AC ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - Demontaż i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kudowa-Zdrój
31.03.2017 13:47 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY pn "PRACE W KORONACH DRZEW NA TERENIE MIASTA KUDOWA – ZDRÓJ”
17.03.2017 15:23 GMZM.7021.18.6.2017 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY-„PRACE W KORONACH DRZEW NA TERNIE MIASTA KUDOWA – ZDRÓJ”
17.03.2017 15:12 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY pn „Prowadzenie eksploatacji, konserwacji i napraw urządzeń systemu instalacji nawadniającej znajdującej się na terenie Parku Zdrojowego w Kudowie – Zdroju – w sezonie 2017”.
10.03.2017 12:24 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY pn.:„Wycinka drzew metoda alpinistyczną w Kudowie-Zdroju – rok 2017 - etap I”
08.03.2017 14:44 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY pn.:„Prace w koronach drzew na terenie miasta Kudowa - Zdrój”
28.02.2017 09:52 GMZM.7021.2.1.2017 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY-Prowadzenie eksploatacji, konserwacji i napraw urządzeń systemu instalacji nawadniającej znajdującej się na terenie Parku Zdrojowego w Kudowie – Zdroju – w sezonie 2017
23.02.2017 14:42 GMZM.7021.18.4.2017 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY „Wycinka drzew metoda alpinistyczną w Kudowie-Zdroju – rok 2017 - etap I”
23.02.2017 14:37 GMZM.7021.18.3.2017 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY „Prace w koronach drzew na terenie miasta Kudowa - Zdrój”
09.02.2017 14:38 RPiOŚ.7021.5.2017.AC ZAPYTANIE CENOWE-„Dostawa pojemników do zbiórki odpadów komunalnych”
03.02.2017 12:08 RPiOŚ.7021.4.2.2017.AC ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY „Prowadzenie monitoringu składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Kudowa-Zdrój w roku 2017”
16.01.2017 15:24 RPiOŚ.7021.4.2017.AC ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY „Prowadzenie monitoringu składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Kudowa-Zdrój w roku 2017”

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna