Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
23.05.2019 08:21 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA PN.: Publikacja 6 artykułów prasowych promujących projekt pn. „Nowy Stary Zdrój - rewitalizacja infrastruktury publicznej wraz z infrastrukturą drogową w sąsiedztwie Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020”.
17.05.2019 13:56 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY -„Wykonanie, dostawa i montaż 10 tablic informacyjno-pamiątkowych dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Kudowa-Zdrój w ramach dwóch projektów dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.
09.05.2019 10:23 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty-"Budowa boiska do gry w boule, montaż obiektów małej architektury oraz zagospodarowanie terenu”
09.05.2019 09:40 Informacja z otwarcia ofert-"Budowa boiska do gry w boule, montaż obiektów małej architektury oraz zagospodarowanie terenu”
09.05.2019 09:28 IR.0632.6.2019 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na wykonanie zadania pn. Wykonywanie usług polegających na kompleksowym pełnieniu nadzoru inwestorskiego w roku 2019 w gminie Kudowa-Zdrój.
30.04.2019 11:39 IR.042.2.3.2019 Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania pn.: „Budowa boiska do gry w boule, montaż obiektów małej architektury oraz zagospodarowanie terenu”.
30.04.2019 10:08 IR.042.2.2-2.2019 Zawiadomienie o unieważnianiu postępowania „Budowa boiska do gry w boule, montaż obiektów małej architektury oraz zagospodarowanie terenu”.
30.04.2019 10:02 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY-zadania pn.: „Prowadzenie eksploatacji, konserwacji i napraw urządzeń systemu instalacji nawadniającej znajdującej się na terenie Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju-w sezonie 2019r.”.
30.04.2019 09:35 IR.042.2.2-1.2019 Informacja z otwarcia ofert dla zadania pn.: „Budowa boiska do gry w boule, montaż obiektów małej architektury oraz zagospodarowanie terenu”.
25.04.2019 10:50 GKZM.7021.6.2019 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY-pn. „Wykonanie remontu muru wzmacniającego koryto rzeki oraz udrożnienie przepustów”
18.04.2019 14:53 IR.042.2.2.2019 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY-pn.: Budowa boiska do gry w boule, montaż obiektów małej architektury oraz zagospodarowanie terenu. Zadanie realizowane w ramach projektu "Nowy Stary Zdrój - rewitalizacja infrastruktury publicznej wraz z infrastrukturą drogową w sąsiedztwie Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju", dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
18.04.2019 13:01 IR.042.2.1-1.2019 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO pn.: Budowa boiska do gry w boule, montaż obiektów małej architektury oraz zagospodarowanie terenu realizowanego w ramach projektu "Nowy Stary Zdrój - rewitalizacja infrastruktury publicznej wraz z infrastrukturą drogową w sąsiedztwie Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju"
15.04.2019 14:16 GKZM.7021.2.5.2019 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na wykonanie zadania pn.: „Prowadzenie eksploatacji, konserwacji i napraw urządzeń systemu instalacji nawadniającej znajdującej się na terenie Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju-w sezonie 2019r.”.
10.04.2019 15:11 GKZM.7021.6.2019 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY-pn. „Wykonanie remontu muru wzmacniającego koryto rzeki oraz udrożnienie przepustów”
10.04.2019 14:55 IR.042.2.1.2019 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY pn."Budowa boiska do gry w boule, montaż obiektów małej architektury oraz zagospodarowanie terenu w ramach projektu "Nowy Stary Zdrój - rewitalizacja infrastruktury publicznej wraz z infrastrukturą drogową w sąsiedztwie Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020."
10.04.2019 14:35 GKZM.7021.5.2019 Unieważnienie zapytania ofertowego: „Wykonanie remontu muru wzmacniającego koryto rzeki oraz udrożnienie przepustów”
27.03.2019 14:33 GKZM.7021.5.2019 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY-pn. „Wykonanie remontu muru wzmacniającego koryto rzeki oraz udrożnienie przepustów”
25.03.2019 14:35 FB.3032.8.2019 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. zadania pn. „Audyt rekompensaty należnej Kudowskiemu Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z tytułu świadczenia usług publicznych w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018”
15.03.2019 15:23 FB.3032.8.2019 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na wykonanie zadania pn. Audyt rekompensaty należnej Kudowskiemu Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z tytułu świadczenia usług publicznych w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018
12.03.2019 15:15 IR.041.8.3-2.2019 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Dostawę krzeseł w ramach projektu pod nazwą: Ochrona klimatu Gór Stołowych - ograniczenie ruchu kołowego wraz z zakupem wyposażenia i elementami edukacji ekologicznej na obszarze Gminy Kudowa Zdrój”

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna