Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
18.12.2017 12:25 RPiOŚ.7021.16.2017.AC ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY-pn.„Prowadzenie monitoringu składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Kudowa-Zdrój w roku 2018”
14.12.2017 13:50 GMZM.GL 6121.16.2017 INFORMACJA o wyborze oferty na zbycie drewna średniowymiarowego, stanowiącego własność gminy Kudowa-Zdrój, pochodzącego z cięć sanitarnych drzewostanu lasów komunalnych.
14.12.2017 13:46 GMZM.GL 6121.15.2017 INFORMACJA o wyborze oferty na zbycie drewna wielkowymiarowego stanowiącego własność gminy Kudowa-Zdrój, pochodzącego z cięć sanitarnych drzewostanu lasów komunalnych.
13.12.2017 09:38 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY-pn.„Sukcesywna dostawa paliw płynnych do pojazdów i sprzętu wyposażonego w silniki spalinowe dla Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju w 2018r.”
05.12.2017 11:13 GMZM.GL 6121.15.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE-na zbycie drewna wielkowymiarowego stanowiącego własność gminy Kudowa-Zdrój, pochodzącego z cięć sanitarnych drzewostanu lasów komunalnych.
05.12.2017 11:05 GMZM.GL 6121.16.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE -na zbycie drewna średniowymiarowego, stanowiącego własność gminy Kudowa-Zdrój, pochodzącego z cięć sanitarnych drzewostanu lasów komunalnych.
10.10.2017 14:34 RO-KiO.042.1.2.2017 INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty-RO-KiO.042.1.2.2017 z dnia 10.10.2017 r.
10.10.2017 14:30 RO-KiO.042.1.1.2017 INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty-RO-KiO.042.1.1.2017 z dnia 10.10.2017 r.
02.10.2017 13:31 RO-KiO.042.1.1.2017 Odpowiedzi na wniosek nr 2 do zapytania ofertowego „Dostawa i wdrożenie platformy edukacyjnej, technologii TIK i dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. Kreatywna szkoła - nowoczesna edukacja w Gminie Kudowa-Zdrój”
02.10.2017 11:14 RO-KiO.042.1.1.2017 Odpowiedzi na wniosek nr 1 do zapytania ofertowego „Dostawa i wdrożenie platformy edukacyjnej, technologii TIK i dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. Kreatywna szkoła - nowoczesna edukacja w Gminie Kudowa-Zdrój”
26.09.2017 15:11 RO-KiO.042.1.1.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE - DOSTAWA na zadanie: „Dostawa i wdrożenie platformy edukacyjnej, technologii TIK i dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. Kreatywna szkoła - nowoczesna edukacja w Gminie Kudowa-Zdrój”
26.09.2017 15:03 RO-KiO.042.1.2.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE - USŁUGA na zadanie: „Realizacja zajęć dydaktycznych i pozostałych form wsparcia dla uczestników projektu pn.: Kreatywna szkoła - nowoczesna edukacja w Gminie Kudowa-Zdrój”
21.08.2017 10:23 OMiSM.5521.52.2017 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na zbycie maszyny budowlanej- spycharki gąsienicowej m-ki DT 75 stanowiącego własność gminy Kudowa-Zdrój dotychczas użytkowanego przez Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji.
09.08.2017 10:09 OMiSM.5521.52.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE - Gmina Kudowa-Zdrój zaprasza do złożenia oferty na zakup maszyny budowlanej- spycharki gąsienicowej m-ki DT 75 model pojazdu: DT 606 stanowiącego własność gminy Kudowa-Zdrój dotychczas użytkowanego przez Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacj.
26.07.2017 14:44 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY-pn. "Przewóz uczniów zamieszkałych w Kudowie – Zdroju przy ul. Jakubowice, ul. Pstrążna i ul. Słoneczna powyżej nr 31 do i ze szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez gminę Kudowa – Zdrój "
28.06.2017 08:20 OMiSM.5521.6.1.2017 Notatka służbowa z przeprowadzonego postępowania na zbycie samochodu ciężarowego m-ki MAN „śmieciarka” stanowiącego własność gminy Kudowa-Zdrój dotychczas użytkowanego przez Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji
27.06.2017 11:26 GMZM.GL.6121.12.2017 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na zbycie drewna wielkowymiarowego i drewna średniowymiarowego stanowiącego własność gminy Kudowa-Zdrój, pochodzącego z cięć sanitarnych drzewostanu lasów komunalnych.
19.06.2017 12:02 GMZM.GL.6121.12.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE na zbycie drewna wielkowymiarowego -Pakiet A i drewna średniowymiarowego- Pakiet B, stanowiącego własność gminy Kudowa-Zdrój, pochodzącego z cięć sanitarnych drzewostanu lasów komunalnych.
09.06.2017 13:28 OMiSM.5521.6.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE -na sprzedaż samochodu ciężarowego m-ki MAN „śmieciarka” stanowiącego własność gminy Kudowa-Zdrój dotychczas użytkowanego przez Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji.
23.05.2017 14:38 Zaproszenie do złożenia oferty pn. „MIEJSCA ODPOCZYNKU DLA TURYSTÓW „

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna