Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
16.05.2016 13:35 ZMiR.7021.18.7.2016 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY-„Wycinka drzew metoda alpinistyczną w Kudowie-Zdroju – rok 2016 - etap I”
11.05.2016 15:04 OŚ.7021.1.12.4.2016 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA „Dostawa i montaż samochodowej wagi najazdowej o nośności do 60 ton do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kudowie-Zdroju”
10.05.2016 13:18 OŚ.7021.1.12.3.2016 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY- Dostawa i montaż samochodowej wagi najazdowej o nośności do 60 ton do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kudowie-Zdroju
28.04.2016 12:14 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - na zbycie drewna wielkowymiarowego -Pakiet A i drewna średniowymiarowego- Pakiet B, stanowiącego własność gminy Kudowa-Zdrój, pochodzącego z cięć sanitarnych drzewostanu lasów komunalnych
22.04.2016 08:44 GL 612.10.2016 ZAPYTANIE OFERTOWE -na zbycie drewna wielkowymiarowego -Pakiet A i drewna średniowymiarowego- Pakiet B, stanowiącego własność gminy Kudowa-Zdrój, pochodzącego z cięć sanitarnych drzewostanu lasów komunalnych.
06.04.2016 11:12 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY- "dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących, kserokopiarek”
05.04.2016 15:13 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY- Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej: remont muru oporowego stawu zdrojowego w Kudowie-Zdroju
05.04.2016 13:52 OŚ.7021.1.8.2.2016 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY-„Opracowanie analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Kudowa-Zdrój za rok 2015”
30.03.2016 13:35 OŚ.7021.1.8.2016 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY -„Opracowania analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Kudowa-Zdrój za rok 2015”
22.03.2016 15:48 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na wykonanie zadania pn. dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących, kserokopiarek
22.03.2016 15:12 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej: remont muru oporowego stawu zdrojowego w Kudowie-Zdroju
16.03.2016 10:47 ZFiP.271.1.9.2016 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu o udzielenie zamówienia na Wykonanie audytu energetycznego i dokumentacji projektowo – kosztorysowej termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 1
16.03.2016 10:45 ZFiP.271.1.8.2016 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu o udzielenie zamówienia na Wykonanie audytu energetycznego i dokumentacji projektowo – kosztorysowej termomodernizacji budynku Liceum Ogólnokształcącego
16.03.2016 10:43 ZFiP.271.1.7.2016 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie Wykonanie audytu energetycznego i dokumentacji projektowo – kosztorysowej termomodernizacji budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3
16.03.2016 10:40 ZFiP.271.1.6.2016 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie audytu energetycznego i dokumentacji projektowo – kosztorysowej termomodernizacji budynku byłego Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu
16.03.2016 10:36 ZFiP.271.1.5.2016 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie audytu energetycznego i dokumentacji projektowo – kosztorysowej termomodernizacji budynku Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju
25.02.2016 15:10 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - Wykonanie audytu energetycznego i dokumentacji projektowo – kosztorysowej termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 1
25.02.2016 15:07 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - Wykonanie audytu energetycznego i dokumentacji projektowo – kosztorysowej termomodernizacji budynku Liceum Ogólnokształcącego
25.02.2016 15:05 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - Wykonanie audytu energetycznego i dokumentacji projektowo – kosztorysowej termomodernizacji budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3
25.02.2016 15:00 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - Wykonanie audytu energetycznego i dokumentacji projektowo – kosztorysowej termomodernizacji budynku byłego Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu

poprzednia 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 następna