Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.11.2016 15:35 RPiOŚ.7021.3.31.2016.RS Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Remont schodów terenowych przy ul. 1 maja nr 2 i 4 w Kudowie-Zdroju
02.11.2016 11:44 RPiOŚ.7021.3.30-1.2016.RS ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul.Fabrycznej w Kudowie-Zdroju
28.10.2016 14:24 RPiOŚ.7021.2.18.2016 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty-Modernizacja ulic: Lubelskiej, Poznańskiej, Warszawskiej i Chopina w Kudowie-Zdroju, w celu usprawnienia ruchu pieszego i kołowego ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa i dostępności osób niepełnosprawnych
28.10.2016 14:22 RPiOŚ. 7021.1.17.2016 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty-Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania: „Modernizacja ulicy Matejki i Słowackiego w Kudowie-Zdroju w celu usprawnienia ruchu pieszego i kołowego ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa i dostępności osób niepełnosprawnych”
28.10.2016 13:13 RPiOŚ.7021.3.31.2016.RS ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - Remont schodów terenowych przy ul. 1 maja nr 2 i 4 w Kudowie-Zdroju
25.10.2016 15:00 RPiOŚ.7021.2.19.2016.RS ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - WYKONANIE EWIDENCJI DRÓG GMINNYCH W KUDOWIE-ZDROJU
19.10.2016 07:45 RPiOŚ.7021.2.18.2016 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - Modernizacja ulic: Lubelskiej, Poznańskiej, Warszawskiej i Chopina w Kudowie-Zdroju, w celu usprawnienia ruchu pieszego i kołowego ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa i dostępności osób niepełnosprawnych
14.10.2016 15:23 RPiOŚ. 7021.1.17.2016 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY-Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania: „Modernizacja ulicy Matejki i Słowackiego w Kudowie-Zdroju w celu usprawnienia ruchu pieszego i kołowego ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa i dostępności osób niepełnosprawnych”
12.09.2016 12:50 RPiOŚ.271.1.25.2016.MB ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY- Remont dachu budynku sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Kudowie-Zdroju
08.09.2016 11:51 RO-KiO.4464.20.2016 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY-na przewóz uczniów do i ze szkół podstawowych i gimnazjum z ul. Jakubowice i ul. Pstrążnej
01.09.2016 10:46 RPiOŚ.271.1.24.2016.MB Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Konserwacja rowu Wilga wraz z naprawą przepustu
12.08.2016 11:20 RPiOŚ.271.1.24.2016.MB ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - Konserwacja rowu Wilga wraz z naprawą przepustu
11.08.2016 14:57 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY-Przewóz uczniów zamieszkałych w Kudowie – Zdroju przy ul. Jakubowice i ul. Pstrążna do i ze szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez gminę Kudowa – Zdrój
03.08.2016 09:24 RPiOŚ.7223.14.2016.WS Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty-Odnowienie oznakowania poziomego na drogach gminnych i drodze wojewódzkiej nr 387 w Kudowie-Zdroju
01.08.2016 14:53 GMZM.GL.6121.13.2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na zbycie drewna wielkowymiarowego -Pakiet A , stanowiącego własność gminy Kudowa-Zdrój, pochodzącego z cięć sanitarnych drzewostanu lasów komunalnych.
29.07.2016 13:03 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty-Budowa zjazdu dla osób niepełnosprawnych przy istniejących stopniach na terenie zabytkowego Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju
22.07.2016 14:19 RPiOŚ.7223.14.2016.WS ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - Odnowienie oznakowania poziomego na drogach gminnych i drodze wojewódzkiej nr 387 w Kudowie-Zdroju
18.07.2016 08:57 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - Budowa zjazdu dla osób niepełnosprawnych przy istniejących stopniach na terenie zabytkowego Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju
13.07.2016 15:17 RPiOŚ.271.1.19.2016 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty-Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kudowa-Zdrój
23.06.2016 15:59 RPiOŚ.271.1.19.2016 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY- Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kudowa-Zdrój

poprzednia 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 następna