Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
13.04.2018 08:46 INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty pn.:"Prowadzenie eksploatacji, konserwacji i napraw urządzeń systemu instalacji nawadniającej znajdującej się na terenie Parku Zdrojowego w Kudowie – Zdroju w sezonie 2018."
06.04.2018 15:10 GMZM.7021.2.1.2018 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY pn.:"Prowadzenie eksploatacji, konserwacji i napraw urządzeń systemu instalacji nawadniającej znajdującej się na terenie Parku Zdrojowego w Kudowie – Zdroju w sezonie 2018."
06.04.2018 15:03 INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty pn. „Wycinka drzew metodą alpinistyczną w Kudowie – Zdroju – rok 2018 – ETAP I”
06.04.2018 13:14 RPiOŚ.6232.4.2018.AC ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY-„Demontaż i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kudowa-Zdrój”
05.04.2018 15:22 ZAPYTANIE OFERTOWE-Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad robotami z zakresu realizacji zadania pn.: Termomodernizacja budynków oświatowych, administracyjnych i użyteczności publicznej w Kudowie-Zdroju w ramach projektu ”Poprawa jakości powietrza na obszarze OSI ZKD – Kudowa-Zdrój – kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – etap III
19.03.2018 09:50 GMZM.7021.18.2.2018 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY-pn. „Wycinka drzew metodą alpinistyczną w Kudowie – Zdroju – rok 2018 – ETAP I”
01.03.2018 09:35 INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty pn.„Dostawa materiału roślinnego do obsadzeń kwietników na terenie miasta Kudowa – Zdrój:Zadanie I- Nasadzenia wiosenne, Zadanie II–Nasadzenia letnie – rośliny balkonowe, Zadanie III – Nasadzenia letnie – rośliny rabatowe”
12.02.2018 15:05 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY-pn.„Dostawa materiału roślinnego do obsadzeń kwietników na terenie miasta Kudowa – Zdrój:Zadanie I- Nasadzenia wiosenne, Zadanie II–Nasadzenia letnie – rośliny balkonowe, Zadanie III – Nasadzenia letnie – rośliny rabatowe”
11.01.2018 09:56 GMZM.GL 6121.19.2017 INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty na zbycie drewna wielkowymiarowego stanowiącego własność gminy Kudowa-Zdrój, pochodzącego z cięć sanitarnych drzewostanu lasów komunalnych.
22.12.2017 11:02 GMZM.GL 6121.19.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2 - na zbycie drewna wielkowymiarowego stanowiącego własność gminy Kudowa-Zdrój, pochodzącego z cięć sanitarnych drzewostanu lasów komunalnych.
18.12.2017 12:25 RPiOŚ.7021.16.2017.AC ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY-pn.„Prowadzenie monitoringu składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Kudowa-Zdrój w roku 2018”
14.12.2017 13:50 GMZM.GL 6121.16.2017 INFORMACJA o wyborze oferty na zbycie drewna średniowymiarowego, stanowiącego własność gminy Kudowa-Zdrój, pochodzącego z cięć sanitarnych drzewostanu lasów komunalnych.
14.12.2017 13:46 GMZM.GL 6121.15.2017 INFORMACJA o wyborze oferty na zbycie drewna wielkowymiarowego stanowiącego własność gminy Kudowa-Zdrój, pochodzącego z cięć sanitarnych drzewostanu lasów komunalnych.
13.12.2017 09:38 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY-pn.„Sukcesywna dostawa paliw płynnych do pojazdów i sprzętu wyposażonego w silniki spalinowe dla Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju w 2018r.”
05.12.2017 11:13 GMZM.GL 6121.15.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE-na zbycie drewna wielkowymiarowego stanowiącego własność gminy Kudowa-Zdrój, pochodzącego z cięć sanitarnych drzewostanu lasów komunalnych.
05.12.2017 11:05 GMZM.GL 6121.16.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE -na zbycie drewna średniowymiarowego, stanowiącego własność gminy Kudowa-Zdrój, pochodzącego z cięć sanitarnych drzewostanu lasów komunalnych.
10.10.2017 14:34 RO-KiO.042.1.2.2017 INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty-RO-KiO.042.1.2.2017 z dnia 10.10.2017 r.
10.10.2017 14:30 RO-KiO.042.1.1.2017 INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty-RO-KiO.042.1.1.2017 z dnia 10.10.2017 r.
02.10.2017 13:31 RO-KiO.042.1.1.2017 Odpowiedzi na wniosek nr 2 do zapytania ofertowego „Dostawa i wdrożenie platformy edukacyjnej, technologii TIK i dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. Kreatywna szkoła - nowoczesna edukacja w Gminie Kudowa-Zdrój”
02.10.2017 11:14 RO-KiO.042.1.1.2017 Odpowiedzi na wniosek nr 1 do zapytania ofertowego „Dostawa i wdrożenie platformy edukacyjnej, technologii TIK i dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. Kreatywna szkoła - nowoczesna edukacja w Gminie Kudowa-Zdrój”

1 2 3 4 5 6 następna