Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
18.04.2019 14:53 IR.042.2.2.2019 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY-pn.: Budowa boiska do gry w boule, montaż obiektów małej architektury oraz zagospodarowanie terenu. Zadanie realizowane w ramach projektu "Nowy Stary Zdrój - rewitalizacja infrastruktury publicznej wraz z infrastrukturą drogową w sąsiedztwie Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju", dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
18.04.2019 13:01 IR.042.2.1-1.2019 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO pn.: Budowa boiska do gry w boule, montaż obiektów małej architektury oraz zagospodarowanie terenu realizowanego w ramach projektu "Nowy Stary Zdrój - rewitalizacja infrastruktury publicznej wraz z infrastrukturą drogową w sąsiedztwie Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju"
15.04.2019 14:16 GKZM.7021.2.5.2019 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na wykonanie zadania pn.: „Prowadzenie eksploatacji, konserwacji i napraw urządzeń systemu instalacji nawadniającej znajdującej się na terenie Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju-w sezonie 2019r.”.
10.04.2019 15:11 GKZM.7021.6.2019 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY-pn. „Wykonanie remontu muru wzmacniającego koryto rzeki oraz udrożnienie przepustów”
10.04.2019 14:55 IR.042.2.1.2019 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY pn."Budowa boiska do gry w boule, montaż obiektów małej architektury oraz zagospodarowanie terenu w ramach projektu "Nowy Stary Zdrój - rewitalizacja infrastruktury publicznej wraz z infrastrukturą drogową w sąsiedztwie Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020."
10.04.2019 14:35 GKZM.7021.5.2019 Unieważnienie zapytania ofertowego: „Wykonanie remontu muru wzmacniającego koryto rzeki oraz udrożnienie przepustów”
27.03.2019 14:33 GKZM.7021.5.2019 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY-pn. „Wykonanie remontu muru wzmacniającego koryto rzeki oraz udrożnienie przepustów”
25.03.2019 14:35 FB.3032.8.2019 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. zadania pn. „Audyt rekompensaty należnej Kudowskiemu Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z tytułu świadczenia usług publicznych w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018”
15.03.2019 15:23 FB.3032.8.2019 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na wykonanie zadania pn. Audyt rekompensaty należnej Kudowskiemu Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z tytułu świadczenia usług publicznych w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018
12.03.2019 15:15 IR.041.8.3-2.2019 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Dostawę krzeseł w ramach projektu pod nazwą: Ochrona klimatu Gór Stołowych - ograniczenie ruchu kołowego wraz z zakupem wyposażenia i elementami edukacji ekologicznej na obszarze Gminy Kudowa Zdrój”
12.03.2019 14:47 IR.041.8.3-1.2019 Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę krzeseł w ramach projektu pod nazwą: Ochrona klimatu Gór Stołowych - ograniczenie ruchu kołowego wraz z zakupem wyposażenia i elementami edukacji ekologicznej na obszarze Gminy Kudowa-Zdrój”
11.03.2019 11:39 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO IR.7021.4.1.2019
11.03.2019 08:52 IR.041 .8.2-2.2019 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY pn.: Dostawa trzech wiat przystankowych w ramach projektu pod nazwą: Ochrona klimatu Gór Stołowych - ograniczenie ruchu kołowego wraz z zakupem wyposażenia i elementami edukacji ekologicznej na obszarze Gminy Kudowa-Zdrój"
01.03.2019 14:47 IR.041.8.3.2019 ZAPYTANIE OFERTOWE NR IR.041.8.3.2019 na dostawę krzeseł w ramach projektu pod nazwą: Ochrona klimatu Gór Stołowych-ograniczenie ruchu kołowego wraz z zakupem wyposażenia i elementami Edukacji ekologicznej na obszarze Gminy Kudowa-Zdrój”
01.03.2019 14:18 IR.041.8.2.2019 ZAPYTANIE OFERTOWE NR IR.041.8.2.2019 na dostawę 3 sztuk wiat przystankowych stylizowanych w ramach projektu pod nazwą: Ochrona klimatu Gór Stołowych - ograniczenie ruchu kołowego wraz z zakupem wyposażenia i elementami Edukacji ekologicznej na obszarze Gminy Kudowa-Zdrój” wraz z montażem i wykonaniem prac związanych z zagospodarowaniem terenu.
28.02.2019 15:26 IR.7021.4.1.2019 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - Naprawa nawierzchni dróg szutrowych na terenie Gminy Kudowa-Zdrój
15.02.2019 14:20 IR.041.8.3.2019 ZAPYTANIE OFERTOWE NR IR.041.8.3.2019 na dostawę krzeseł w ramach projektu pod nazwą: Ochrona klimatu Gór Stołowych-ograniczenie ruchu kołowego wraz z zakupem wyposażenia i elementami Edukacji ekologicznej na obszarze Gminy Kudowa-Zdrój”
11.02.2019 08:25 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: „Wycinka drzew metodą alpinistyczną w Kudowie-Zdroju – rok 2019 – ETAP I”
29.01.2019 11:34 GMZM.7021.18.3.2019 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY-„Wycinka drzew metodą alpinistyczną w Kudowie-Zdroju – rok 2019 – ETAP I”
15.01.2019 10:06 Zapytanie ofertowe- „Zapewnienia opieki nad zwierzętami bezdomnymi z terenu Gminy Kudowa-Zdrój w schronisku dla zwierząt”.

1 2 3 4 5 6 następna