Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
21.08.2017 10:23 OMiSM.5521.52.2017 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na zbycie maszyny budowlanej- spycharki gąsienicowej m-ki DT 75 stanowiącego własność gminy Kudowa-Zdrój dotychczas użytkowanego przez Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji.
09.08.2017 10:09 OMiSM.5521.52.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE - Gmina Kudowa-Zdrój zaprasza do złożenia oferty na zakup maszyny budowlanej- spycharki gąsienicowej m-ki DT 75 model pojazdu: DT 606 stanowiącego własność gminy Kudowa-Zdrój dotychczas użytkowanego przez Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacj.
26.07.2017 14:44 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY-pn. "Przewóz uczniów zamieszkałych w Kudowie – Zdroju przy ul. Jakubowice, ul. Pstrążna i ul. Słoneczna powyżej nr 31 do i ze szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez gminę Kudowa – Zdrój "
28.06.2017 08:20 OMiSM.5521.6.1.2017 Notatka służbowa z przeprowadzonego postępowania na zbycie samochodu ciężarowego m-ki MAN „śmieciarka” stanowiącego własność gminy Kudowa-Zdrój dotychczas użytkowanego przez Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji
27.06.2017 11:26 GMZM.GL.6121.12.2017 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na zbycie drewna wielkowymiarowego i drewna średniowymiarowego stanowiącego własność gminy Kudowa-Zdrój, pochodzącego z cięć sanitarnych drzewostanu lasów komunalnych.
19.06.2017 12:02 GMZM.GL.6121.12.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE na zbycie drewna wielkowymiarowego -Pakiet A i drewna średniowymiarowego- Pakiet B, stanowiącego własność gminy Kudowa-Zdrój, pochodzącego z cięć sanitarnych drzewostanu lasów komunalnych.
09.06.2017 13:28 OMiSM.5521.6.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE -na sprzedaż samochodu ciężarowego m-ki MAN „śmieciarka” stanowiącego własność gminy Kudowa-Zdrój dotychczas użytkowanego przez Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji.
23.05.2017 14:38 Zaproszenie do złożenia oferty pn. „MIEJSCA ODPOCZYNKU DLA TURYSTÓW „
18.05.2017 13:12 OMiSM.5521.5.2017 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na sprzedaż samochodu ciężarowego m-ki CITROEN BERLINGO 1.9 Diesel MR’03 stanowiącego własność gminy Kudowa-Zdrój dotychczas użytkowanego przez Straż Miejską.
11.05.2017 08:50 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY pn. "Wykonanie miejsc odpoczynku dla turystów"
10.05.2017 12:58 RO-KiO.8010.1.2017 INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA REALIZACJĘ ŚWIADCZENIA ZDROWOTNEGO „Szczepienia przeciwko czynnikom ryzyka raka szyjki macicy dziewczynek urodzonych w 2004 r. i zamieszkałych w Kudowie-Zdroju”
04.05.2017 15:17 RPiOŚ.7021.2.2-1.2017 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY pn-"Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad robotami z zakresu realizacji zadania pn.: Budowa ścieżki rowerowej na lewobrzeżnym odcinku ul. Nad Potokiem w Kudowie-Zdroju wraz z dostosowaniem infrastruktury technicznej, remontem 2 obiektów mostowych w ramach projektu „Ścieżka edukacyjna Miasta Europejskiego Nachod - Kudowa-Zdrój”.
04.05.2017 14:28 RPiOŚ.6232.2.2.2017.AC ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY pn „Demontaż i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kudowa-Zdrój”
27.04.2017 14:33 OMiSM.5521.5.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE -Gmina Kudowa-Zdrój zaprasza do złożenia oferty na sprzedaż samochodu ciężarowego m-ki CITROEN BERLINGO 1.9 Diesel MR’03 stanowiącego własność gminy Kudowa-Zdrój dotychczas użytkowanego przez Straż Miejską.
21.04.2017 15:30 Zaproszenie do złożenia oferty na: "Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad robotami z zakresu realizacji zadania pn.: Budowa ścieżki rowerowej na lewobrzeżnym odcinku ul. Nad Potokiem w Kudowie-Zdroju wraz z dostosowaniem infrastruktury technicznej, remontem 2 obiektów mostowych w ramach projektu „Ścieżka edukacyjna Miasta Europejskiego Nachod - Kudowa-Zdrój”.
19.04.2017 10:00 Zaproszenie do składania ofert w konkursie na realizację świadczenia zdrowotnego „Szczepienia przeciwko czynnikom ryzyka raka szyjki macicy dziewczynek urodzonych w 2004 r. i zamieszkałych w Kudowie - Zdroju”
18.04.2017 14:55 RPiOŚ.6232.2.1.2017.AC ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - Demontaż i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kudowa-Zdrój
31.03.2017 13:47 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY pn "PRACE W KORONACH DRZEW NA TERENIE MIASTA KUDOWA – ZDRÓJ”
17.03.2017 15:23 GMZM.7021.18.6.2017 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY-„PRACE W KORONACH DRZEW NA TERNIE MIASTA KUDOWA – ZDRÓJ”
17.03.2017 15:12 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY pn „Prowadzenie eksploatacji, konserwacji i napraw urządzeń systemu instalacji nawadniającej znajdującej się na terenie Parku Zdrojowego w Kudowie – Zdroju – w sezonie 2017”.

1 2 3 4 5 6 następna