Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
17.03.2017 14:44 Wspólne posiedzenie Komisji - 23.03.2017r.
17.03.2017 09:12 Sesja Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju - 27.03.2017r.
16.03.2017 09:53 OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE ds. kultury, turystyki i sportu.
15.03.2017 14:27 LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE na stanowisko ds. inżynierii miejskiej.
15.03.2017 14:23 LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE na stanowisko ds. komunikacji społecznej
08.03.2017 13:04 Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 13.03.2017r.
08.03.2017 08:12 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu - 22.03.2017r.
06.03.2017 14:32 APEL DO MIESZKAŃCÓW GMINY KUDOWA-ZDRÓJ W SPRAWIE DECYZJI DOTYCZĄCYCH WYCINKI DRZEW.
06.03.2017 14:26 Wycinka drzew i krzewów a okres lęgowy ptaków.
06.03.2017 12:31 Zebranie z mieszkańcami okręgu wyborczego nr 6 i 15
03.03.2017 12:48 Informacja o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń wykazów dot. nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawnienia w drodze bezprzetargowej na cele rolne i działalność usługowo-handlową
03.03.2017 08:15 Informacja o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń wykazu dot. nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie przetargu ustnego nieograniczonego na cele rolne
02.03.2017 13:48 Informacja o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń wykazu dot. sprzedaży nieruchomości lokalowej - lokal mieszkalny
01.03.2017 08:56 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzednicze ds. kominikacji społecznej
01.03.2017 08:42 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzednicze ds. inżynierii miejskiej
01.03.2017 08:07 Informacja o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń wykazów dot. nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawnienia w drodze bezprzetargowej na ogrody przydomowe i działalność usługową
28.02.2017 13:33 Informacja - zmiana terminu wspoplnego posiedzenia Komisji
28.02.2017 13:16 Informacja - zmiana terminu posiedzenia Komisji Spraw Społecznych
27.02.2017 12:07 KONKURS EKOLOGICZNY 2017R.
24.02.2017 12:30 Sesja Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju - 6.03.2017r.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 następna