Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.07.2020 11:37 Zawiadomienie PGW Wody Polskie WR.ZUZ.4.4210.138.2020.TD
01.07.2020 13:34 Informacja w sprawie wywieszenia na tablicy ogłoszeń wykazów dot. nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia - na działalność usługowo-handlową, ogrody przydomowe , grunt pod garażem oraz najmu garażu u
17.06.2020 11:52 Informacja w sprawie wywieszenia na tablicy ogłoszeń wykazów dot. nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia - najem garaży, ogrody przydomowe i cele rolne, oddanie nieruchomości w użyczenie
17.06.2020 08:55 Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Kudowie-Zdroju
15.06.2020 12:11 Sesja Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju - 30.06.2020 r.
09.06.2020 10:53 WR.ZUZ.4.4210.111.2020.AW Zawiadomienie - PGW Wody Polskie - WR.ZUZ.4.4210.111.2020.AW Z DNIA 19.05.2020 r.
05.06.2020 10:14 NZP.6620.1.2020.5 ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE o zebraniu całości dowodów i materiałów do wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji do dystrybucji produktów naftowych, w ramach projektowanej stacji paliw, na terenie działek o nr ewidencyjnym: 499/4, 500/11, 691/17, obręb 0008 Słone przy ul. Głównej w Kudowie-Zdroju”.
04.06.2020 10:36 NZP.6220.1.2020.4 ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE o wydaniu opinii
04.06.2020 10:32 NZP.6220.1.2020.3 ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE o wydaniu opinii
03.06.2020 10:09 Informacja w sprawie wywieszenia na tablicy ogłoszeń wykazu dot. pomieszczenia w budynku niemieszkalnym przeznaczonego do oddania w użyczenie
01.06.2020 14:12 GKZM.GL.616.12.2020 Ogłoszenie nr 1/2020 - licytacja ustna dnia 04 czerwca 2020 r. na sprzedaż drewna -
01.06.2020 13:56 Sesja Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju - 4.06.2020 r.
22.05.2020 14:19 Wykaz nr 11/2020 dotyczący nieruchomości, położonych w Gminie Kudowa-Zdrój, przeznaczonych do wydzierżawienia na działalność usługowo-handlową.
13.05.2020 12:31 NZP.6220.1.2020.2 - ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE o wydaniu opinii
08.05.2020 11:01 Informacja w sprawie wywieszenia na tablicy ogłoszeń wykazów dot. nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na ogrody przydomowe i cele rolne, miejsca postojowe oraz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie
22.04.2020 13:31 NZP.6220.1.2020 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania
16.04.2020 09:13 OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 15 kwietnia 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
14.04.2020 13:33 INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie możliwości dokonania przez pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych dodatkowych zgłoszeń kandydatów do komisji.
19.03.2020 11:23 Sesja Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju - 27.03.2020 r.
17.03.2020 09:51 OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kudowa-Zdrój dla obszaru położonego w rejonie ulic Głównej, Łąkowej i Fabrycznej w Kudowie-Zdroju

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 następna