Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
25.07.2017 09:33 Informacja o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń wykazów dot. nieruchomosci przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na: grunt pod garażem, ogrody przydomowe
12.07.2017 09:28 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu - 17.07.2017r.
11.07.2017 14:25 Informacja o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń wykazów dot. nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na: miejsca postojowe, ogrody przydomowe, grunt pod garażem
07.07.2017 13:09 I N F O R M A C J A-wykazy dotyczące nieruchomości, położonych w Gminie Kudowa-Zdrój, przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
04.07.2017 10:06 INFORMACJA - praca w charakterze opiekunek/opiekunów osób starszych
30.06.2017 12:04 Posiedzenie Komisji Gospodarczo-Ekonomicznej - 6.07.2017 r.
29.06.2017 10:50 INFORMACJA !!! Dotyczy zmiany ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r (Dz.U. z 2016 poz 2134, ostatnia zmiana 17.06.2017 r.)
29.06.2017 08:30 Wspólne posiedzenie Komisji - 4.07.2017r.
29.06.2017 08:21 Sesja Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju - 7.07.2017r.
28.06.2017 10:55 Oferta ULKS „Wodny świat” na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert zgodnie z art. 19a z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (ostatnia zmiana: Dz.U. z 2017 r., poz. 573)
21.06.2017 14:45 BURMISTRZ MIASTA KUDOWA – ZDRÓJ ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Kudowie – Zdroju przy ul. Szkolnej 8
21.06.2017 14:39 OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE -Dyrektora Żłobka im. Kubusia Puchatka w Kudowie - Zdroju.
21.06.2017 12:06 Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych - 23.06.2017 r.
20.06.2017 11:10 Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego o opracowaniu projektu uchwały Programu ochrony powietrza dla strefy dolnośląskiej z uwagi na stwierdzenie w 2015 roku przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5.
19.06.2017 10:31 Informacja o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń wykazu dot. sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Kudowie-Zdroju - działka nr 244/6 (AM-9) obręb Czermna
14.06.2017 11:41 Wyjazdowe posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu - 21.06.2017r.
14.06.2017 08:15 Wspólne posiedzenie Komisji - 19.06.2017r.
12.06.2017 11:13 Zmiana miejsca sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w dniu 20 czerwca 2017r.
08.06.2017 12:55 Wspólne posiedzenie Komisji - 13.06.2017r.
05.06.2017 10:00 Sesja Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju - 20.06.2017r.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 następna