Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.05.2019 08:06 Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 7 i 10.05.2019 r.
02.05.2019 08:05 Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 15.05.2019 r.
30.04.2019 13:17 LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE na stanowisko Komendanta Straży Miejskiej
25.04.2019 11:01 I N F O R M A C J A-wykaz dot. sprzedaży lokalu mieszkalnego, położonego przy ul. Tadeusza Kościuszki 31/8
25.04.2019 10:57 I N F O R M A C J A-wykaz dot. nieodpłatnego przeniesienia na własność lokalu użytkowego nr 11, położonego w budynku przy ul. Zdrojowej 16/XXII wraz z nieodpłatnym przeniesieniem prawa własności ułamkowej części gruntu, oznaczonego geodezyjnie jako działki numer 145/19, 145/52, (AM-4)
19.04.2019 13:34 Sesja Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju - 29.04.2019r.
18.04.2019 13:52 OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO KIEROWNICZE URZĘDNICZE - stanowisko pracy: Komendant Straży Miejskiej.
18.04.2019 13:46 Informacja o zmianie terminu konkursu plastycznego pn. „Ogrzewaj EKO-logicznie”.
18.04.2019 12:29 W dniu 19.04.2019 r. Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju czynny będzie do godz. 13:00
18.04.2019 10:50 Wspólne posiedzenie Komisji - 26.04.2019 r.
17.04.2019 11:35 I N F O R M A C J A-wykaz dot. działki nr 338/1, (AM-10) o łącznej pow. 25 m2 , położonej w obrębie Zakrze
17.04.2019 11:30 I N F O R M A C J A-wykaz dot. sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych położonych w Kudowie-Zdroju- dz. nr 16/4 (AM-1) obręb Jakubowice i dz. nr 178/27 (AM-8) obręb Stary Zdrój
16.04.2019 11:58 INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO KIEROWNIKA REFERATU PROMOCJI
15.04.2019 09:04 WSZYSCY TWORZYMY STATYSTYKI – BIERZEMY UDZIAŁ W BADANIACH ! Promocja badań ankietowych - badanie SSI-10 o komputerach i Internecie
12.04.2019 10:30 Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie wymiany starych źródeł ciepła na nowe, ekologiczne.
11.04.2019 08:36 LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE na stanowisko kierownika Referatu Promocji
10.04.2019 15:02 INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO DS. OBSŁUGI KLIENTA I EWIDENCJI LUDNOŚCI
10.04.2019 09:16 Informacja w sprawie wywieszenia na tablicy ogłoszeń wykazów dot. nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na działalność usługowo-handlową, ogród przydomowy oraz najmu garażu
05.04.2019 12:55 Gminny konkurs dla uczniów szkół podstawowych oraz dzieci przedszkolnych pn.: „OGRZEWAJ EKO-LOGICZNIE!”
04.04.2019 13:52 LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE na stanowisko ds. obsługi klienta i ewidencji ludności.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 następna