Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
21.11.2018 15:35 UPROSZCZONA OFERTA ZADANIA PUBLICZNEGO - Dystrybucja żywności dla potrzebujących mieszkańców Kudowy Zdrój Podprogram 2018
20.11.2018 12:50 Informacja o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń wykazu dot. nieruchomości położonych w gminie Kudwa-Zdrój przeznaczonych do oddania dzierżawę w trybie bezprzetaru ustnego nieograniczonego na prowadzenie działalności rolniczej
15.11.2018 14:12 Informacja o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń wykazów dot. nieruchomości położonych w gminie Kudowa-Zdrój przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na cele rolne i ogrody przydomowe, grunt pod garażem, działalność usługowo-handlową,komunikację oraz hali przeznaczonej do najmu
13.11.2018 10:03 Sesja Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju - 23.11.2018r.
02.11.2018 08:20 OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju w sprawie zmiany terminu dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kudowa – Zdrój dla obszaru położonego w rejonie ulic Głównej, Łąkowej i Fabrycznej w Kudowie – Zdroju
18.10.2018 14:45 INFORMACJA dot. usuwania drzew.
12.10.2018 08:54 OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kudowa – Zdrój dla obszaru położonego w rejonie ulic Głównej, Łąkowej i Fabrycznej w Kudowie – Zdroju
11.10.2018 14:32 Informacja o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń wykazu dot. nieruchomości położonych w Gminie Kudowa-Zdrój przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na cele rolne i ogrody przydomowe, działalność usługowo-handlową oraz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie
11.10.2018 10:59 Wspólne posiedzenie Komisji - 15.10.2018 r.
08.10.2018 10:58 Sesja Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju - 18.10.2018r.
08.10.2018 10:57 Wspólne posiedzenie Komisji - 10.10.2018 r.
03.10.2018 13:33 Konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Kudowie – Zdroju przy ul. 1 Maja 18
01.10.2018 11:22 Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 5.10.2018r.
28.09.2018 11:53 Informacja o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń wykazów dot. nieruchomości położonych w Gminie Kudowa-Zdrój przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na cele rolne i ogrody przydomowe, działalność handlową
25.09.2018 10:40 Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych - 28.09.2018 r.
24.09.2018 12:43 Bezpłatne Badania Spirometryczne w Kudowie-Zdroju. Kampania społeczna pod hasłem „PRZYŁĄCZ SIĘ, LICZY SIĘ KAŻDY ODDECH”
18.09.2018 08:15 Dyżury Miejskiej Komisji Wyborczej
06.09.2018 11:40 Z E B R A N I E Radnej okr. nr 6 z Mieszkańcami dnia 12 września (środa) 2018 r. w Punkcie Informacyjno-konsultacyjnym GKRPA przy ul. Poznańskiej 2
05.09.2018 13:41 I N F O R M A C J A-wykazy dotyczące nieruchomości, położonych w Gminie Kudowa-Zdrój, przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na: 22/2018 umieszczenie reklamy, 23/2018 cele rolne i ogrody przydomowe, 24/2018 oddania w użyczenie.
31.08.2018 09:38 Sesja Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju - 10.09.2018r.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna