Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
27.09.2017 08:59 Informacja o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń wykazu dot. sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w Kudowie-Zdroju
26.09.2017 10:02 Spotkanie z mieszkańcami ul.Słone, Karmelkowej, Poziomkowej
26.09.2017 07:46 Informacja o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń wykazu dot. nieruchomości przenaczonych do wydzierżawienia na działalność usługową w drodze beprzetargowej oraz dot. nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie przetargu ustnego nieograniczonego na teren rekreacyjny
22.09.2017 12:23 Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych - 27.09.2017 r.
19.09.2017 13:43 Posiedzenie Komisji Gospodarczo-Ekonomicznej - 25.09.2017 r.
19.09.2017 08:58 OGŁOSZENIE NABORU ZGŁOSZEŃ/ WNIOSKÓW NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW INWESTYCYJNYCH ZWIĄZANYCH ZE ZMIANĄ SYSTEMU OGRZEWANIA W 2017 ROKU
18.09.2017 09:28 Spotkanie z mieszkańcami okręgu wyborczego nr 3
18.09.2017 09:23 Informacja o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń wykazu dot. nieruchomości położonych w gminie Kudowa-Zdrój przeznaczonych do wydzierżawienia na ogrody przydomowe i cele rolne na rzecz osób fizycznych w drodze bezprzetargowej
12.09.2017 10:48 Wspólne posiedzenie Komisji - 20.09.2017 r.
12.09.2017 10:46 Wspólne posiedzenie Komisji - 14.09.2017 r.
05.09.2017 12:54 Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych - 11.09.2017 r.
31.08.2017 14:08 Zebranie z mieszkańcami okręgu wyborczego nr 6 i 15
30.08.2017 07:50 Wyjazdowe posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu - 1.09.2017r.
21.08.2017 13:43 Wspólne posiedzenie Komisji - 28.08.2017r.
21.08.2017 08:04 Sesja Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju - 30.08.2017r.
16.08.2017 11:19 Informacja
09.08.2017 15:43 I N F O R M A C J A- wykaz dotyczący nieruchomości, położonych w Gminie Kudowa-Zdrój, przeznaczonych do wydzierżawienia na działalność usługowo-handlową w drodze bezprzetargowej.
09.08.2017 15:39 I N F O R M A C J A -wykazy dotyczące nieruchomości, położonych w Gminie Kudowa-Zdrój, przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
02.08.2017 14:58 Oferta Moniuszkowskiego Towarzystwa Kulturalnego na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert zgodnie z art. 19a z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (ostatnia zmiana: Dz.U. z 2017 r., poz. 573)
26.07.2017 15:01 INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO DYREKTORA ŻŁOBKA IM. KUBUSIA PUCHATKA W KUDOWIE-ZDROJU

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna