Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
15.05.2017 12:27 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu - 19.05.2017r.
04.05.2017 11:05 Informacja o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń wykazu dot. sprzedaży nieruchomości gruntowej- działka gruntu oznaczona geodezyjnie nr 698/14, obręb Słone położona w Kudowie-Zdroju
28.04.2017 10:20 Posiedzenie Komisji Gospodarczo-Ekonomicznej - 9.05.2017 r.
28.04.2017 10:14 Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 22.05.2017r.
28.04.2017 10:10 Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 15.05.2017r.
28.04.2017 10:09 Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 8.05.2017r.
28.04.2017 10:05 Posiedzenie Komisji Współpracy Zagraniczej, Promocji i Uzdrowiska - 25.05.2017r.
21.04.2017 12:59 Informacja o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń wykazu dot. nieruchomości położonych w gminie Kudowa-Zdrój przeznaczonych do wydzierżawienia na działalność usługowo-handlową w drodze bezprzetargowej
20.04.2017 13:03 Informacja o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń wykazu dot. sprzedaży nieruchomości gruntowych - działek gruntu oznaczonyvh geodezyjnie nr 17/30 i 17/32, obręb Zakrze położonych w Kudowie-Zdroju
20.04.2017 07:54 Wspólne posiedzenie Komisji - 26.04.2017r.
19.04.2017 09:47 Sesja Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju - 27.04.2017r.
18.04.2017 13:41 OGŁOSZENIE NABORU ZGŁOSZEŃ NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW INWESTYCYJNYCH ZWIĄZANYCH ZE ZMIANĄ SYSTEMU OGRZEWANIA (WYMIANA KOTŁÓW) W 2017 ROKU
18.04.2017 08:14 Posiedzenie Komisji Współpracy Zagraniczej, Promocji i Uzdrowiska - 25.04.2017r.
10.04.2017 13:16 Informacja o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń wykazu dot. nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawnienia i najmu w drodze bezprzetargowej na najem lokali, ogrody przydomowe oraz wykaz dot. garażu przeznaczonego do najmu w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
31.03.2017 13:36 I N F O R M A C J A o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń (parter), w siedzibie Urzędu Miasta wykazu nr 9/2017 dotyczącego nieruchomości położonej w Gminie Kudowa-Zdrój, przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.
24.03.2017 14:22 Posiedzenie Komisji Gospodarczo-Ekonomicznej - 30.03.2017 r.
22.03.2017 12:37 INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO DS. INŻYNIERII MIEJSKIEJ
22.03.2017 12:35 INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO DS. KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
22.03.2017 09:43 Posiedzenie Komisji Współpracy Zagraniczej, Promocji i Uzdrowiska - 31.03.2017r.
17.03.2017 14:46 Wspólne posiedzenie Komisji - 24.03.2017r.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna