Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
21.12.2018 09:13 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA KUDOWA-ZDRÓJ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa-Zdrój
21.12.2018 07:51 OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE-stanowisko pracy: do spraw inwestycji.
19.12.2018 13:55 INFORMACJA O WYNIKACH NABORU-NA STANOWISKO DS. GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
18.12.2018 10:30 Informacja o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń wykazów dot. nieruchomości położonych w gminie Kudowa-Zdrój przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na ogrody przydomowe, grunt pod garażem, działalność usługowo-handlową oraz wykaz dot. nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie przetargu ustnego nieograniczonego na prowadzenie działalności rolniczej
17.12.2018 15:04 INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO DS. DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.
14.12.2018 12:32 LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE na stanowisko ds. działalności gospodarczej
14.12.2018 09:55 OGŁOSZENIE-KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA KUDOWSKIEGO CENTRUM KULTURY I SPORTU
14.12.2018 08:09 Posiedzenie Komisji Skarg,Wniosków i Petycji - 18.12.2018r.
13.12.2018 10:35 Sesja Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju - 28.12.2018r.
13.12.2018 08:04 Posiedzenie Komisji Gospodarczo-Ekonomicznej - 17.12.2018 r.
11.12.2018 10:12 LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE na stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami
10.12.2018 10:39 Posiedzenie Komisji Skarg,Wniosków i Petycji - 13.12.2018r.
06.12.2018 10:47 OGŁOSZENIE-w dniu 10 oraz 11 grudnia 2018 r. o godz. 16:00 w sali nr 13 Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju-posiedzenie wspólne wszystkich Komisji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju
03.12.2018 14:48 OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE-stanowisko pracy: do spraw działalności gospodarczej.
29.11.2018 11:27 Sesja Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju - 7.12.2018r.
29.11.2018 11:23 Wspólne posiedzenie Komisji - 5.12.2018 r.
29.11.2018 11:21 Posiedzenie Komisji Skarg,Wniosków i Petycji - 6.12.2018r.
29.11.2018 11:19 Posiedzenie Komisji Oświaty i Spraw Społecznych - 11.12.2018 r.
27.11.2018 09:48 Sesja Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju - 28.11.2018r.
26.11.2018 11:01 OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE- stanowisko pracy: do spraw gospodarki nieruchomościami.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna