Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
29.06.2017 08:21 Sesja Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju - 7.07.2017r.
28.06.2017 10:55 Oferta ULKS „Wodny świat” na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert zgodnie z art. 19a z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (ostatnia zmiana: Dz.U. z 2017 r., poz. 573)
21.06.2017 14:45 BURMISTRZ MIASTA KUDOWA – ZDRÓJ ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Kudowie – Zdroju przy ul. Szkolnej 8
21.06.2017 14:39 OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE -Dyrektora Żłobka im. Kubusia Puchatka w Kudowie - Zdroju.
21.06.2017 12:06 Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych - 23.06.2017 r.
20.06.2017 11:10 Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego o opracowaniu projektu uchwały Programu ochrony powietrza dla strefy dolnośląskiej z uwagi na stwierdzenie w 2015 roku przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5.
19.06.2017 10:31 Informacja o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń wykazu dot. sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Kudowie-Zdroju - działka nr 244/6 (AM-9) obręb Czermna
14.06.2017 11:41 Wyjazdowe posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu - 21.06.2017r.
14.06.2017 08:15 Wspólne posiedzenie Komisji - 19.06.2017r.
12.06.2017 11:13 Zmiana miejsca sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w dniu 20 czerwca 2017r.
08.06.2017 12:55 Wspólne posiedzenie Komisji - 13.06.2017r.
05.06.2017 10:00 Sesja Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju - 20.06.2017r.
31.05.2017 09:45 Zebranie z mieszkańcami okręgu wyborczego nr 6 i 15
29.05.2017 15:04 Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 1.06.2017r.
23.05.2017 14:19 Informacja o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń wykazów dot. nieruchomości położonych w gminie Kudowa-Zdrój przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na: ogrody przydomowe i cele rolne, działalość usługowo-handlową, najem garażu
23.05.2017 13:18 Sesja Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju - 24.05.2017r.
23.05.2017 13:16 Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych - 29.05.2017 r.
19.05.2017 14:21 Informacja o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń wykazów dot. nieruchomości położonych w gminie Kudowa-Zdrój przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na: grunt pod wiatą garażową, umieszczenie reklamy
19.05.2017 14:18 INFORMACJA - odwołanie posiedzenia Komisji Rewizyjnej
19.05.2017 13:37 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu - 25.05.2017r.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna