Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
29.10.2020 09:05 OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kudowa-Zdrój dla obszaru położonego w rejonie ulic Głównej, Łąkowej i Fabrycznej w Kudowie-Zdroju
27.10.2020 09:05 INFORMACJA - odwołanie posiedzenia Komisji Oświaty i Spraw Społecznych
23.10.2020 08:12 Wspólne posiedzenie Komisji - 27.10.2020 r.
22.10.2020 13:34 Informacja w sprawie wywieszenia na tablicy ogłoszeń wykazu dot. nieruchomości położonych w Gminie Kudowa-Zdrój, przeznaczonych do wydzierżawienia na ogrody przydomowe i cele rolne
21.10.2020 12:25 Sesja Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju - 29.10.2020 r
16.10.2020 10:05 Informacja w sprawie wywieszenia na tablicy ogłoszeń wykazu dot. nieruchomości położonych w Gminie Kudowa-Zdrój, przeznaczonych do wydzierżawienia na ogrody przydomowe i cele rolne
16.10.2020 10:04 Zarządzenie nr 0050.203.2020 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 15 października 2020 r. w sprawie określenia podmiotu, formy i terminu przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
14.10.2020 13:55 Informacja w sprawie wywieszenia na tablicy ogłoszeń wykazu dot. działki nr 167/12 o pow. 324 m2, położonej w obrębie Zakrze, w gminie Kudowa-Zdrój, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność Nabywcy
14.10.2020 13:49 Informacja w sprawie wywieszenia na tablicy ogłoszeń wykazu dot. sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej - działka nr 252/4 o pow. 772 m2 - położonej w obrębie Zakrze gmina Kudowa-Zdrój
14.10.2020 13:29 INFORMACJA - odwołanie dyżuru Przewodniczącego Rady
09.10.2020 09:36 Sesja Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju - 12.10.2020 r
09.10.2020 08:01 INFORMACA dot. zasad przyjmowania interesantów w Urzędzie Miasta.
08.10.2020 09:30 Informacja w sprawie wywieszenia na tablicy ogłoszeń wykazów dot. nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na ogrody przydomowe i cele rolne, grunt pod garażem, reklamę, działalność handlową i nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie
05.10.2020 11:37 Informacja w sprawie wywieszenia na tablicy ogłoszeń wykazu dot. sprzedaży w drodze bezprzetagowej działki nr 26/4 obręb Nowy Zdrój zabudowanej garażami wybudowanymi ze środków własnych osob fizycznych
05.10.2020 11:35 Informacja w sprawie wywieszenia na tablicy ogłoszeń wykaz dot. sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 5 położonego przy ul. Zdrojowej 42 w Kudowie-Zdroju
30.09.2020 11:48 Informacja w sprawie wywieszenia na tablicy ogłoszeń wykazu dot. nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego - działka nr 143/1, obręb Słone gmina Kudowa-Zdrój
23.09.2020 12:25 WR.ZUZ.4.4210.268.2020.WB Zawiadomienie - PGW Wody Polskie - WR.ZUZ.4.4210.268.2020.WB z dnia 21-09-2020 r.
23.09.2020 09:25 GKZM.GL.616.17.2020 Ogłoszenie nr 4/2020- licytacja ustna dnia 29-09-2020 r. godz. 9:00, Urząd Miasta, sala nr 13- na sprzedaż drewna średnio- i wielkowymiarowego.
22.09.2020 14:09 Wspólne posiedzenie Komisji - 25.09.2020 r.
22.09.2020 12:43 Sesja Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju - 30.09.2020 r

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna