Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
21.01.2020 15:08 Burmistrz Miasta serdecznie zaprasza do udziału w konkursie "Mój dom na medal"- X edycja
21.01.2020 13:22 Informacja w sprawie wywieszenia na tablicy ogłoszeń wykazów dot. nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na ogrody przydomowe i cele rolne, grunty pod garażem, dojazd do miejsca prowadzonej działalności
21.01.2020 11:49 Sesja Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju - 29.01.2020 r.
20.01.2020 09:50 OBWIESZCZENIE o opracowaniu "Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Kudowa-Zdrój na lata 2020-2023, z perspektywą do roku 2027"
13.01.2020 12:05 Posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej - 17.01.2020 r.
10.01.2020 12:36 WR.ZUZ.4.421.203.2019.TD PGW Wody Polskie - zawiadomienie WR.ZUZ.4.421.203.2019.TD z dnia 23.12.2019
10.01.2020 12:35 WR.ZUZ.4.421.202.2019.TD PGW Wody Polskie - zawiadomienie WR.ZUZ.4.421.202.2019.TD z dnia 23.12.2019
10.01.2020 08:36 Posiedzenie Komisji Gospodarczo-Ekonomicznej - 16.01.2020 r.
08.01.2020 11:16 Informacja w sprawie wywieszenia na tablicy ogłoszeń wykazu dot. nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego - działka nr 200/2 obręb Stary Zdrój
08.01.2020 11:12 Informacja w sprawie wywieszenia na tablicy ogłoszeń wykazu dot. nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego - działka nr 286/2 obręb Nowy Zdrój
20.12.2019 09:38 INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO DS. EKSPLOATACJI BUDYNKÓW I ZAOSOBÓW MIESZKANIOWYCH GMINY
20.12.2019 07:48 Wspólne posiedzenie Komisji - 27.12.2019 r.
17.12.2019 14:12 LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE na stanowisko ds. eksploatacji budynków i zasobów mieszkaniowych gminy
17.12.2019 13:39 INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO DS. OBSŁUGI KASOWEJ I KLIENTA
17.12.2019 07:47 Informacja w sprawie wywieszenia na tablicy ogłoszeń wykazu dot. nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na działność usługową
13.12.2019 11:42 Sesja Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju - 30.12.2019r.
10.12.2019 16:33 I N F O R M A C J A - wykazy dotyczące nieruchomości.
10.12.2019 15:15 LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE na stanowisko ds. obsługi kasowej i klienta
10.12.2019 12:24 Sesja Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju - 18.12.2019r.
10.12.2019 12:22 Wspólne posiedzenie Komisji - 17.12.2019 r.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna