Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
21.01.2019 13:32 Sesja Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju - 30.01.2019r.
18.01.2019 07:47 Wspólne posiedzenie Komisji - 23.01.2019 r.
17.01.2019 10:56 Zapytanie ofertowe na zakup usługi pełnienia funkcji koordynatora projektu pn. Eksperymentalne nauczanie kluczem do wiedzy: wspieranie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów/uczennic klas ponadgimnazjalnych w ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie-Zdroju
17.01.2019 10:39 INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA- "Zakup usługi pełnienia funkcji koordynatora projektu pn. Eksperymentalne nauczanie kluczem do wiedzy: wspieranie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów/uczennic klas ponadgimnazjalnych w ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie-Zdroju"
17.01.2019 09:00 INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO DS. INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
15.01.2019 15:03 Posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej - 21.01.2019 r.
10.01.2019 15:25 OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE stanowisko pracy: do spraw inwestycji i infrastruktury technicznej.
10.01.2019 10:57 OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE -stanowisko pracy: do gospodarki komunalnej i ochrony środowiska.
10.01.2019 10:54 INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko ds. inwestycji
10.01.2019 10:52 LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE na stanowisko ds. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
08.01.2019 15:31 WYNIKI KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA KUDOWSKIEGO CENTRUM KULTURY I SPORTU
08.01.2019 14:11 Posiedzenie Komisji Oświaty i Spraw Społecznych - 16.01.2019 r.
04.01.2019 14:31 Zapytanie ofertowe na zakup usługi pełnienia funkcji koordynatora projektu pn. Eksperymentalne nauczanie kluczem do wiedzy: wspieranie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów/uczennic klas ponadgimnazjalnych w ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie-Zdroju
03.01.2019 14:53 INFORMACJA dot. stanowiska do spraw działalności gospodarczej
03.01.2019 09:19 OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE- stanowisko pracy: do spraw infrastruktury technicznej.
02.01.2019 15:13 Posiedzenie Komisji Skarg,Wniosków i Petycji - 9.01.2019r.
02.01.2019 11:37 PROJEKT ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KUDOWA-ZDRÓJ
02.01.2019 08:21 Informacja
21.12.2018 14:58 Wspólne posiedzenie Komisji - 27.12.2018 r.
21.12.2018 11:31 OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE-do spraw opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna