Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
25.09.2018 10:40 Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych - 28.09.2018 r.
24.09.2018 12:43 Kampania społeczna pod hasłem „PRZYŁĄCZ SIĘ, LICZY SIĘ KAŻDY ODDECH”
18.09.2018 08:15 Dyżury Miejskiej Komisji Wyborczej
06.09.2018 11:40 Z E B R A N I E Radnej okr. nr 6 z Mieszkańcami dnia 12 września (środa) 2018 r. w Punkcie Informacyjno-konsultacyjnym GKRPA przy ul. Poznańskiej 2
05.09.2018 13:41 I N F O R M A C J A-wykazy dotyczące nieruchomości, położonych w Gminie Kudowa-Zdrój, przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na: 22/2018 umieszczenie reklamy, 23/2018 cele rolne i ogrody przydomowe, 24/2018 oddania w użyczenie.
31.08.2018 09:38 Sesja Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju - 10.09.2018r.
27.08.2018 10:20 Informacja o trybie składania wniosków o szkody łowieckie.
23.08.2018 08:08 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu - 27.08.2018r.
31.07.2018 12:59 Wspólne posiedzenie Komisji - 3.08.2018 r.
31.07.2018 10:01 Informacja o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń wykazu dot. nieruchomości położonych w Gminie Kudowa-Zdrój przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na ogrody przydomowe, wydzierżawienia i najem na działalność handlową, oddania w użyczenie
30.07.2018 13:52 INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO DS. OBSŁUGI KASOWEJ.
30.07.2018 13:49 INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO DS. INŻYNIERII MIEJSKIEJ.
25.07.2018 14:03 LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE na stanowisko ds. obsługi kasowej w referacie Finansowo-Budżetowym
25.07.2018 14:00 LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE na stanowisko ds. inżynierii miejskiej w referacie Rozwoju, Promocji Miasta i Ochrony Środowiska
23.07.2018 14:55 Ogłoszenie Rady Nadzorczej BASEN "WODNY ŚWIAT" Sp. z o.o. z siedzibą w Kudowie-Zdroju (dalej "Spółka") o postępowaniu konkursowym na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki
20.07.2018 13:08 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NA WYKONANIE ANALIZY ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM GMINY KUDOWA-ZDRÓJ
19.07.2018 08:20 Wspólne posiedzenie Komisji - 23.07.2018 r.
18.07.2018 12:53 Sesja Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju - 26.07.2018r.
10.07.2018 12:00 OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE ds. inżynierii miejskiej
09.07.2018 12:18 OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

1 2 3 4 5 6 następna