Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
13.02.2019 13:13 I N F O R M A C J A-wykaz dot. sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców, w Kudowie-Zdroju: ul. Łąkowa 4/2, ul. Łąkowa 15/10, ul. Łąkowa 20/10,ul. Łąkowa 11/8.
12.02.2019 14:34 Posiedzenie Komisji Oświaty i Spraw Społecznych-18 lutego 2019 r. o godz. 15:00 w sali nr 13 Urzędu Miasta
12.02.2019 13:40 I N F O R M A C J A-wykaz dot. sprzedaży lokalu mieszkalnego, położonego przy ul. Słonecznej 3/10 w Kudowie-Zdroju, który będzie przedmiotem sprzedaży na rzecz najemcy.
12.02.2019 13:37 I N F O R M A C J A-wykaz dot. sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych położonych w Kudowie-Zdroju.
07.02.2019 11:55 Ogłoszenie o odwołaniu przetargu ustanego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości bez zabudowań - działka nr 42 obręb Słone
06.02.2019 10:10 WR.ZUZ.4.421.311.2018.WB Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - ZAWIADOMIENIE
04.02.2019 15:08 I N F O R M A C J A-wykazy:nr 1-4, dotyczące nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
04.02.2019 08:18 Otwarty konkurs ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy Kudowa-Zdrój
28.01.2019 11:48 Informacja w sprawie wywieszenia wykazu dot. sprzedaży lokali mieszkalnych
25.01.2019 14:59 Informacja o wyniku postępowania - "Zakup usługi pełnienia funkcji koordynatora projektu pn. Eksperymentalne nauczanie kluczem do wiedzy: wspieranie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów/uczennic klas ponadgimnazjalnych w ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie-Zdroju"
24.01.2019 10:46 Wspólne posiedzenie Komisji Skarg,Wniosków i Petycji oraz Komisji Gospodarczo-Ekonomicznej - 29.01.2019 r.
24.01.2019 08:24 Odwołane posiedzenie Komisji Oświaty i Spraw Społecznych
23.01.2019 15:22 LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE-na stanowisko ds. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska
23.01.2019 15:20 LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE -na stanowisko ds. inwestycji i infrastruktury technicznej
21.01.2019 13:32 Sesja Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju - 30.01.2019r.
18.01.2019 07:47 Wspólne posiedzenie Komisji - 23.01.2019 r.
17.01.2019 10:56 Zapytanie ofertowe na zakup usługi pełnienia funkcji koordynatora projektu pn. Eksperymentalne nauczanie kluczem do wiedzy: wspieranie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów/uczennic klas ponadgimnazjalnych w ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie-Zdroju
17.01.2019 10:39 INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA- "Zakup usługi pełnienia funkcji koordynatora projektu pn. Eksperymentalne nauczanie kluczem do wiedzy: wspieranie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów/uczennic klas ponadgimnazjalnych w ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie-Zdroju"
17.01.2019 09:00 INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO DS. INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
15.01.2019 15:03 Posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej - 21.01.2019 r.

1 2 3 4 5 6 następna