Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
12.08.2022 11:44 Informacja o wywieszeniu wykazów dotyczących nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na: ogród przydomowy, cele rolne, działalność usługowo-handlową i poprawę zagospodarowania oraz zbiornik na nieczystości
09.08.2022 13:36 Informacja w sprawie wywieszenia na tablicy ogłoszeń wykazu dot. sprzedaży na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Fabrycznej 9/11
09.08.2022 13:32 Informacja w sprawie wywieszenia na tablicy ogłoszeń wykazu dot. działki nr 81/7 obręb Nowy Zdrój przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
09.08.2022 13:27 Informacja w sprawie wywieszenia na tablicy ogłoszeń wykazu dot. sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowych - działka nr 77/15 obręb Zakrze, działka nr 544 obręb Słone
02.08.2022 08:23 GKZM.6164.7.2022 OGŁOSZENIE nr 2/2022 dotyczące sprzedaży przez Gminę Kudowa-Zdrój drewna wielkowymiarowego i średniowymiarowego
01.08.2022 13:19 Informacja w sprawie wywieszenia na tablicy ogłoszeń wykazu dot. sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej - działka nr 698/6 obręb Słone
01.08.2022 13:15 Informacja w sprawie wywieszenia na tablicy ogłoszeń wykazu dot. działki nr 200/14 obręb Stary Zdrój przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz wszystkich właścicieli Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. 1 Maja 8
28.07.2022 15:14 Informacja o wywieszeniu wykazów dotyczących nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na: ogród przydomowy i działalność usługowo-handlową
28.07.2022 15:10 Wykaz dotyczący działki nr 17/24, (AM-13) o pow. 1156 m2, księga wieczysta SW1K/00072687/3, położonej w obrębie Zakrze, w gminie Kudowa-Zdrój, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
26.07.2022 13:58 Sprawozdania budżetowe Gminy Kudowa-Zdrój za II kw. 2022 r.
26.07.2022 13:31 Uproszczona oferta na realizację zadania publicznego złożona przez Koło Kłodzkie Towarzystwa Pomocy i. Św. Brata Alberta z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 31, 57-300 Kłodzko.
25.07.2022 14:18 Informacja o zwycięzcy przetargu-lokal mieszkalny nr 2, ul. Zdrojowa 2, Kudowa-Zdrój
15.07.2022 12:28 Informacja w sprawie wywieszenia na tablicy ogłoszeń wykazu dot. sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Głównej 44/3
13.07.2022 11:48 Informacja o wywieszeniu wykazów dotyczących nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na: ogród przydomowy, teren rekreacji indywidualnej i cele rolne, cele usługowo-handlowe, najmu na działalność usługową
12.07.2022 14:00 Zawiadomienie o wyborze oferty na sprzedaż kontenera mieszkalnego
29.06.2022 11:32 Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój zaprasza do składania ofert w pisemnym przetargu ofertowym na sprzedaż kontenera mieszkalnego (dawnej noclegowni dla bezdomnych)
22.06.2022 14:22 INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO DS. OPŁATY UZDROWISKOWEJ, TARGOWEJ I OBSŁUGI KASOWEJ
22.06.2022 14:17 INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO DS. POZYSKIWANIA I OBSŁUGI FUNDUSZY POZABUDŻETOWYCH
21.06.2022 14:54 Ogłoszenie- konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Kudowie-Zdroju
21.06.2022 14:47 LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE na stanowisko ds. pozyskiwania i obsługi funduszy pozabudżetowych

1 2 3 4 5 6 następna