Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
14.12.2018 12:32 LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE na stanowisko ds. działalności gospodarczej
14.12.2018 09:55 OGŁOSZENIE-KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA KUDOWSKIEGO CENTRUM KULTURY I SPORTU
14.12.2018 08:09 Posiedzenie Komisji Skarg,Wniosków i Petycji - 18.12.2018r.
13.12.2018 10:35 Sesja Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju - 28.12.2018r.
13.12.2018 08:04 Posiedzenie Komisji Gospodarczo-Ekonomicznej - 17.12.2018 r.
11.12.2018 10:12 LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE na stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami
10.12.2018 10:39 Posiedzenie Komisji Skarg,Wniosków i Petycji - 13.12.2018r.
06.12.2018 10:47 OGŁOSZENIE-w dniu 10 oraz 11 grudnia 2018 r. o godz. 16:00 w sali nr 13 Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju-posiedzenie wspólne wszystkich Komisji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju
03.12.2018 14:48 OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE-stanowisko pracy: do spraw działalności gospodarczej.
29.11.2018 11:27 Sesja Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju - 7.12.2018r.
29.11.2018 11:23 Wspólne posiedzenie Komisji - 5.12.2018 r.
29.11.2018 11:21 Posiedzenie Komisji Skarg,Wniosków i Petycji - 6.12.2018r.
29.11.2018 11:19 Posiedzenie Komisji Oświaty i Spraw Społecznych - 11.12.2018 r.
27.11.2018 09:48 Sesja Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju - 28.11.2018r.
26.11.2018 11:01 OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE- stanowisko pracy: do spraw gospodarki nieruchomościami.
21.11.2018 15:35 UPROSZCZONA OFERTA ZADANIA PUBLICZNEGO - Dystrybucja żywności dla potrzebujących mieszkańców Kudowy Zdrój Podprogram 2018
20.11.2018 12:50 Informacja o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń wykazu dot. nieruchomości położonych w gminie Kudwa-Zdrój przeznaczonych do oddania dzierżawę w trybie bezprzetaru ustnego nieograniczonego na prowadzenie działalności rolniczej
15.11.2018 14:12 Informacja o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń wykazów dot. nieruchomości położonych w gminie Kudowa-Zdrój przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na cele rolne i ogrody przydomowe, grunt pod garażem, działalność usługowo-handlową,komunikację oraz hali przeznaczonej do najmu
13.11.2018 10:03 Sesja Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju - 23.11.2018r.
02.11.2018 08:20 OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju w sprawie zmiany terminu dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kudowa – Zdrój dla obszaru położonego w rejonie ulic Głównej, Łąkowej i Fabrycznej w Kudowie – Zdroju

1 2 3 4 5 6 następna