Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
17.03.2017 08:52 Ogłoszenie - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w gminie Kudowa-Zdrój obręb Nowy Zdrój - działka nr 183/9
17.02.2017 14:47 OGŁOSZENIE-przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w Gminie Kudowa - Zdrój, obręb Słone,działka nr 701/1,701/2 i 701/3
10.02.2017 14:27 OGŁOSZENIE-przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości gruntowej, położonej w Gminie Kudowa - Zdrój, obręb Czermna Księga wieczysta SW1K/00083141/4
10.02.2017 14:20 OGŁOSZENIE-III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej obręb Słone z przeznaczeniem pod mieszkalnictwo niskiej intensywności, inne usługi związane z mieszkalnictwem: handel, gastronomia, rzemiosło, usługi turystyczne Księga wieczysta nr SW1K/00061790/8
12.12.2016 08:02 Ogłoszenie - II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w gminie Kudowa-Zdrój, obręb Słone
02.12.2016 09:22 Ogłoszenie - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego, położonego przy ul. Głównej 1/4 w obrębie Zakrze, gmina Kudowa-Zdrój
29.11.2016 10:39 Ogłoszenie - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 698/20 położonej w obrębie Słone z przeznaczeniem pod mieszkalnictwo wielorodzinne wysokiej intensywności, inne usługi związane z mieszkalnictwem
25.10.2016 12:43 Ogłoszenie - III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr 2 położonego przy ul. Kościuszki 31
06.10.2016 07:46 OGŁOSZENIE-czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Gminie Kudowa - Zdrój, obręb Brzozowie, oznaczonej jako działka nr 210/1 (AM-14)
29.09.2016 09:12 Ogłoszenie - drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Słone, działka nr 701/4 i działka nr 701/21 z przeznaczeniem pod mieszkalnictwo niskiej intensywności, inne uslugi związane z mieszkalnictwem: handel, gastronomia, rzemiosło, usługi turystyczne
08.09.2016 09:24 OGŁOSZENIE -II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr 2 położ. przy ul.Tadeusza Kościuszki 31.
30.06.2016 14:48 Ogłoszenie - przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Gminie Kudowa-Zdrój, obręb Słone z przeznaczeniem pod mieszkalnictwo niskiej intensywności, inne usługi związane z mieszkalnictwem: handel, gastronomia, rzemiosło, usługi turystyczne
30.06.2016 14:37 Ogłoszenie - przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w Gminie Kudowa-Zdrój, obręb Słone z przeznaczeniem pod mieszkalnictwo wielorodzinne wysokiej intensywności, inne usługi związane z mieszkalnictwem: handel, gastronomia, rzemiosło, usługi turystyczne
22.06.2016 07:42 Ogłoszenie - trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Brzozowie, działka nr 210/1 z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniowo-usługową
16.06.2016 15:15 Ogłoszenie - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego do adaptacji na lokal mieszkalny, położonego przy ul. Kościuszki 31
09.05.2016 15:12 Ogłoszenie - przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w Gminie Kudowa-Zdrój, obręb Słone z przeznaczeniem pod mieszkalnictwo niskiej intensywności, inne usługi związane z mieszkalnictwem: handel, gastronomia, usługi turystczne
17.02.2016 07:50 Ogłoszenie - trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Bukowina, gmina Kudowa-Zdrój - działka nr 18,19,20 z przeznaczeniem pod mieszkalnictwio letniskowe i mieszkalnictwo zbiorowe
16.02.2016 13:55 Ogłoszenie - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki gruntowej nr 210/3położonej w Gminie Kudowa-Zdrój, obręb Brzozowie z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniowo-usługową
25.01.2016 09:13 Ogłoszenie - czwarte przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż n/w nieruchomości gruntowych, położonych w Gminie Kudowa-Zdrój, obręb Słone z przeznaczeniem pod mieszkalnictwo wielorodzinne wysokiej intensywności, inne usługi związane z mieszkalnictwem: handel, gastronomia, rzemiosło, usługi turystyczne
19.01.2016 12:03 Ogłoszenie - drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki gruntowej nr 700/9 położonej w Gminie Kudowa-Zdrój, obręb Słone, z przeznaczeniem pod tereny produkcyjno-składowe, tereny usług nieuciążliwych

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna