Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
17.02.2016 07:50 Ogłoszenie - trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Bukowina, gmina Kudowa-Zdrój - działka nr 18,19,20 z przeznaczeniem pod mieszkalnictwio letniskowe i mieszkalnictwo zbiorowe
16.02.2016 13:55 Ogłoszenie - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki gruntowej nr 210/3położonej w Gminie Kudowa-Zdrój, obręb Brzozowie z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniowo-usługową
25.01.2016 09:13 Ogłoszenie - czwarte przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż n/w nieruchomości gruntowych, położonych w Gminie Kudowa-Zdrój, obręb Słone z przeznaczeniem pod mieszkalnictwo wielorodzinne wysokiej intensywności, inne usługi związane z mieszkalnictwem: handel, gastronomia, rzemiosło, usługi turystyczne
19.01.2016 12:03 Ogłoszenie - drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki gruntowej nr 700/9 położonej w Gminie Kudowa-Zdrój, obręb Słone, z przeznaczeniem pod tereny produkcyjno-składowe, tereny usług nieuciążliwych
19.01.2016 11:57 Ogłoszenie - przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż n/w nieruchomości gruntowych, położonych w Gminie Kudowa-Zdrój, obręb Brzozowie z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniowo-usługową
19.01.2016 11:37 Ogłoszenie czwarte przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż n/w nieruchomości gruntowych, położonych w Gminie Kudowa - Zdrój, obręb Słone z przeznaczeniem pod mieszkalnictwo niskiej intensywności, inne usługi związane z mieszkalnictwem: handel, gastronomia, rzemiosło, usługi turystyczne.
30.11.2015 10:20 Ogłoszenie - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr 3 przy ul. Tadeusza Kościuszki 39
30.11.2015 10:19 Ogłoszenie - trzecie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż n/w nieruchomości gruntowych, położonych w Gminie Kudowa - Zdrój, obręb Słone z przeznaczeniem pod mieszkalnictwo niskiej intensywności, inne usługi związane z mieszkalnictwem: handel, gastronomia, rzemiosło, usługi turystyczne.
30.11.2015 10:17 Ogłoszenie- przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki gruntowej nr 700/9, położonej w Gminie Kudowa - Zdrój, obręb Słone
30.11.2015 09:45 Ogłoszenie- Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek nr 698/20 i 698/44 położonych w Gminie Kudowa-Zdrój, obręb Słone
26.10.2015 10:18 Ogłoszenie - drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Bukowina, działka nr 18,19,20 z przeznaczeniem pod mieszkalnictwo letniskowe i mieszkalnictwo zbiorowe (hotel pracowniczy, sanatorium)
28.09.2015 13:39 Ogłoszenie - czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki gruntowej nr 275/5 położonej w gminie Kudowa-Zdrój, obręb Stary Zdrój ul. Mickiewicza,
08.09.2015 13:24 Ogłoszenie - drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomosci gruntowej, położonej w gminie Kudowa-Zdrój, obręb Brzozowie działka nr 210/1 z przeznaczeniem mieszkalnictwo miskiej intensywaności, mieszkalnictwo pensjonatowe, zabudowę zagrodową, usługi
08.09.2015 13:17 Ogłoszenie - drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w gminie Kudowa-Zdrój, obręb Słone z przeznaczeniem pod mieszkalnictwo wielorodzinne wysokiej intensywaności, inne usługi związane z mieszkalnictwem: handel, gastronomia, rzemiosło, usługi turystyczne.
08.09.2015 13:08 Ogłoszenie - drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w gminie Kudowa-Zdrój, obręb Słone z przeznaczeniem pod mieszkalnictwo niskiej intensywności, inne usługi związane z mieszkalnictwem: handel, gastronomia, rzemiosło, usługi turystyczne
18.08.2015 14:05 Ogłoszenie - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Bukowina, gmina Kudowa-Zdrój, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 18, 19, 20 z przeznaczeniem pod mieszkalnictwo letniskowe i mieszkalnictwo zbiorowe (hotel pracowniczy, sanatorium)
22.07.2015 09:23 Ogłoszenie - trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż dzialki nr 275/5 bez zabudowań położonej w gminie Kudowa-Zdrój, obręb Stary Zdrój ul. Mickiewicza,
17.07.2015 07:24 Odwołanie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki gruntowej nr 214/1 położonej w Gminie Kudowa-Zdrój, obręb Brzozowie
24.06.2015 11:23 Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomosci bez zabudowań położonych w Gminie Kudowa-Zdrój, obręb Słone
24.06.2015 11:16 Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż działek nr 210/1 i 214/1 położonych w Gminie Kudowa-Zdrój, obręb Brzozowie

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna